Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG Gap 53 Biały

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OKAPU GAP53
BERG SP. ZO.O.
ul. Krakowska 61 b
71-017 Szczecin
nr tel. 91 485 47 77
www.berg-agd.pl
http://www.berg-agd.pl/serwis-i-pomoc-techniczna/
reklamacje@berg-agd.pl
ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
AKPO” Spółka Jawna
05-080 Izabelin-Laski; ul. Łąkowa 9
SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Nasze urządzenia
projektowane i wykonywane z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością
będą stanowić część nowocześnie wyposażonego gospodarstwa domowego. Jesteśmy
przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenia, wyprodukowane z
najwyższej jakości materiałów, spełnią wszystkie Państwa wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania zakupionego okapu prosimy o dokładne
zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także zawartych w niej reguł
bezpieczeństwa użytkowania. Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej
firmy.
UWAGA:
W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących
przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
Gdy okap nadkuchenny jest ywany w tym samym czasie co przyrządy
spalające gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno być odpowiednio
wentylowane. Powietrze z okapu nie powinno być odprowadzane do
kanału kominowego użącego do odprowadzania spalin z przyrządów
spalających gaz lub inne paliwa.
Przed podłączeniem okapu do prądu należy sprawdzić, czy napięcie i
częstotliwość prądu zasilającego odpowiada danym podanym na tabliczce
znamionowej urządzenia. Okap musi być podłączony do łatwo dostępnego
gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i podłączanie na stałe
okapu do zasilania.
Jeżeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z
instrukcją, istnieje ryzyko pożaru.
W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiać
odkrytego płomienia.
Sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej.
Sprzęt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien
on być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem dostępnym u
wytwórcy lub specjalnym zakładzie naprawczym.
Producent nie ponosi odpowiedzialności z powodu nieprzestrzegania
przepisów dotyczących instalacji i konserwacji oraz nieprawidłowej
obsługi okapu. Dostępne części mogą stać się gorące podczas gotowania na
kuchni.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8
lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i
osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Okap ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru powinien być
czyszczony minimum raz w miesiącu.
Do montażu okapu należy używać tylko takich wkrętów i urządzeń
mocujących jakie zostały zamieszczone w komplecie do montażu okapu.
Jeżeli instrukcja obsługi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje
zastosow inny, większy dystans od okapu niż 65 cm, to należy
się do tego zastosować.
1. INFORMACJE OGÓLNE
Okap został zaprojektowany do usuwania oparów kuchennych w trybie
wyciągowym (przewody poprowadzone na zewnątrz). Nie ma możliwości podłączenia w
trybie recyrkulacji, z zastosowaniem filtrów weglowych
Jest przeznaczony do mocowania nad gazową lub elektryczną płytą grzewczą. Posiada
niezależne oświetlenie oraz zewnętrzną turbinę wyciągową z możliwością ustawienia
jednej z trzech prędkości obrotowych.
UWAGA:
Prosimy zachować dowód zakupu wraz z podstemplowaną kartą gwarancyjną w
celu ewentualnej reklamacji. Bez tych dokumentów gwarancja jest nieważna.
Producent zrzeka się odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia powstałe
wskutek montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym
tekście.
Kanał wentylacyjny 220x90 nie stanowi wyposażenia
okapu i należy go dokupić we własnym zakresie.
2. INSTALACJA
Okap może pracować w trybie wyciągu, czyli powietrze odprowadzane jest na
zewnątrz budynku poprzez połączenie turbiny okapu sztywną rurą z tworzywa
sztucznego Ø 150 mm lub Ø 120 mm (z zastosowaniem redukcji) z kanałem
wentylacyjnym.
3. MONT
Odległość „A” pomiędzy najniższą częścią okapu nadkuchennego a powierzchnią
podtrzymującą naczynia do przyrządzania potraw powinna wynosić min. 65 cm dla kuchni
gazowej (Rys.9).
W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów
dotyczących odprowadzania powietrza.
W celu uzyskania optymalnego odprowadzenia powietrza należy stosować sztywny
przewód z tworzywa sztucznego o przekroju min. 120 mm.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756