Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG Level 60 CV60BK/B

Powrót
użytkowania i konserwacji
LEVEL90
LEVEL60
Model:
Instrukcja instalacji
OKAP KUCHENNY
Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy postępować
według wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. Producent
uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek
instalacji niezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji.
Okap został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego.
Okap może nieznacznie różnić się pod względem wyglądu od okapu
przedstawionego na rysunkach niniejszej instrukcji, ale zalecenia
dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają niezmienione.
! Należy zachowaćinstrukcjęobsługi aby móc z niej skorzystaćw
każdej chwili. W przypadku sprzedaży urządzenia lub przeprowadzki,
należy upewnićsię,że dołączono do niego instrukcjęobsługi.
! Uważnie zapoznaćsięz treściąinstrukcji obsługi, która dostarcza
dokładne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i pielęgnacji
urządzenia.
! Nie dokonywaćzmian elektrycznych czy mechanicznych w urządzeniu
lub na przewodach odprowadzających.
Uwaga: Elementy oznaczone symbolem (*)wchodząwyłącznie w skład
wybranych modeli, w pozostałych przypadkach powinny byćzakupione
osobno.
Informacje ogólne i porady
Informacje ogólne i porady
Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru.
Nasze urządzenia projektowane i wykonywane sąz myśląo spełnieniu Państwa
oczekiwańi z pewnościąbędąstanowićczęść nowocześnie wyposażonego
gospodarstwa domowego.
Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenia,
wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełniąwszystkie Państwa
wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania zakupionego okapu kuchennego
prosimy o dokładne zapoznanie sięz treściąniniejszej instrukcji, a także zawartych
w niej regułbezpieczeństwa użytkowania.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru produktu naszej rmy.
Należy przeczytaćtąinstrukcjęprzed użyciem tego okapu!
1. Szkło przednie
2. Filtr aluminiowy
3. Siłowniki gazowe
4. Silnik z turbiną
5. Szkło korpusu
6. Korpus okapu
7. Komin - maskownica
W opakowaniu również:
Instrukcja
Mocowanie komina - maskownicy
Szablon do nawiercenia otworów
Informacje ogólne i porady
Przed podłączeniem należy sprawdzić
napięcie i częstotliwość prądu, do
którego przystosowany jest okap.
Informacje znajdują się na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
okapu kuchennego.
Zalecany montaż okapu kuchennego na
wysokości nie mniejszej niż 650 mm od
kuchenki gazowej, jak i nie większej niż
750 mm od niej.
UWAGA!
Zasysane powietrze nie powinno być
odprowadzane do kanału
wykorzystywanego do odprowadzania
spalin wytwarzanych przez
urządzenia gazowe lub na inne paliwo.
Nie dotyczy okapów pracujących jako
pochłaniacz.
Zgodnie z rysunkiem nr 4 należy
ustalić pozycję okapu
kuchennego na ścianie.
Następnie użyć szablonu do
wywiercenie 4 otworów o śr.
8mm w ścianie. Należy w
wywierconych otworach
zamontować kołki załączone do
okapu i wkręcić wstępnie wkręty
w te kołki.
UWAGA!
Przed wierceniem
otworów w
ścianie, należy
upewnić się, że
nie ma w
wybranym
miejscu
przewodów
elektrycznych lub
rur z wodą lub
gazem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756