Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi PRALKA BOSCH WAT24441PL

Powrót
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
Pralka
WAT...
2
Nowa pralka
Gratulujemy decyzji zakupu pralki marki
Bosch.
Zachęcamy do przeczytania instrukcji
obsługi i zapoznania się z zaletami
nowej pralki.
Każde urządzenie opuszczające nasz
zakład zostało starannie sprawdzone
pod kątem działania i stanu, aby
sprostać wysokim wymaganiom jakości
urządzeń marki Bosch.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji oraz zapoznania się z ofertą
naszych produktów, wyposażenia
dodatkowego, części zamiennych oraz
usług serwisowych można odwiedzić
naszą stronę internetową www.bosch-
home.com lub skontaktować się z
serwisem.
Instrukcja obsługi i ustawiania
przedstawia różne modele; różnice są
wskazane w odpowiednich miejscach.
Przed uruchomieniem pralki należy
przeczytać instrukcję obsługi i
ustawiania!
Zasady prezentacji
: Ostrożnie!
Taka kombinacja symbolu i hasła
ostrzegawczego wskazuje na sytuację,
która jest potencjalnie niebezpieczna.
Niezachowanie środków ostrożności
może prowadzić do obrażeń lub śmierci.
Uwaga!
To hasło ostrzegawcze wskazuje na
sytuację, która jest potencjalnie
niebezpieczna. Niezachowanie środków
ostrożności może spowodować szkody
materialne lub zanieczyszczenie
środowiska.
Wskazówka / Rada
Wskazówki odnośnie optymalnej
eksploatacji urządzenia / przydatne
informacje.
1. 2. 3. / a) b) c)
Poszczególne etapy działania są
oznaczone cyframi lub literami.
/ -
Elementy wykazów są oznaczone
punktorem lub myślnikiem.
pl
3
Spis treści
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
8 Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . .4
( Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . .5
Bezpieczeństwo elektryczne . . . . . . . . 5
Niebezpieczeństwo zranienia . . . . . . . 5
Bezpieczeństwo dzieci . . . . . . . . . . . . 5
7 Ochrona środowiska . . . . . . . . . .7
Opakowanie/zużyte urządzenie . . . . . 7
Wskazówki dotyczące oszczędności . 7
* Informacje na temat urządzenia .8
Pralka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pulpit obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Z Pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Przygotowanie prania . . . . . . . . . . . . 11
Sortowanie prania. . . . . . . . . . . . . . . 11
Krochmalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Farbowanie/Odbarwianie . . . . . . . . . 12
Namaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
C Środek piorący. . . . . . . . . . . . . .12
Wybór prawidłowego środka piorącego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oszczędzanie energii i środka
piorącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
0 Wstępne ustawienia programów .
13
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prędkość wirowania . . . . . . . . . . . . . 14
Czas do zakończenia . . . . . . . . . . . . 14
\ Dodatkowe ustawienia
programów . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Speed Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Redukcja zagnieceń. . . . . . . . . . . . . 15
Dodatk. płukanie. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pranie wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1 Obsługa urządzenia . . . . . . . . . 16
Przygotowanie pralki do pracy . . . . .16
Wybór programu/włączanie urządzenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Zmiana wstępnych ustawień programów
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Wybór dodatkowych ustawień
programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Wkładanie prania do bębna . . . . . . .16
Dozowanie środków piorących i
pielęgnacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . .17
Włączenie programu . . . . . . . . . . . . .18
Zab. przed dziećmi . . . . . . . . . . . . . .18
Dokładanie prania . . . . . . . . . . . . . . .19
Zmiana programu . . . . . . . . . . . . . . .19
Zatrzymanie programu . . . . . . . . . . .19
Zakończenie programu przy opcji $
(bez odwirowania) . . . . . . . . . . . . . . .19
Koniec programu. . . . . . . . . . . . . . . .19
Wyjmowanie prania/wyłączanie
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
H Sensoryka . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Automatyka wagowa . . . . . . . . . . . . .20
System kontroli wyważenia . . . . . . . .20
VoltCheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
M Ustawianie sygnału. . . . . . . . . . 21
2 Czyszczenie i konserwacja. . . . 21
Obudowa urządzenia/panel obsługi .22
Bęben pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Odkamienianie . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Szufladka na środki piorące i obudowa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zapchana pompa wody. . . . . . . . . . .22
Zapchany wąż odpływowy przy
podłączeniu do syfonu . . . . . . . . . . .23
Zapchane sito w wężu dopływowym .23
3 Usterka, co robić?. . . . . . . . . . . 24
Odblokowanie awaryjne . . . . . . . . . .24
Wskazówki na wyświetlaczu . . . . . . .25
Usterka, co robić? . . . . . . . . . . . . . . .26
pl Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
4
4 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
JDane techniczne . . . . . . . . . . . . 28
5 Ustawianie i podłączanie . . . . . 29
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Powierzchnia ustawienia . . . . . . . . . 30
Ustawienie na cokole lub na
drewnianym stropie belkowym. . . . . 30
Ustawianie na podeście z szufladą . 30
Ustawienie urządzenia pod blatem
kuchennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Demontaż zabezpieczeń
transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Długości węży i przewodów. . . . . . . 31
Dopływ wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Odpływ wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wypoziomowanie urządzenia. . . . . . 34
Podłączenie do sieci elektrycznej . . 34
Przed pierwszym praniem . . . . . . . . 35
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8 Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Wyłącznie do prywatnego użytku w
gospodarstwach domowych.
