Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odkurzacz CONCEPT Mighty VP4165 2w1

Powrót
Tyčový vysav
Tyčový vysávač
Odkurzacz pionowy
Rúdporszívó
Bezvadu putekļsūcējs
Rod Vacuum Cleaner
VP4165
CZ RO
ENSK PL HU LV DE FR IT ES
Stabstaubsauger
Aspirateur balai
Aspirapolvere verticale
Aspiradora vertical
Aspirator cu tijă
2 3
VP4165 VP4165
CZCZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní
osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí akumulátoru 25,2 V
Napětí nabíjecího adaptéru vstup: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
výstup: DC 32 V, 0,4 A
Příkon 170 W
Hlučnost ≤82 dB (A)
Doba úplného nabíjení 6-8 hod
Doba provozu ≥28 min (vysoký výkon),
≥65 min (nízký výkon)
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
nabíjecího adaptéru.
Nenecvejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
i vypojování nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy
netahejte za přívodní kabel, ale uchopte nabíjecí adaptér a tahem jej
vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte nabíjecí adaptér s poškozeným přívodním kabelem či
zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním
střediskem.
Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby
apodobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte spotřebič, je-li