Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Adapter HDMI - 2 x HDMI BASEUS Matrix

Instrukcja obsługi Adapter HDMI - 2 x HDMI BASEUS Matrix

Powrót
Dwukierunkowy rozdzielacz / splitter
HDMI Baseus Matrix, 2x1 / 1x2, 4K
Instrukcja obsługi
Wprowadzenie do produktu
Ten produkt to wysokiej jakości przełącznik HDMI 1x2/2x1, który obsługuje wyjście
wideo HDMI 4K @30Hz. Za pomocą tego produktu jeden host może sterować
dwoma monitorami w celu przełączenia lub dwa hosty mogą sterować jednym
monitorem w celu przełączenia. Produkt ma niewielkie rozmiary, stylowy wygląd i
jest łatwy do przenoszenia, jest bardzo odpowiednim akcesorium do komputera.
Lista akcesoriów produktu
Rozdzielacz HDMI x1
Instrukcja obsługi x1
Karta gwarancyjna x1
Parametry produktu
Model: CAHUB - BC0G
Materiał: Stop aluminium + ABS
Rozdzielczość: 4K@60Hz
(w zależności od urządzenia i długości kabla)
Specyfikacja produktu
- Obsługa systemu: Windows, Mac OS i inne systemy operacyjne
- Urządzenia wyświetlające: takie jak monitory, projektory, telewizory itp.
- Urządzenia wyjściowe: takie jak komputery, notebooki, odtwarzacze set-top box,
PS3 /4 i inne urządzenia
- HDMI obsługuje wyjście wideo HD do 4K @ 60Hz
- Obsługa hot plug, plug and play
- Wymiary produktu: 73,6x32x14 mm
- Waga produktu: 373g
Wygląd i interfejs
Tryb: 1x2
No.
NazwaOpis funkcji
1
2
3
Tryb: 2x1
No.
NazwaOpis funkcji
1
2
3
Instrukcje
Instrukcja dla 1x2
Podłącz ten produkt do gniazda HDMI komputera, a następnie podłącz dwa moni-
tory oddzielnie, aby przełączyć monitor wyjściowy.
Połącz z Hostem
Podłączenie do wyświetlacza HDMI, obsługa wyjści wideo do 4KG30Hz
Podłączenie do wyświetlacza HDMI, obsługa wyjścia wideo do 4KG30Hz
Podłączenie do wyświetlacza HDMI, obsługa wyjści wideo do 4KG30Hz
Połącz z Hostem
Połącz z Hostem
Port HDMI
Port HDMI
Port HDMI
Port HDMI
Port HDMI
Port HDMI
Instrukcja dla 2x1
Podłącz ten produkt do gniazda HDMI monitora, a następnie podłącz dwa hosty,
można przełączać potrzebny host.
Uwagi dotyczące produktu
- Nie wolno dopuścić, aby jakiekolwiek przedmioty (takie jak materiały palne, igły)
lub jakiekolwiek płyny (takie jak woda, napoje) wpadły lub przedostały się do
produktu, co może spowodować, że produkt nie będzie działał prawidłowo.
- Nie należy używać ani umieszczać tego produktu w wilgotnym środowisku (takim
jak łazienka); narażonym na działanie zakurzonych środowisk, mętnych przedmio-
tów.
- W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, plastikowa
torba tego produktu powinna być przechowywana w opakowaniu, aby zapobiec
gromadzeniu się kurzu, a także utlenianiu się gniazda i braku dobrego kontaktu.
* Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie ani wymieniać żadnych części
(chyba że w niniejszej instrukcji podano inaczej). Naprawę należy powierzyć sprze-
dawcy lub autoryzowanemu dealerowi.
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europej-
skiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi.
Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, nega-
tywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi
przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegó-
łowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie
oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europej-
skiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowa-
nia, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które
powinny zostać wykryte i wyeliminowane.
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stwo-
rzonej przez producenta.
Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta
dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który z uwagi na swoją fizyczną i
chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa
maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie wystę-
pują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w
pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowane-
go w ofercie i nie jest to wada urządzenia, a cecha produktu.
Ochrona środowiska
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez
wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przy-
padku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub
serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień
oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu.
W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie
podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konser-
wacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowa-
dzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756