Znaleziono w kategoriach:
Projektor BENQ TH685P

Instrukcja obsługi Projektor BENQ TH685P

Powrót
Projektor cyfrowy
Podręcznik
użytkownika
Seria do rozrywki domowej I TH585 Wer. 1.01
2 Gwarancja i informacje dotyczące prawa autorskiego
Gwarancja i informacje dotyczące prawa
autorskiego
Ograniczona gwarancja
Gwarancja BenQ na ten produkt obejmuje wszelkie defekty materiałowe i konstrukcyjne
zaistniałe w normalnych warunkach użytkowania i składowania.
Podstawą zgłaszania wszelkich roszczeń gwarancyjnych jest poświadczenie daty sprzedaży.
Jeśli w okresie gwarancyjnym wykryta zostanie usterka tego produktu, jedynym
zobowiązaniem i działaniem naprawczym ze strony BenQ jest wymiana uszkodzonych części
(wliczając robociznę). Aby uzyskać świadczenia gwarancyjne, o defektach produktu
natychmiast powiadom swojego sprzedawcę.
Ważne: Powyższa gwarancja traci ważność, jeśli klient używa urządzenia niezgodnie
z pisemnymi instrukcjami BenQ, w szczególności w warunkach wilgotności poza zakresem
10% do 90%, temperaturach poza zakresem 0°C do 35°C, na wysokościach powyżej
4920 stóp lub w zapylonym otoczeniu. Gwarancja daje użytkownikowi określone prawa.
Wzależności od kraju użytkownik może także posiadać inne prawa.
Więcej informacji uzyskać można na stronie www.BenQ.com.
Prawa autorskie
Copyright © 2021 BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej
publikacji nie może być reprodukowana, przekazywana, przepisywana, zapisywana w systemie
pamięci lub tłumaczona na jakikolwiek język lub język programowania, żadnymi środkami,
elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, manualnymi lub
innymi bez uprzedniej pisemnej zgody BenQ Corporation.
Zastrzeżenia
BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych i nie udziela gwarancji, wyrażonych lub
domniemanych, odnośnie zawartości niniejszego dokumentu, a w szczególności unieważnia
wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla określonych
zastosowań. Ponadto firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania od czasu do czasu zmian zawartości niniejszej
publikacji, bez wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o takich
aktualizacjach lub zmianach.
*DLP, Digital Micromirror Device i DMD są znakami towarowymi firmy Texas Instruments.
Pozostałe prawa autorskie należą do odpowiednich firm i organizacji.
Patenty
Szczegółowe informacje na temat zakresu praw z patentu BenQ można znaleźć na stronie
http://patmarking.benq.com/.
3 Spis treści
Spis treści
Gwarancja i informacje dotyczące prawa autorskiego .................................................. 2
Ważne instrukcje bezpieczeństwa ................................................................................... 4
Wprowadzenie ...................................................................................................................7
Zawartość zestawu ..................................................................................................... 7
Zewnętrzny widok projektora ...................................................................................... 8
Elementy sterujące i funkcje ....................................................................................... 9
Ustawienie projektora ..................................................................................................... 11
Wybór miejsca .......................................................................................................... 11
Uzyskiwanie preferowanego rozmiaru obrazu z projektora ...................................... 12
Montaż projektora ..................................................................................................... 13
Regulacja wyświetlanego obrazu .............................................................................. 14
Połączenie ........................................................................................................................ 16
Podłączanie inteligentnych urządzeń ........................................................................ 17
Obsługa ............................................................................................................................18
Uruchamianie projektora ........................................................................................... 18
Korzystanie z menu .................................................................................................. 20
Zabezpieczanie projektora ........................................................................................ 21
Przełączanie sygnałów wejściowych ........................................................................ 23
Wyłączanie projektora ............................................................................................... 24
Bezpośrednie wyłączenie projektora ........................................................................ 24
Działanie menu ................................................................................................................ 25
System menu ............................................................................................................ 25
Menu Podst .............................................................................................................. 29
Menu Zaawansowane.............................................................................................. 31
Konserwacja ....................................................................................................................40
Jak dbać o projektor .................................................................................................. 40
Informacje dotyczące lampy ..................................................................................... 41
Rozwiązywanie problemów ............................................................................................ 45
Dane techniczne .............................................................................................................. 46
Dane techniczne projektora ...................................................................................... 46
Wymiary .................................................................................................................... 47
Tabela częstotliwości................................................................................................ 48
Komendy RS232....................................................................................................... 51