Znaleziono w kategoriach:
Lodówka BEKO GN162330XBN Side by Side No frost 179cm Platynowa

Instrukcja obsługi Lodówka BEKO GN162330XBN Side by Side No frost 179cm Platynowa

Powrót
Chłodziarka
Instrukcja użytkowania
Frigider
Manual de instrucţiuni
Frigorífico
Manual do Utilizador
PL/RO/PT
58 6945 0000/AD PL-RO-PT- 2/7
GN162330XBN-GN1623411XBN
Drogi kliencie,
Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Dziękujemy za wybranie produktu. Chcielibyśmy, abyś mógł wykorzystać optymalną
wydajność tego wysokiej jakości produkt, który został wykonany przy użyciu najnowo-
cześniejszej technologii. Aby to zrobić, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszelkie
inne dokumenty dostarczone z produktem, przed jego użyciem i zachowaj je.
Przestrzegaj wszystkich informacji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. W ten spo-
sób zabezpieczysz siebie i swój produkt przed zagrożeniami, które mogą wystąpić.
Zachowaj instrukcję obsługi. W przypadku sprzedaży produktu należy dołączyć do niego
instrukcję obsługi.
W tej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:
Zagrożenie, które może spowodować śmierć lub obrażenia.
UWAGA Zagrożenie, które może spowodować uszkodzenie produktu lub jego
otoczenia
Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.
Przeczytaj instrukcję obsługi.
.Informacje o modelu zapisane w bazie danych produktów
można uzyskać, wchodząc na następującą stronę
internetową i wyszukując identyfikator modelu (*) znajdujący
się na etykiecie efektywności energetycznej.
https://eprel.ec.europa.eu/
A
A
A
C
SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)
INFORMATION
C
2 /38 PL Chłodziarka/Instrukcja obsługi
1- Instrukcje bezpieczeństwa 3
1.1 Zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 - Bezpieczeństwo dzieci, osób
wymagających szczególnego traktowania i
zwierząt domowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 - Bezpieczeństwo elektryczne. . . . . . . 4
1.4 - Bezpieczeństwo transportu. . . . . . . . 4
1.5 - Bezpieczeństwo podczas instalacji . . 4
1.6- Bezpieczeństwo podczas użytkowania 5
1.7- Bezpieczeństwo podczas konserwacji i
czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.8- HomeWhiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.9- Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Instrukcja środowiskowa 8
2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja
odpadowego produktu: . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Zgodność z dyrektywą RoHS . . . . . . . . . . . 8
2.3 Informacje o opakowaniu. . . . . . . . . . . . . . 8
3 Twoja lodówka 9
4 Instalacja 10
4.1. Odpowiednie miejsce instalacji . . . . . . . . 10
4.2 Podkładanie plastikowych klinów . . . . . . 10
4.3 Regulacja nóżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.4 Podłączenie do prądu . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.5 Podłączenie wody (Opcjonalne) . . . . . . . . 12
4.6 Podłączanie węża wody do produktu . . . . 13
4.7 Podłączanie do zasilania wodą. . . . . . . . . 13
4.8. Dla produktów używających gąsiora na wodę
(Opcjonalne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.9 Filtr wody (Opcjonalne) . . . . . . . . . . . . . . 14
4.10.Mocowanie filtra zewnętrznego na ścianie
(opcjonalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.11Filtr wewnętrzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5 Przygotowanie 18
5.1. Co robić, aby zaoszczędzić energię . . . . . 18
5.2 Pierwsze użycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5 Przygotowanie 19
6 Obsługa produktu 20
6.1 Wyłączanie produktu . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6 Działanie produktu 21
6.2 Panel wskaźników. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.3 Pochłaniacz zapachów . . . . . . . . . . . . . . 23
(FreshGuard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.4 Pojemnik typu crisper z kontrolą wilgotności
(EverFresh +) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.5 Niebieskie światło/Harvest Fresh . . . . . . . 24
6.6 Korzystanie z wodotrysku . . . . . . . . . . . . 25
6.7 Napełnianie zbiornika dozownika wody . . 25
6.8 Czyszczenie zbiornika wodotrysku . . . . . . 25
6.9 Pojemnik na produkty mleczne (chłodnia) . 27
6.10 Pojemnik na warzywa . . . . . . . . . . . . . 27
6.11 Jonizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.12 Filtr zapachów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.13Automat do lodu i pojemnik do
przechowywania lodu . . . . . . . . . . . . . . 27
6.14 Pobieranie lodu/wody (opcjonalne) . . . . . 28
6.15Taca ociekowa (opcjonalna) . . . . . . . . . . 28
6.16 Zamrażanie świeżej żywności . . . . . . . . . 31
6.17 Zalecenia dotyczące przechowywania
mrożonej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.18 Informacje o głębokim zamrażaniu . . . . . 31
6.19 Rozmieszczanie żywności . . . . . . . . . . . 32
6.20 Alarm otwarcia drzwi . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.21Lampa oświetleniowa. . . . . . . . . . . . . . . 32
7 Konserwacja i czyszczenie 33
7.1 Powierzchnie zewnętrzne ze stali
nierdzewnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.2 Czyszczenie produktów ze szklanymi
drzwiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7 Konserwacja i czyszczenie 34
7.3 Zapobieganie nieprzyjemnym zapachom . 34
7.4 Ochrona powierzchni z tworzywa
sztucznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8 Rozwiązywanie problemów 35
3 / 38PL
Chłodziarka/Instrukcja obsługi
 Ta część zawiera instrukcje bezpieczeństwa,
które pomogą zabezpieczyć się przed ryzykiem
obrażeń ciała lub szkód materialnych.
 Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności
za szkody, które mogą powstać w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji.