Znaleziono w kategoriach:
Chłodziarka do wina AMICA WCF1K15B7.2

Instrukcja obsługi Chłodziarka do wina AMICA WCF1K15B7.2

Powrót
Wine cooler / Weinklimaschrank / Vinotéka /
Vinotéka / Cave à vin / Chłodziarka do wina /
Vinoteca / Hladilnik za vino
WCF1K* / WCB1K* / WCU2K* /
WFBB* / WBA* / WBB* / WFBA* /
WK 341*S / WCB2K*
IO-RFW-0015/11
(11.2020)
OPERATING INSTRUCTIONS EN
GEBRAUCHSANWEISUNG DE
NÁVOD K OBSLUZE CS
NÁVOD NA OBSLUHU SK
NOTICE D’UTILISATION FR
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
NAVODILA ZA UPORABO SL
- 3 -
EN- Table of contents
GUIDELINES CONCERNING THE SAFETY OF USE 12
INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE APPLIANCE 14
CLIMATE RANGE 15
PRACTICAL EVERYDAY TIPS 16
UNPACKING 17
DISPOSAL OF OLD APPLIANCE 18
CONTROLS 19
APPLIANCE CONTROLS- SINGLE AND DUAL ZONE 19
TO SWITCH THE POWER ON/OFF 19
TO CHANGE THE TEMPERATURE 19
OPTIMAL TEMPERATURE SELECTION 20
TO USE THE INTERNAL LIGHT 20
INTERNAL HUMIDITY 20
TEMPERATURE DISPLAY 20
SILENT MODE 20
DYNAMIC COOLING MODE 20
WEEKEND MODE 21
TEMPERATURE ALARM 21
CARE AND CLEANING 22
REMOVING THE SHELVES 22
CLEANING 22
TROUBLESHOOTING 22
IF THE APPLIANCE IS NOT WORKING, CHECK 22
THE APPLIANCE IS WORKING, BUT NOT VERY WELL, CHECK 23
THE APPLIANCE IS NOISY, CHECK 23
THE LIGHT DOES NOT WORK, CHECK 23
THE DOOR WILL NOT CLOSE PROPERLY, CHECK 23
THE DISPLAY SHOWS “E1” OR “E2” 23
EPREL 23
WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE 24
WARRANTY 24
- 4 -
DE- Inhaltsverzeichnis
SICHERHEITSHINWEISE 26
INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSBEDINGUNGEN DES GERÄTES 29
KLIMAKLASSE 30
PRAKTISCHE RATSCHLÄGE 30
AUSPACKEN 32
ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN 33
STEUERUNGSKOMPONENTEN 34
STEUERUNGSKOMPONENTEN- EIN UND ZWEI ZONEN 34
STROM EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN 34
ÄNDERUNG DER TEMPERATUR 34
WAHL DER OPTIMALEN TEMPERATUR 35
INNENBELEUCHTUNG 35
LUFTFEUCHTIGKEIT IM KÜHLSCHRANK 35
TEMPERATURANZEIGE 35
LEISER BETRIEB 35
DYNAMISCHE KÜHLUNG 35
WOCHENENDMODUS 36
TEMPERATUR-ALARM 36
REINIGUNG UND WARTUNG 37
HERAUSNEHMEN DER REGALE 37
REINIGUNG 37
PROBLEMLÖSUNG 37
WENN DAS GERÄT NICHT FUNKTIONIERT, PRÜFEN SIE: 37
WENN DAS GERÄT ZWAR FUNKTIONIERT, ABER NICHT GUT, PRÜFEN SIE: 38
WENN DAS GERÄT LÄRM MACHT, PRÜFEN SIE: 38
WENN DIE BELEUCHTUNG NICHT FUNKTIONIERT, PRÜFEN SIE: 38
WENN DIE TÜR NICHT RICHTIG SCHLIESST, PRÜFEN SIE: 38
WENN IN DER ANZEIGE „E1” ODER „E2” ERSCHEINT: 38
EPREL 38
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE 39
GARANTIE 39
- 5 -
CS- Obsah
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ 41
INSTALACE A PROVOZNÍ PODMÍNKY SPOTŘEBIČE 43
KLIMATICKÁ TŘÍDA 44
PRAKTICKÉ RADY 45
VYBALENÍ 46
LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ 47
OVLÁDACÍ PRVKY 48
OVLÁDACÍ PRVKY – JEDNA A DVĚ ZÓNY 48
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ 48
ZMĚNA TEPLOTY 48
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ TEPLOTY 49
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 49
VNITŘNÍ VLHKOST 49
DISPLEJ TEPLOTY 49
TICHÝ REŽIM 49
REŽIM DYNAMICKÉHO CHLAZENÍ 49
VÍKENDOVÝ REŽIM 50
TEPLOTNÍ ALARM 50
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 51
VYTAHOVÁNÍ POLIC 51
ČISTĚNÍ 51
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 51
POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE, ZKONTROLUJTE 51
POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE DOBŘE, ZKONTROLUJTE 52
POKUD JE ZAŘÍZENÍ HLUČNÉ, ZKONTROLUJTE 52
POKUD NEFUNGUJE OSVĚTLENÍ, ZKONTROLUJTE 52
POKUD DVÍŘKA NEJSOU DOBŘE ZAVŘENÁ, ZKONTROLUJTE 52
POKUD NA DISPLEJI SVÍTÍ “E1” NEBO “E2” 52
EPREL 52
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS 53
ZÁRUKA 53

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756