Znaleziono w kategoriach:
Monitor BENQ EW2880U 28" 3840x2160px IPS

Instrukcja obsługi Monitor BENQ EW2880U 28" 3840x2160px IPS

Powrót
Monitor LCD
Podręcznik
użytkownika
Monitor do gier | Seria EW
2
Prawa autorskie
Copyright © 2021 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie,
przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na
jakikolwiek język lub język programowania dowolnej części tej publikacji, w każdej
formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi,
optycznymi, chemicznymi, lub innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej
zgody firmy BenQ Corporation.
Wyłączenie odpowiedzialności
Firma BenQ Corporation nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, ani nie zapewnia
gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego
dokumentu, a w szczególności unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy
fakt spełniana wymagań dla szczególnych zastosowań. Co więcej firma BenQ
Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji
i wprowadzania zmian od czasu do czasu do zawartości tej publikacji bez wymogu
informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach czy
zmianach.
Na działanie funkcji zapobiegającej migotaniu mogą wywierać negatywny wpływ
zewnętrzne czynniki np. jakość kabla, stabilność zasilania, zakłócenia sygnału lub
niewłaściwe uziemienie — nie są to jedyne czynniki zewnętrzne, które mogą taki wpływ
wywierać. (Dotyczy wyłącznie modelów z funkcją zapobiegania migotaniu).
3
BenQ ecoFACTS
BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of
its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate
vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting
international regulatory requirement and standards pertaining to environmental
management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to
incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing,
packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label
lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that
consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website
at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and
achievements.
4
Wsparcie techniczne dla produktu
Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie klientom najbardziej aktualnych i
dokładnych informacji. W związku z tym jego cała treść może od czasu do czasu ulegać
modyfikacji bez uprzedzenia. Aby uzyskać najnowszą wersję tego dokumentu oraz inne
informacje o produkcie, odwiedź witrynę internetową. Dostępne pliki różnią się w
zależności od modelu.
1. Upewnij się, że Twój komputer jest podłączony do Internetu.
2. Odwiedź lokalną stronę w witrynie Support.BenQ.com. Układ strony i jej zawartość
mogą siężnić w zależności od kraju/regionu.
• Podręcznik użytkownika i powiązane dokumenty
• Sterowniki i aplikacje
• Informacje dotyczące demontażu (tylko UE): Dostępne na stronie pobierania instrukcji
obsługi. Ten dokument jest dostarczany na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/2021 w
związku z naprawą lub oddawaniem produktu do recyklingu. Zawsze kontaktuj się z
lokalnym działem obsługi klienta w sprawie serwisu przed upływem okresu
gwarancyjnego. Jeśli chcesz naprawić produkt nieobjęty gwarancją, zalecamy
skontaktowanie się z wykwalifikowanym personelem serwisowym i zakup części
zamiennych firmy BenQ w celu zapewnienia kompatybilności. Nie należy rozmontowywać
produktu, nie będąc świadomym konsekwencji. Jeśli nie możesz znaleźć informacji
dotyczących demontażu produktu na produkcie, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi
klienta w celu uzyskania pomocy.
Numer rejestracji EPREL:
EW2880U: 774487
5
Indeks pytań i odpowiedzi
Rozpocznij od tematów, które Ciebie interesują.
Konfiguracja
Wyświetlanie źródła wejścia i obrazu
żne menu i akcesoria
Konserwacja i obsługa produktu
Jak skonfigurować monitor i go włączyć?
Środki ostrożności 6
Jak zainstalować sprzęt monitora 19
Jak dostosować kąt ustawienia monitora?
Nachylanie monitora. 22
Jak zamontować monitor na ścianie?
Korzystanie z zestawu do montażu monitora (do kupienia osobno) 24
Jak uzyskać najlepszy efekt HDR?
Praca z klawiszem skrótu HDRi 35
Kino HDRi 46
Gry HDRi 46
Jak korzystać z menu OSD?
Kontroler 5-kierunkowy i podstawowe funkcje menu 32
Poruszanie się po menu głównym 40
Jakie opcje menu są dostępne dla każdego trybu koloru?
Dostępne opcje menu dla każdego Tryb koloru 48
Jak korzystać z pilota?
Poznawanie funkcji pilota 16
Pilot zdalnego sterowania i zasięg jego działania 31
Jak czyścić monitor?
Konserwacja i czyszczenie 7
Jak przechowywać nieużywany przez dłuższy czas monitor?
Odłączanie stojaka oraz podstawy 23
Konserwacja i czyszczenie 7
Potrzebuję bardziej szczegółowej pomocy.
Wsparcie techniczne dla produktu 4
Naprawy 7

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756