Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Szczoteczka soniczna SEYSSO Planet MercurX

Powrót
PLANET
MERCURX/NEPTUNX
SONIC TOOTHBRUSH
PLANET
MERCURX/NEPTUNX
SZCZOTECZKA SONICZNA
EN / PL
Please read the user manual
before use. Keep the manual for
possible future reference.
Przed użyciem zapoznaj się
z instrukcją obsługi. Zachowaj
instrukcję do ewentualnego
wykorzystania w przyszłości.
User Manual
Instrukcja Obsługi
www.seysso.com
WM Brands Sp. z o.o.
Ul. Dziupli 12
02-454 Warsaw
The user shall not be entitled to the free
service if:
1. The product is damaged due to
improper use or storage;
2. The product has been dismantled or
repaired by a repair facility other than
that indicated by the manufacturer;
3. The user has no valid proof of purchase
of the product;
4. Product damage is caused by an
unstable voltage in the mains or a
voltage exceeding the specied range;
5. The warranty period for the product
has expired.
SEYSSO Planet NeptunX/MercurX:
100-240 V~, 50/60 Hz; 1,4W;
Package includes:
W zestawie:
Travel case
Etui podróżne
Sonic tootbrush
Szczoteczka
soniczna
XCleaning
brush head
Końcówka
XCleaning
Charger
Ładowarka
10 11
1 Instrukcje
bezpieczeństwa
Warning:
1. Przed podłączeniem do prądu
upewnij się, czy napięcie
w gniazdku elektrycznym
jest zgodne z wymaganiami
urządzenia - 100-240V~,
50-60Hz
2. Nie ładuj szczoteczki
w miejscach, gdzie występuje
wilgoć.
3. Przy odłączaniu ładowarki,
nie ciągnij za przewód.
Nie dotykaj przewodu
mokrą dłonią.
4. Jeśli podczas ładowania,
ładowarka wpadnie do wody,
przed jej wyjęciem odłącz
zasilanie.
5. Nie mocz szczoteczki
w wodzie, o temperaturze
wyższej niż 40º.
6. Nie ładuj, nie używaj, ani nie
zostawiaj urządzenia narażo-
nego na działanie wysokich
temperatur, ani czynników
zewnętrznych.
7. Urządzenie nie jest prze-
znaczone do samodziel-
nego użycia przez dzieci
albo osoby o ograniczonej
sprawności motorycznej,
psychicznej albo poznawczej.
Przechowuj urządzenie poza
ich zasięgiem. Produkt nie
jest zabawką.
8. Dzieci oraz osoby
o ograniczonej sprawności
motorycznej, psychicznej albo
poznawczej mogą używać
szczoteczki tylko pod odpo-
wiednim nadzorem.
9. Nie dociskaj szczoteczki
do zębów lub dziąseł, ani
nie szczotkuj w tym samym
miejscu przez długi czas, po-
nieważ może to doprowadzić
do urazu dziąseł.
10. Obejrzyj dokładnie urządze-
nie przed użyciem. Nie uży-
waj w przypadku widocznych
uszkodzeń.
11. Jeśli przechodziłeś zabieg
chirurgiczny w obrębie jamy
ustnej lub leczenie zębów
10 11
i dziąseł w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy, zapytaj
stomatologa, czy korzystanie
ze szczoteczki jest wskazane.
12. Urządzenie może powodo-
wać delikatne krwawienie
dziąseł w pierwszych dniach
stosowania. Jeśli krwawienie
nie ustanie w przeciągu tygo-
dnia lub jest wyjątkowo obte,
skontaktuj się z lekarzem.
13. Osoby z wszczepionym roz-
rusznikiem serca lub innym
urządzeniem elektronicznym,
przed użyciem szczoteczki
powinny skonsultować
z lekarzem.
14. Nie próbuj samodzielnie
naprawiać, modykować
ani demontować części
urządzenia. W przypadku
uszkodzenia skontaktuj się
z centrum obsługi klienta.
15. Zaleca się wymieniać
końcówkę szczoteczki
co 3 miesiące lub częściej,
w zależności od częstotli-
wości użytkowania.
