Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Telewizor TCL 43C735 43" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1

Instrukcja obsługi Telewizor TCL 43C735 43" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1

Powrót
PL 1
Polski
Ważne informacje
Bezpieczeństwo
Należy upewnić się, że napięcie zasilania w
gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem
wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora.
Jeżeli wtyczka zasilająca, gniazdo prądu przemiennego
lub gniazdo zasilania służą do odcinania zasilania od
urządzenia, należy zapewnić do nich swobodny dostęp.
W niektórych modelach lampka sygnalizacyjna znajduje
się z boku telewizora. Brak sygnalizacji świetlnej z przodu
nie oznacza, że telewizor jest całkowicie odłączony od
zasilania. W celu całkowitego odłączenia telewizora
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.
Elementy, z których wykonany jest telewizor są wrażliwe
na ciepło. Maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej
może pracować telewizor, nie powinna przekraczać
35°C. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych
z tyłu lub po bokach odbiornika telewizyjnego. Aby
umożliwić poprawną wentylację, wokół urządzenia
należy pozostawić wolną przestrzeń. Urządzenie należy
zamontować z dala od źródeł ciepła (kominka itp.) i
urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne lub
elektryczne.
Wilgotność pomieszczenia, w którym ma zostać
zamontowany odbiornik, nie powinna przekraczać 75%.
Przenoszenie odbiornika z zimnego do ciepłego miejsca
może spowodować skraplanie się pary wodnej na ekranie
(oraz niektórych podzespołach wewnątrz odbiornika
telewizyjnego). Przed włączeniem telewizora należy
poczekać, aż skroplona para wodna odparuje.
Przycisk lub POWER/ w telewizorze lub przycisk
na pilocie są używane do włączenia i ustawienia w tryb
gotowości. Jeśli telewizor nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć go z sieci przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka zasilającego.
W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi
zaleca się odłączenie odbiornika telewizyjnego z sieci
zasilającej i antenowej, co pozwoli uniknąć uszkodzeń
związanych z wyładowaniami elektrycznymi lub
elektromagnetycznymi. Z tego powodu zaleca się, aby
gniazdo zasilania i antenowe było łatwo dostępne, co w
razie potrzeby, pozwoli na odłączenie urządzenia.
Jeśli podczas użytkowania z urządzenia zacznie się
wydobywać dym lub wyczuwalny będzie zapach
spalenizny, to należy natychmiast odłączyć przewód
zasilający. Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie
otwierać pokrywy odbiornika telewizyjnego ze względu na
ryzyko porażenia prądem.
OSTRZEŻENIA
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku w
gospodarstwie domowym i nie powinno być używane
inaczej, poza użytkiem domowym lub komercjalnie.
Jeśli produkt ma uszkodzony zewnętrzny kabel
elastyczny lub sznur, to dla uniknięcia zagrożenia, musi
być on wymieniony przez producenta, serwisanta lub
podobnie wykwalikowaną osobę.
Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy
pozostawić wokół telewizora odstęp większy niż 10 cm.
Wentylacja nie może być utrudniona przykryciem otworów
wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, serwetki,
zasłony itd.
Urządzenie nie może być narażone na kapanie wody lub
jej rozbryzgi a przedmioty napełniane cieczą, takie jak
wazony, nie powinny być na urządzeniu stawiane.
Baterie (baterie akumulatorowe lub zainstalowane
baterie) należy chronić przed wysoką temperaturą, np.:
nasłonecznieniem, ogniem itp.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy zabezpieczyć
niniejsze urządzenie przed deszczem i wilgocią.
Może nastąpić upadek telewizora, który może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Większości urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć
poprzez proste środki ostrożności, np:
ZAWSZE należy stosować szafki lub stojaki lub metody
montażu zalecane przez producenta telewizora.
ZAWSZE używaj mebli, które mogą bezpiecznie
podtrzymywać telewizor.
ZAWSZE należy upewnić się, że telewizor nie wystaje
poza krawędź mebla nośnego.
ZAWSZE edukować dzieci na temat niebezpieczeństw
związanych ze wspinaniem się na meblach, aby dotrzeć
do telewizora lub jego elementów sterujących.
ZAWSZE prowadzą przewody i kable podłączone do
telewizora, aby nie można było ich potknąć, przeciągnąć
ani chwycić.
NIGDY nie należy ustawiać telewizora w niestabilnym
miejscu.
NIGDY nie należy ustawiać telewizora na wysokich
meblach (np. szafach lub regałach) bez mocowania
zarówno mebli, jak i telewizora do odpowiedniego
wspornika.
NIGDY nie należy ustawiać telewizora na tkaninie
lub innych materiałach znajdujących się pomiędzy
telewizorem a meblami pomocniczymi.
NIGDY nie należy umieszczać przedmiotów, takich
jak zabawki i piloty zdalnego sterowania, na górze
telewizora lub na meblach, na których telewizor jest
umieszczony, ponieważ mogłyby one zachęcić dzieci
do wejścia na te meble.
W przypadku zatrzymania i zmiany miejsca montażu
istniejącego telewizora należy zastosować takie same
środki ostrożności jak powyżej.
Sprzęt oznaczony tym znakiem jest
urządzeniem klasy II, czyli urządzeniem
elektrycznym o podwójnej izolacji. Jest tak
zaprojektowany, że nie wymaga podłączenia do
gniazdka z uziemieniem. Sprzęt nieoznaczony
tym znakiem jest urządzeniem elektrycznym
klasy I. Taki produkt należy podłączyć do
gniazdka z uziemieniem.
Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, nie
wolno do tego produktu zbliżać świec ani innych
źródeł otwartego ognia.