Znaleziono w kategoriach:
Laminator TRACER TRL-A3

Instrukcja obsługi Laminator TRACER TRL-A3

Powrót
TRACER TRL-A4 LAMINATOR
Instrukcja obsługi
User’s manual
INSTRUKCJA OBSŁUGI TRACER TRL-A4 LAMINATOR
3
Dziękujemy za wybór naszego laminatora. Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości maszyn
gwarantujących znakomite rezultaty. Przed uruchomieniem laminatora należy przeczytać instrukcję
obsługi i zachować ją do późniejszego wglądu.
Aby zminimalizować ryzyko urazu lub porażenia prądem podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi,
zachować należy następujące środki bezpieczeństwa:
1. Jeżeli urządzenie nie jest używane, odłączyć je od zasilania.
2. Zachować szczególną ostrożność podczas obsługiwania urządzenia w pobliżu dzieci lub inwalidów.
3. Laminator podczas pracy rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, dlatego też należy obsługi-
wać go z zachowaniem ostrożności.
4. Zapobiegać sytuacjom prowadzącym do porażenia elektrycznego. Nie zanurzać kabla zasilającego,
wtyczki ani urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
6. Nie wkładać do urządzenia żadnych metalowych przedmiotów ani innych, takich jak biżuteria, włosy,
palce czy elementy garderoby.
7. Przed rozpoczęciem laminowania, usunąć wszystkie spinacze i zszywki.
8. Nie obsługiwać urządzenia, które uległo awarii lub uszkodzeniu, ani takiego, które ma uszkodzoną
wtyczkę lub kabel zasilający,
9. Wtyczka z kablem zasilającym jest elementem służącym do odłączania urządzenia od zasilania.
10. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu gniazda zasilania, a gniazdo te powinno być łatwo
dostępne.
11. Laminować można tylko papier lub karton. Nie laminować elementów niestandardowych.
12. Nie używać środków czyszczących w aerozolu.
13. Nie wpuszczać aerozolu do wnętrza urządzenia ani nie używać środków smarujących.
DANE TECHNICZNE:
Napięcie AC 220V-240V
Natężenie 1.15A
Moc 265W
Grubość folii 60-125 mikronów
Maks. wymiary dokumentu (A4) 297x420mm
Czas rozgrzewania ok.3-5 min
Prędkość laminowania ok. 30cm/min
Maks. grubość dokumentu 0.6mm
TRACER TRL-A4 LAMINATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI
4
USTAWIENIE
1. Urządzenie obsługiwać na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Upewnić się, że za urządzeniem jest wystarczająca ilość miejsca umożliwiająca wyjście laminowanego
elementu.
3. Laminator TRL-A4 laminuje za pomocą folii o grubości 160 (2x80) mikronów - 250(2x125) mikronów
(Od wymiaru karty kredytowej do A4)
OBSŁUGA
Model TRL-A4 obsługiwany jest za pomocą przełącznika kołyskowego umieszczonego po prawej stronie
urządzenia. Jeden przycisk obsługuje operacje Na zimno/Wyłącz/Na gorąco.
1. Podłączyć maszynę do odpowiedniego gniazda zasilania.
2. Aby włączyć urządzenie i rozpocząć laminację na zimno, ustawić przełącznik na pozycję Cold (I); za-
świeci się niebieska dioda i urządzenie przygotowane będzie do rozpoczęcia laminowania na zimno;
W przypadku ustawienia przełącznika na pozycję Hot (II), również zaświeci się niebieska dioda, a ma-
szyna rozpocznie proces rozgrzewania. Po upływie 3-5 minut, kiedy urządzenie osiągnie odpowiednią
temperaturę, zaświeci się pomarańczowa dioda READY. Urządzenie gotowe będzie do rozpoczęcia
laminowania.
3. Przygotować folię laminującą do umieszczenia w urządzeniu. Włożyć papier centralnie do folii wzdłuż
wstępnie zalaminowanego brzegu. Nie używać folii grubszych niż 250 (2x125 mikronów na stronę).
4. Kiedy maszyna osiągnie odpowiednią temperaturę pracy, włożyć folię (stroną z zalaminowanym brze-
giem) do urządzenia na taką głębokość, aby wsunęła się między rolki. Nie wkładać folii otwarta stroną.
5. Folia przejdzie przez maszynę i wyjdzie z tyłu.
6. Podczas procesu laminacji, dioda READY może przestać świecić w wyniku przejęcia ciepła przez folię.
Jest to normalne; po paru sekundach dioda READY zaświeci się ponownie.
7. Po zakończeniu pracy wyłączyć laminator przyciskiem OFF (O).
8. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
INSTRUKCJA LAMINACJI
1. Wyjąć produkt z kolorowego opakowania i położyć na biurku.
2. Urządzenie wyposażone jest w jeden przełącznik i dwie diody LED
(Na zimno/Wyłącz/Na gorąco) - Służy do włączania lub wyłączania zasilania lub do wybierania pomię-
dzy laminacją na zimno i na gorąco.
Pozycja O (Wyłącz): służy do wyłączania zasilania.
Pozycja Cold (Na zimno): służy do rozpoczęcia laminacji na zimno.
Pozycja Hot (Na gorąco): służy do rozpoczęcia laminacji na gorąco.
Niebieska dioda LED: wskazuje na prawidłowe podłączenie zasilania i gotowość do laminacji na zimno.
Pomarańczowa dioda LED: wskazuje gotowość do laminacji na gorąco
INSTRUKCJA OBSŁUGI TRACER TRL-A4 LAMINATOR
5
3. Laminacja na zimno
Ustawić przełącznik na pozycję Cold; zaświeci się niebieska dioda LED; urządzenie gotowe jest do
laminacji na zimno bez oczekiwania.
4. Laminacja na gorąco
Ustawić przełącznik na pozycję Hot; rozpocznie się proces rozgrzewania trwający 3-5 minut. Kiedy
zaświeci się pomarańczowa dioda LED, urządzenie będzie gotowe do laminacji na gorąco. Zakres wy-
miarowy folii: od wymiarów Karty Kredytowej do A4; grubość od 80 do 125 mikronów na każdą stronę;
maksymalna grubość laminacji - 0.6 mm;
5. Gdzie używać laminatora
Zaleca się aby urządzenie obsługiwane było w normalnych warunkach biurowych, przy temperaturze
w zakresie 20-25 0C; w ten sposób uzyskać można najlepszą jakość laminowania.
INFORMACJE DOTYCZĄCE LAMINATORA
LAMINACJA UDOSKONALONA
Model TRL-A4 wyposażony jest w technologię laminacji udoskonalonej, która pozwala na zwiększenie
poziomu jakości laminowania.
WAŻNE !
Nie dotykać górnej powierzchni maszyny podczas laminowania, ponieważ nagrzewa się ona do wyso-
kiej temperatury i potrzebuje około 15 minut w celu wystygnięcia. Nie stawiać żadnych przedmiotów na
urządzeniu.
Zwolnienie zaciętej kartki
Szczelina wejściowa
na folię
Dioda Ready/Power
(Gotowy/Zasilanie)
Przełącznik
Cold/Off/Hot
(Na zimno/
Wyłącz/
Na gorąco)

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756