Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Grzejnik konwektorowy CAMRY CR 7724

Powrót
CR 7724
(GB) user manual - 5 (DE) bedienungsanweisung - 8
(PT) manual de serviço - 20 (LT) naudojimo instrukcija - 24
(FR) mode d'emploi - 12 (ES) manual de uso - 16
(HU) felhasználói kézikönyv - 47 (BS) upute za rad - 38
(RO) Instrucţiunea de deservire - 34 (CZ) návod k obsluze - 58
(RU) инструкция обслуживания - 62 (GR) οδηγίες χρήσεως - 55
(MK) упатство за корисникот - 51 (NL) handleiding - 66
(HR) upute za uporabu - 95 (SV) instruktionsbok - 85
(DK) brugsanvisning - 70 (UA) інструкція з експлуатації - 81
(SR) Корисничко упутство - 88 (SK) Používateľská príručka - 92
(SL) navodila za uporabo - 99 (FI) manwal ng pagtuturo - 77
(PL) instrukcja obsługi - 43 (IT) istruzioni operative - 73
(LV) lietošanas instrukcija - 27 (EST) kasutusjuhend - 31
Dette produkt er kun egnet til lejlighedsvis brug eller til brug i velisolerede rum.
Цей виріб підходить тільки для випадкового використання або для використання у добре ізольованих приміщеннях.
Ovaj proizvod je pogodan samo za povremenu upotrebu ili za uporabu u dobro izoliranim prostorijama.
Tämä tuote sopii vain satunnaiseen käyttöön tai hyvin eristettyihin tiloihin.
Denna produkt är endast lämplig för tillfällig användning eller för användning i välisolerade rum.
Tento výrobok je vhodný len na príležitostné použitie alebo na použitie v dobre izolovaných miestnostiach.
Questo prodotto è adatto solo per uso occasionale o per l'uso in stanze ben isolate.
Овај производ је погодан само за повремену употребу или за употребу у добро изолираним просторијама.
Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο μόνο για περιστασιακή χρήση ή για χρήση σε καλά μονωμένα δωμάτια.
Овој производ е погоден само за повремена употреба или за употреба во добро изолирани простории.
Tento výrobek je vhodný pouze pro příležitostné použití nebo pro použití v dobře izolovaných pokojích.
Этот продукт подходит только для случайного использования или для использования в хорошо изолированных помещениях.
Dit product is alleen geschikt voor incidenteel gebruik of voor gebruik in goed geïsoleerde ruimtes.
Izdelek je primeren samo za občasno uporabo ali za uporabo v dobro izoliranih prostorih.
Šis produktas tinka tik retkarčiais naudoti arba naudoti gerai izoliuotose patalpose.
Šis produkts ir piemērots tikai neregulārai lietošanai vai izmantošanai labi izolētās telpās.
See toode sobib ainult aeg-ajalt kasutamiseks või hästi soojustatud ruumides kasutamiseks.
Acest produs este recomandat doar pentru utilizare ocazională sau pentru utilizare în încăperi bine izolate.
Ovaj proizvod je pogodan samo za povremenu upotrebu ili za upotrebu u dobro izoliranim prostorijama.
Ez a termék csak alkalmi használatra vagy jól szigetelt helyiségekben való használatra alkalmas.
Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
This product is suitable only for occasional use or for use in well insulated rooms.
Dieses Produkt ist nur für den gelegentlichen Gebrauch oder für die Verwendung in gut isolierten Räumen geeignet.
Ce produit ne convient que pour une utilisation occasionnelle ou pour une utilisation dans des pièces bien isolées.
Este producto es adecuado solo para uso ocasional o para uso en habitaciones bien aisladas.
Este produto é adequado apenas para uso ocasional ou para uso em salas bem isoladas.
3
Model identifie r / Identyfikator modelu: CR7724
Symbol
Heat output / Moc cieplna
Nominal heat output /
Nominalna moc cieplna Pnom 2,15 kW
manual heat charge control, with integrated thermostat /
ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym
termostatem
[no]
Minimum heat output
(indicative) / Minimalna
moc cieplna
(orientacyjna)
Pmin 0,01372 kW
manual heat charge control with room and /oroutdoor
temperature feedback / ręczny regulator doprowadzania
ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na
zewnątrz
[no]
Maximum continuous
heat output /
Maksymalna stała moc
cieplna
Pmax,c 2,15 kW
electronic heat charge control with room and /or outdoor
temperature feedback / elektroniczny regulator
doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w
pomieszczeniu lub na zewnątrz
[no]
Auxiliary electricity
consumption / Zużycie
energii elektrycznej na
potrzeby własne
fan assisted heat output / moc cieplna regulowana
wentylatorem [no]
At nominal heat output /
Przy nominalnej mocy
cieplnej
el max N/A kW
At minimum heat output /
Przy minimalnej mocy
cieplnej
el min N/A kW
single stage heat output and no room temperature control /
jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w
pomieszczeniu
[no]
In standby mode / W
trybie czuwania el SB N/A kW
two or more manual stages, no room temperature control /
co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w
pomieszczeniu
[no]
with mechanic thermostat room temperature control /
mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za
pomocą termostatu
[no]
with electronic room temperature control / elektroniczna
regulacja temperatury w pomieszczeniu [yes]
electronic room temperature control plus day timer /
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze
sterownikiem dobowym
[no]
electronic room temperature control plus week timer /
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze
sterownikiem tygodniowym
[no]
room temperature control, with presence detection /
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem
obecności
[no]
room temperature control, with open window detection /
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem
otwartego okna
[no]
with distance control option / z regulacją na odległość [no]
with adaptive start control / z adaptacyjną regulacją startu [no]
with working time limitation / z ograniczeniem czasu pracy [no]
with black bulb sensor / z czujnikiem ciepła promieniowania [no]
Other control options (multiple selections possible) / Inne opcje regulacji
(można wybrać kilka)
Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) /
Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych
akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać
jedną opcję)
Type of heat output/room temperature control (select one) / Rodzaj mocy
cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną
opcję)
Item / Parametr Value /
Wartość
Unit /
Jednostka Item / Parametr Unit /
Jednostka
Contact / Dane teleadresowe Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, Polska