Znaleziono w kategoriach:
Router TCL Link Zone 4G

Instrukcja obsługi Router TCL Link Zone 4G

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
V1.1 | MW63
ii
Spis treści
Przeczytaj najpierw ............................................................................................................. iii
Rozdział 1. Poznaj urządzenie LINKZONE ......................................................................... 1
1.1 Wymagania systemowe .................................................................................................. 1
1.2 Przegląd .......................................................................................................................... 1
Rozdział 2. Pierwsze kroki .................................................................................................. 3
2.1 Wkładanie karty SIM i baterii .......................................................................................... 3
2.2 Włączanie zasilania urządzenia LINKZONE ................................................................... 3
2.3 Uzyskiwanie dostępu do sieci urządzenia LINKZONE ................................................... 4
Rozdział 3. Dostęp do interfejsu internetowego ................................................................ 5
3.1 Logowanie do interfejsu internetowego ......................................................................... 5
3.2 Informacje o funkcjach interfejsu internetowego ............................................................. 5
Rozdział 4. Konfigurowanie urządzenia LINKZONE .......................................................... 7
4.1 Ekran główny ................................................................................................................. 7
4.2 Status ............................................................................................................................ 8
4.3 Usługi ............................................................................................................................. 8
4.4 Ustawienia ...................................................................................................................... 9
4.5 System .......................................................................................................................... 12
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ................................................................. 14
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .................................................................... 14
Zakłócenie działania urządzeń medycznych ...................................................................... 14
Zasilacz .............................................................................................................................. 14
Bateria ................................................................................................................................. 14
Temperatura pracy .............................................................................................................. 15
Informacje o zgodności z przepisami ................................................................................ 16
Pola elektromagnetyczne (EMF) ......................................................................................... 16
Deklaracja zgodności z przepisami .................................................................................... 16
Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu ........................................................................ 16
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................ 17
iii
Przeczytaj najpierw
Przed rozpoczęciem korzystania z tej dokumentacji i urządzenia w niej opisanego należy
przeczytać ze zrozumieniem sekcję "Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa" na
stronie 14.
Urządzenie przedstawione na ilustracjach w tej dokumentacji może wyglądać inaczej niż
używane urządzenie.
Instrukcje w tej dokumentacji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji
oprogramowania.
Niektóre funkcje są niedostępne we wszystkich krajach lub regionach. Dostępność funkcji
może ulec zmianie.
Zawartość dokumentacji może ulec zmianie bez powiadomienia. Stale wprowadzamy
ulepszenia w dokumentacji urządzenia — także w tym podręczniku użytkownika.
TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania
lub stosowania produktu opisanego w niniejszej dokumentacji. Podczas przygotowywania
tej dokumentacji dołożono wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość treści, ale żadne
stwierdzenia, informacje i zalecenia zawarte w niniejszej dokumentacji nie stanowią
jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.
1
Rozdział 1. Poznaj urządzenie LINKZONE
To urządzenie TCL LINKZONE jest routerem mobilnym 4G LTE umożliwiającym pobieranie
danych z szybkością do 300 Mb/s. Modem LINKZONE pozwala na tworzenie szybkiej
i bezpiecznej sieci Wi‑Fi w dowolnej lokalizacji, w której dostępny jest zasięg sieci
komórkowej.
1.1 Wymagania systemowe
Twoje urządzenie LINKZONE obsługuje do 32 połączonych urządzeń jednocześnie w sieci
Wi‑Fi 5 GHz. Współpracuje także z tymi przeglądarkami: Firefox, Safari, Internet Explorer,
Opera i Google Chrome.
1.2 Przegląd
1. Przycisk zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub
wyłączyć urządzenie.
Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby ponownie
uruchomić urządzenie.
2. Wskaźnik sygnału
Świeci na niebiesko: urządzenie jest połączone z siecią.
Świeci na czerwono: słaby zasięg sieci (1‑20%), brak
karty SIM lub sieć niedostępna.
Miga na niebiesko: urządzenie nie ma połączenia z
siecią.
3. Wskaźnik Wi-Fi Świeci na niebiesko: Łączność Wi‑Fi jest włączona.
Wył.: Sieć Wi‑Fi wyłączona.
4. Wskaźnik SMS
Świeci na niebiesko: nowe wiadomości.
Miga na niebiesko: Skrzynka odbiorcza SMS jest pełna.
Nie świeci: Brak nowych wiadomości.
2
5. Wskaźnik baterii
Świeci na niebiesko: poziom naładowania baterii: 21%–
100%
Miga na niebiesko: trwa ładowanie urządzenia.
Świeci na czerwono: poziom naładowania baterii jest
niski.
6. Port micro USB
Do portu podłączysz zasilacz (5 V/1 A) dołączonym
kablem USB.
UWAGA Dostarczony kabel USB jest przeznaczony
tylko do ładowania.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zresetować
urządzenie LINKZONE.
UWAGI
Tryb oszczędzania energii: Jeżeli przyciski urządzenia LINKZONE nie będą
używane przez 30 sekund, wszystkie diody LED oprócz diody LED baterii
automatycznie zgasną. Diody zapalą się kiedy urządzenie zostanie podłączone
do USB, lub po naciśnięciu przycisku zasilania.
Jeśli przez 10 minut urządzenie nie będzie miało aktywnego połączenia WiFi,
połączenie z Internetem zostanie rozłączone. Transmisja danych zostanie
wznowiona automatycznie po zestawieniu połączenia przez WiFi lub wciśnięciu
klawisza zasilania.
Jeśli przez 30 minut urządzenie nie będzie miało aktywnego połączenia
WiFi, wszystkie diody LED i funkcja WiFi zostaną wyłączone. Aby wybudzić
urządzenie i aktywować ponownie WiFi, należy wcisnąć przycisk zasilania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756