Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik BERG BGOV10

Powrót
PIEKARNIK DO ZABUDOWY
60 cm
Elektryczny
INSTRUKCJA PL
SZANOWNI PAŃSTWO
Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru.
Nasze urządzenia projektowane i wykonywane z myślą o
spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będą stanowić
część nowocześnie wyposażonego gospodarstwa domowego.
Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne
urządzenia, wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów,
spełnią wszystkie Państwa wymagania. Przed przystąpieniem
do montażu i użytkowania zakupionego piekarnika kuchennego
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a
także zawartych w niej reguł bezpieczeństwa i użytkowania.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru produktu naszej
firmy.
Elementy oznakowane (*) są opcjonalne.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2002/96 / WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
4
SPIS TREŚCI
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 5
Opis urządzenia 8
Specyfikacja techniczna 9
Montaż urządzenia 9
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 15
Panel sterowania 16
Rodzaje programów 18
Zalecenia dotyczące gotowania 19
Tabela dotycząca propozycji gotowania 19
Użytkowanie piekarnika 20
Wymiana lampki w piekarniku 21
Czyszczenie szyb piekarnika 21
Czyszczenie i montaż drzwi piekarnika 22
Czyszczenie i konserwacja 23
Czyszczenie za pomocą pary 23
Akcesoria 24
Rozwiązywanie problemów 25
Warunki gwarancji 26
5
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. UWAGA: Aby uniknąć porażania, należy
upewnić się, że urządzenie jest odłączone od
zasilania przed wymianą lampki.
2. UWAGA: Wszystkie przewody zasilające
muszą być rozłączone przed dostępem do
terminali.
3. UWAGA: Akcesoria i elementy piekarnika
mogą być bardzo gorące. Dzieci należy trzymać
z dala od urządzenia.
4. UWAGA: Niebezpieczeństwo pożaru; nie
zbliżać żadnych przedmiotów do powierzchni
piekarnika.
5. UWAGA: Jeśli powierzchnia jest uszkodzona,
należy odłączyć zasilanie aby uniknąć porażenia
prądem.
6. UWAGA: Urządzenie i jego części będą bardzo
gorące podczas użytkowania.
7. Warunki działania tego urządzenia są określona
na etykiecie.(lub tabliczce znamionowej)
8. Wyjmowalne części będą gorące podczas
gotowania. Małe dzieci należy trzymać z daleka
od urządzenia.
9. UWAGA: Urządzenie jest przeznaczone do
gotowania. Nie może być używane do innych
celów, np. do ogrzewania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756