16. Jeśli stosujesz pasty
zawierające substancje
rozjaśniające lub wybielające
np. wodorowęglan sodu lub
inne dwuwęglany, dokładnie
umyj szczoteczkę po każdym
użyciu.
17. Urządzenie przeznaczone
jest do czyszczenia zębów,
dziąseł i języka. Nie używaj
go w żaden inny sposób.
Jeżeli po użyciu szczoteczki
odczuwasz ból albo dyskom-
fort lub masz jakiekolwiek
obawy związane z wpływem
urządzenia na Twoje zdrowie,
skontaktuj się z lekarzem.
Siła elektromotoryczna:
Szczoteczka soniczna
SEYSSO odpowiada wszelkim
standardom eksploatacji
urządzeń elektromagnetycznych.
Jeśli będzie używana
właściwie i zgodnie z niniejszą
instrukcją, nie stanowi żadnego
niebezpieczeństwa dla
użytkownika.
12 13
2 Budowa
szczoteczki
3 Ładowanie
szczoteczki przed
pierwszym użyciem
1. Przed pierwszym ładowaniem
szczoteczka powinna zostać
rozładowana całkowicie. Następnie
należy ładować szczoteczkę
do pełnego naładowania. Pierwsze
ładowanie powinno trwać 32 godziny.
W tym czasie szczoteczkę można
zdejmować z ładowarki na czas
mycia zębów.
2. Pierścień LED na szczoteczce miga
w czterech różnych kolorach podczas
ładowania. Pierścień LED gaśnie
2 minuty po pełnym naładowaniu
szczoteczki.
3. Każde kolejne ładowanie powinno
trwać 32 godziny lub do momentu
aż zgaśnie pierścień LED.
UWAGA: Przed ładowaniem
szczoteczka powinna zostać wyłączona.
Podstawę ładowarki należy umieścić na
płaskiej i stabilnej powierzchni, a otwór
w dolnej części szczoteczki należy
naprowadzić na bolec lokujący podstawy
ładowarki. Szczoteczkę należy postawić
na ładowarce, a wtyk podłączyć
do gniazda zasilania.
UWAGA: Przed rozpoczęciem
ładowania należy sprawdzić, czy
specykacja prądu wyjściowego jest
zgodna z 100-240 V AC 50 Hz/60 Hz
1,4 W. W przeciwnym razie ładowarki
nie należy podłączać do zasilania.
Krok 1: Umieść końcówkę wymienną
na rękojeści szczoteczki.
* Schemat przedstawia poprawny sposób
nakładania końcówki na szczoteczkę
Krok 2: Następnie nałóż odpowiednią
ilość pasty do zębów na włókna szczo-
teczki. Rekomendujemy stosowanie
past dedykowanych dla szczoteczek
sonicznych (Sonic Friendly). Polecamy
pasty SEYSSO, które dzięki ideal-
nemu składowi i konsystencji w pełni
wykorzystują potencjał szczoteczek
sonicznych.
Krok 3: Przed włączeniem szczo-
teczki umieść końcówkę w jamie ust-
nej. Ustaw szczoteczkę przy zębach,
tak aby jej włókna były ustawione pod
kątem 45 stopni do linii dziąseł i włącz
szczoteczkę naciskając przycisk
funkcyjny przez 3 sekundy.
Krok 4: Naciskaj krótko przycisk
funkcyjny podczas pracy szczoteczki,
aby wybrać odpowiedni program mycia
zębów. Każde naciśnięcie przycisku
powoduje przełączenie urządzenia
kolejno pomiędzy czterema programa-
mi oraz zmianę koloru pierścienia LED.
4 Instrukcja używania
szczoteczki
Kapturek
ochronny
na końcówkę
Końcówka
szczoteczki
Rękojeść
szczoteczki
Program
Kolor
pierściena
LED
Symbol na
szczoteczce Funkcja
Clean Żółty CCzyszczenie
zębów
White Niebieski WWybielanie
Polish Czerwony P
Dodatkowe
polerowanie
przednich
zębów
Massage Zielony M
Masaż
dziąseł
i czyszczenie
zębów

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756