Pralka nadaje się do prania tkanin
przeznaczonych do prania w
pralkach i wełny nadającej się do
prania ręcznego w roztworze środka
piorącego.
Do eksploatacji z zimną* lub zimną i
ciepłą* wodą pitną (maksymalnie 60
°C) oraz dostępnymi w handlu
środkami do pielęgnacji i prania
przeznaczonymi do stosowania w
pralkach.
Przy dozowaniu środków piorących/
pomocniczych/pielęgnacyjnych oraz
czyszczących bezwzględnie
stosować się do zaleceń
producenta.
Pralka może być obsługiwana przez
dzieci, które ukończyły 8 lat, przez
osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych
lub umysłowych albo
nieposiadających odpowiedniego
doświadczenia/wiedzy tylko pod
kontrolą osoby odpowiadającej za
bezpieczeństwo osoby obsługującej
urządzenie lub po dokładnym
pouczeniu w obsłudze urządzenia.
Nie wolno dzieciom przeprowadzać
jakichkolwiek prac związanych z
czyszczeniem lub konserwacją
urządzenia bez nadzoru.
To urządzenie jest przeznaczone do
użytku na wysokości do
4000 metrów nad poziomem morza.
Nie dopuszczać dzieci do lat 3 do
pralki.
Nie pozwalać zwierzętom domowym
na przebywanie w pobliżu pralki.
Proszę przeczytać instrukcję obsługi
oraz instrukcję ustawienia, jak również
wszystkie inne informacje dołączone
do pralki, i postępować zgodnie z nimi.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pl
5
Dokumenty związane z urządzeniem
zachować do późniejszego użytku.
* w zależności od modelu
( Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo elektryczne
:Ostrzeżenie
Zagrożenie życia!
Kontakt z elementami
znajdującymi się pod
napięciem wiąże się z
niebezpieczeństwem porażenia
prądem.
Nigdy nie chwytać wtyczki
mokrymi rękoma.
Przewód sieciowy wyciągać
chwytając wyłącznie za
wtyczkę, nigdy za przewód,
ponieważ może on ulec
uszkodzeniu.
Niebezpieczeństwo zranienia
:Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zranienia!
Podczas podnoszenia pralki
za wystające części (na
przykład za drzwiczki),
elementy te mogą się
oderwać i spowodować
skaleczenie.
Nie podnosić pralki za
wystające części.
Podczas stawania na pralce
blat urządzenia może pęknąć
i spowodować zranienie.
Nigdy nie stawać na pralce.
W przypadku opierania się/
siadania na otwartych
drzwiczkach urządzenia,
pralka może się przechylić i
spowodować zranienie.
Nie opierać się o otwarte
drzwiczki.
Przy wkładaniu rąk do
obracającego się bębna
może dojść do zranienia.
Nie wkładać rąk do
obracającego się bębna.
Odczekać, aż bęben się
całkowicie zatrzyma.
:Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Podczas prania przy wysokich
temperaturach może dojść do
poparzenia przy kontakcie
z gorącym roztworem środka
piorącego, na przykład
podczas odpompowywania
gorącego roztworu do
umywalki.
Nie wkładać rąk do gorącego
roztworu środka piorącego.
Bezpieczeństwo dzieci
:Ostrzeżenie
Zagrożenie życia!
Dzieci bawiące się przy pralce
mogą znaleźć się w sytuacji
oznaczającej
niebezpieczeństwo zranienia
się lub zagrożenie życia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756