Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta ceramiczna BERG BRGC601

Powrót
Instrukcja obsługi i montażu
płyty kuchennej indukcyjnej:
BRGI303C, BRGI 603 S,
BRGI 605 F, BRGI 610 2F;
płyty kuchennej ceramicznej:
BRGC301, BRGC601.
2
SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Nasze
urządzenia projektowane i wykonywane z myślą o spełnieniu Państwa
oczekiwań i z pewnością będą stanowić część nowocześnie wyposażonego
gospodarstwa domowego.
Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenia,
wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełnią wszystkie Państwa
wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania zakupionej płyty kuchennej
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także
zawartych w niej reguł bezpieczeństwa i użytkowania.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru produktu naszej firmy.
SPIS TREŚCI:
Sekcja 1.
Wprowadzenie.
Sekcja 2. Ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa.
Sekcja 3. Opis urządzenia.
Sekcja 4. Obsługa urządzenia.
Sekcja 5. Instalacja.
Sekcja 6. Zalecenia dot. bezpieczeństwa.
Sekcja 7. Utrzymanie i konserwacja.
3
Sekcja 1. Wprowadzenie
Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed instalacją lub użyciem
urządzenia. Wskazane jest, aby zachować dokument zakupu i instrukcję montażu
tego produktu w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
W zestawie znajduje się kilka ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa
w uzupełnieniu do wytycznych i zaleceń, które pozwolą Państwu w pełni wykorzystać
wszystkie dostępne funkcje.
To wysokiej jakości urządzenie zostało przetestowane i certyfikowane aby spełnić
wszystkie obowiązujące normy elektryczne i zasady bezpieczeństwa.
Urządzenie to musi być zainstalowane i podłączone zgodnie z obowiązującymi
przepisami wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Należy bezwzględnie wymag od instalatora
podpisu i wpisania nr uprawnień na końcu tej instrukcji w karcie gwarancyjnej!
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu, nie należy go używać,
należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą, a z przewoźnikiem należy
spisać protokół odchyleń.
4
Sekcja 2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Należy przeczytać te informacje przed
użyciem płyty kuchennej.
Instalacja
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji płyty należy odłączyć
urządzenie od sieci zasilającej
Konieczne i bezwzględnie obowiązkowe jest podłączenie urządzenia do
prawidłowego uziemienia.
Pod płytą powinna być zachowana szczelina na swobodna wentylację.
Nie należy umieszczać szuflady ze sztućcami bezpośrednio pod płytą. Sztućce pod
płytą mogą spowodować spięcie, gdy źle ułożone dostaną się do wentylatora yty.
Zmiany w domowej instalacji elektrycznej muszą być wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub
śmierć.
Obsługa i konserwacja
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
Nie gotować na złamanej lub pękniętej płycie. Jeśli na powierzchni płyty
stwierdzono pęknięcie, należy wyłączyć natychmiast urządzenie z sieci zasilającej
(wyłącznik/bezpiecznik w rozdzielni) i skontaktować s z wykwalifikowanym
technikiem.
Odłącz płytę kuchenną od zasilania sieciowego przed czyszczeniem lub
konserwacją.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub
śmierć.
5
Zagrożenie dla zdrowia
To urządzenie jest zgodne ze standardami bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
Niebezpieczeństwo związane z gorącą powierzchnią
Podczas użytkowania, robocze części tego urządzenia nagrzewa się do tego
stopnia, że mogą spowodować oparzenia.
Do chwili całkowitego ostygnięcia szkła płyty należny chronić części ciała, ubranie
lub jakikolwiek inne rzeczy poza odpowiednimi naczyniami kuchennymi przed
dotykaniem powierzchni.
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, łyżki i pokrywki nie powinny być
umieszczane na powierzchni płyty, ponieważ mogą się niebezpiecznie nagrzać.
Trzymaj dzieci z dala.
Uchwyty garnków mogą być gorące w dotyku. Sprawdź czy uchwyt rondla/patelni
nie wystaje ponad inne strefy grzewcze, które włączone. Ustawiaj tak naczynia,
aby ich uchwyty nie były łatwo dostępne dla dzieci.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodow ciężkie poparzenia.
Niebezpieczeństwo pocięcia się
Po zdjęciu nakładki skrobaka kuchennego ostrze jest niebezpieczne. Należy
użytkować skrobak z najwyższą starannością i zawsze przechowywać w sposób
bezpieczny, poza zasięgiem dzieci.
Niezastosowanie ostrożności może spowodować obrażenia ciała.
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas gotowania. Rozlana
zawartość naczynia może spowodować zadymienie, a uszcz może się zapalić.
Nigdy nie należy ywać płyty indukcyjnej jako powierzchni roboczej lub do
przechowywania.
Nigdy nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów lub przyrządów na urządzeniu.
Nigdy nie należy używać urządzenia do ogrzewania lub ogrzewania pomieszczenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756