Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka AEG L8FEC69PSP 9kg 1600 obr A

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi
Pralka
L8FEC69PSP
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................8
4. DANE TECHNICZNE............................................................................................9
5. INSTALACJA...................................................................................................... 10
6. WYPOSAŻENIE..................................................................................................15
7. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 16
8. POKRĘTŁO I PRZYCISKI...................................................................................18
9. PROGRAMY....................................................................................................... 21
10. WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI.......................................................26
11. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................29
12. USTAWIENIA....................................................................................................29
13. CODZIENNA EKSPLOATACJA........................................................................30
14. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................36
15. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 37
16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................44
17. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE..................................................................49
18. OCHRONA ŚRODOWISKA..............................................................................51
My AEG Care app
www.aeg.com2