Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Komputer ACER Nitro N50-640 i7-12700F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX3060 Windows 11 Home

Powrót
KOMPUTER STACJONARNY
NITRO
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
2 -
© 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Komputer stacjonarny NITRO
Dotyczy: Modele typu Tower
Ta zmiana: 09/2020
Zarejestruj produkt Acer
Jeśli Twoje nowe urządzenie pracuje w systemie operacyjnym
Windows, mogło zostać zarejestrowane automatycznie przy
uruchamianiu w tym systemie.
Zaloguj się na stronie www.acer.com/myproducts za pomocą
adresu e-mail zarejestrowanego w systemie operacyjnym
Windows, aby przejrzeć wpis produktu. (Zresetuj hasło, jeśli go nie
znasz.)
Jeśli wpisu nie ma, wykonaj poniższe kroki w celu rejestracji.
1.Upewnij się, że masz połączenie z Internetem.
2.Przejdź na stronę www.acer.com/register-product.
3.Zaloguj się lub zarejestruj w celu otrzymania identyfikatora
Acer ID.
4.Wprowadź numer seryjny lub numer SNID urządzenia, aby go
zarejestrować.
Ważne
Niniejszy podręcznik zawiera zastrzeżone informacje chronione
prawami autorskimi. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku
mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Niektóre funkcje opisane w
tym podręczniku mogą nie być obsługiwane w zależności od wersji
systemu operacyjnego. Ilustracje w niniejszym dokumencie pełnią rolę
przykładowych i mogą zawierać informacje lub funkcje, które mogą nie
dotyczyć tego komputera. Firma Acer Group nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym podręczniku.
Oznaczenie modelu: ___________________________________
Numer seryjny: ________________________________________
Data zakupu: __________________________________________
Miejsce zakupu: _______________________________________
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo
HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Spis treści - 3
SPIS TREŚCI
Po kolei 5
Instrukcje .................................................. 5
Podstawowe porady i wskazówki
dotyczące używania komputera............. 6
Wyłączanie komputera .............................. 6
Dbanie o komputer.................................... 6
Dbanie o zasilacz prądu przemiennego.. 7
Czyszczenie i obsługa serwisowa............. 8
Odzyskiwanie 9
Tworzenie kopii zapasowej historii
plików ........................................................ 9
Tworzenie kopii zapasowych
sterowników sieci bezprzewodowej i
LAN........................................................... 10
Tworzenie kopii zapasowej ustawień
fabrycznych............................................. 10
Przywracanie danych komputera ........ 11
Resetowanie komputera i zachowanie
plików ........................................................ 12
Resetowanie komputera i usunięcie
wszystkiego............................................... 13
Podłączanie do Internetu 14
Podłączanie do sieci bezprzewodowej 14
Nawiązywanie połączenia z
bezprzewodową siecią LAN .................... 14
Nawiązywanie połączenia
przewodowego....................................... 15
Wbudowane funkcje sieciowe ................ 15
Korzystanie z połączenia Bluetooth 16
Włączanie i wyłączanie funkcji
Bluetooth ................................................ 16
Włącz połączenie Bluetooth i dodaj
urządzenie ................................................ 16
Zabezpieczanie komputera 19
Używanie haseł....................................... 19
Wprowadzanie haseł............................... 20
Program narzędziowy BIOS 21
Sekwencja startowa systemu ............... 21
Ustawianie haseł.................................... 21
Zarządzanie energią 22
Oszczędzanie energii............................. 22
Porty i złącza 25
Informacje o złączach USB 3.2
generacji 1 ................................................ 26
Informacje o złączach USB 3.2
generacji 2 ................................................. 26
Porty audio tylnego panelu ..................... 26
Uniwersalna magistrala szeregowa
(USB) 27
Port USB typu C 29
HDMI 30
Czytnik karty SD 31
Złącza wideo i audio 32
Przyłączanie monitora .......................... 32
Słuchawki i mikrofon............................. 32
Często zadawane pytania 35
Zgłaszanie potrzeby obsługi
serwisowej.............................................. 37
Wskazówki i porady dotyczące
korzystania z systemu Windows 10 .... 39
Jak uzyskać dostęp do ekranu [Start]
(Start)? ........................................................ 39
Jak wyłączyć komputer? ........................... 39
Jak odblokować komputer? ..................... 40
Jak ustawić alarm? .................................... 41
Gdzie są moje aplikacje? .......................... 42
Czym jest identyfikator (konto)
Microsoft? .................................................. 43
Jak sprawdzić dostępność aktualizacji
systemu Windows? ................................... 43
Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?. 44
Rozwiązywanie problemów.................. 45
Porady dotyczące rozwiązywania
problemów ................................................ 45
Komunikaty o błędach ............................. 45
Internet i bezpieczeństwo w trybie
online 47
Pierwsze kroki w sieci ........................... 47
Ochrona komputera................................. 47
Wybierz operatora usług
internetowych ........................................... 47
Połączenia sieciowe .................................. 49
Surfuj po sieci!........................................... 50
Oprogramowanie zabezpieczające w
Internecie................................................... 51
Odtwarzanie filmów Blu-ray lub DVD 57