Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI PrimaDonna Class Ecam 550.75.MS

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI PrimaDonna Class Ecam 550.75.MS

Powrót
263
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE .......................................7
1.1 Litery w nawiasach .......................................7
1.2 Problemy i naprawy ......................................7
1.3 Pobierz App! ..................................................7
2. OPIS ..........................................................7
2.1 Opis urządzenia (str. 3 - A) ............................7
2.2 Opis home page (strony głównej ) (str. 2 - B) 7
2.3 Opis akcesoriów (str. 2 - C) ............................8
2.4 Opis pojemnika na mleko (str. 2 - D) .............8
3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA ...........8
4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA ...........................8
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA .........................8
6. USTAWIENIA MENU .................................... 9
6.1 Płukanie ........................................................9
6.2 Odkamienianie .............................................9
6.3 Filtr wody .....................................................9
6.4 Ustawienia napojów .....................................9
6.5 Automatyczne wyłączanie (standby) ............9
6.6 Oszczędność energetyczna .........................10
6.7 Temperatura kawy ......................................10
6.8 Twardość wody ...........................................10
6.9 Wybór języka ..............................................10
6.10 Sygnał dźwiękowy .....................................10
6.11 Bluetooth ...................................................10
6.12 Ustawienia fabryczne .................................10
6.13 Statystki ......................................................11
6.14 Personalizacja prolu ................................11
7. PRZYGOTOWANIE KAWY ........................... 11
7.1 Wybór smaku kawy .....................................11
7.2 Wybór ilości kawy .......................................11
7.3 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w
ziarnach ......................................................11
7.4 Przygotowanie kawy z kawy mielonej ........12
7.5 Regulacja młynka do kawy..........................12
7.6 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze ..............................................13
8. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH .. 13
8.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na
mleko ..........................................................13
8.2 Regulacja ilości pianki .................................13
8.3 Automatyczne przygotowywanie napojów
mlecznych ...................................................13
8.4 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym
użyciu .........................................................14
9. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY ................ 14
10. PERSONALIZACJA NAPOJÓW ...................14
11. ZAPISANIE WŁASNEGO PROFILU ...............15
12. CZYSZCZENIE ...........................................15
12.1 Czyszczenie ekspresu ...................................15
12.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu
..................................................................15
12.3 Czyszczenie pojemnika na fusy....................15
12.4 Czyszczenie tacka na skropliny i zbiornika na
skropliny .....................................................16
12.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ......16
12.6 Czyszczenie zbiornika na wodę ...................16
12.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy .......16
12.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej ............16
12.9 Czyszczenie automatu zaparzającego ..........16
12.10 Czyszczenie pojemnika na mleko ................17
12.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary ...........17
13. ODKAMIENIANIE ......................................17
14. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ....... 19
14.1 Pomiar twardości wody ...............................19
14.2 Ustawienie twardości wody ........................19
15. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ............................... 19
15.1 Montaż ltra ...............................................19
15.2 Wymiana ltra ............................................20
15.3 Usunięcie ltra ............................................20
16. DANE TECHNICZNE ................................... 20
17. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA
WYŚWIETLACZU .......................................21
18. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ................25
264
1. WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa
lub uszkodzenia urządzenia.
1.1 Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie
urządzenia (str. 2-3).
1.2 Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, sto-
sując się do wskazówek z rozdziałów „17. Komunikaty pojawia-
jące się na wyświetlaczu” i „18. Rozwiązywanie problemów".
Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub
w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy
się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer
podany w załączniku „Biuro obsługi klienta.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności napra-
wy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego rmy
De’Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej
do urządzenia.
1.3 Pobierz App!
Dzięki App De’Longhi Coee Link można zdalnie zarządzać nie-
którymi funkcjami.
W App znajdują się również informacje, porady i ciekawostki na
temat świata kawy. Wszystkie informacje na temat posiadanego
ekspresu do kawy w zasięgu ręki.
Ten symbol wskazuje funkcje, którymi można zarządzać
lub skonsultować za pomocą App.
Można również stworzyć do maksymalnie 6 nowych napojów i
zapisać je w pamięci waszego ekspresu.
Zwróć uwagę:
Sprawdzić kompatybilność urządzeń na compatibledevices.
delonghi.com”.
2. OPIS
2.1 Opis urządzenia (str. 3 - A)
A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A3. Pojemnik na ziarna
A4. Lejek do kawy mielonej
A5. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A6. Podstawka na liżanki
A7. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres (stand by)
A8. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A9. Rurka gorącej wody i pary
A10. Pojemnik na fusy
A11. Podstawka na liżanki
A12. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A13. Kratka tacki
A14. Tacka na skropliny
A15. Pokrywa zbiornika na wodę
A16. Zbiornik na wodę
A17. Miejsce na ltr zmiękczający wodę
A18. Drzwiczki automatu zaparzającego
A19. Automat zaparzający
A20. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A21. Wyłącznik główny (ON/OFF)
A22. Zbiornik na skropliny
2.2 Opis home page (strony głównej ) (str. 2 - B)
B1. Wyświetlacz
B2. Przełącznik
B3. Menu wyboru napojów (inne od napojów w bezpośrednim
wyborze):
DOPPIO+
2X ESPRESSO
CAPPUCCINO+
CAPPUCCINO MIX
CAFFELATTE
FLAT WHITE
ESPRESSO MACCHIATO
GORĄCA WODA;
B4. Możliwe do zaprogramowania prole (patrz „11. Zapisanie
własnego prolu”)
B5. : menu ustawień urządzenia
B6. menu personalizacji ustawień napojów
Napoje wybierane bezpośrednio:
B7. ESPRESSO
B8. COFFEE
B9. LONG
B12. CAPPUCCINO
B13. LATTE MACCHIATO
B14. MILK (gorące mleko)
265
B10. Wybrany smak (standardowy o spersonalizowany)
B11. Wybrana ilość (standardowa lub spersonalizowana)
2.3 Opis akcesoriów (str. 2 - C)
C1. Pasek kontrolny twardości wody Total Hardness Test” (za-
łączony na str. 2 instrukcji w języku angielskim)
C2. Miarka do kawy mielonej
C3. Odkamieniacz
C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
C5. Pędzelek do czyszczenia
C6. Dysza gorącej wody
C7. Kabel zasilający
2.4 Opis pojemnika na mleko (str. 2 - D)
D1. Pokrętło regulacji pianki i funkcji CLEAN
D2. Pokrywa pojemnika na mleko
D3. Pojemnik na mleko
D4. Rurka zanurzana w mleku
D5. Rurka wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę!
Ekspres został sprawdzony przez producenta przy uży-
ciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy
ekspres do kawy jest nowy.
Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgod-
nie z procedurą opisaną w rozdziale „14. Programowanie
twardości wody”.
1. Włożyć łącznik kabla zasilającego (C7) do gniazda (A20)
znajdującego się z tyłu urządzenia, podłączyć urządzenie
do sieci elektrycznej (rys. 1) i upewnić się, że wyłącznik
główny (A21), umieszczony z tyłu urządzenia, jest wciśnię-
ty (rys. 2);
2. „SELECT LANGUAGE”: Wcisnąć przełącznik (B2) przy
„NEXT>”, dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się żą-
dany język: następnie wcisnąć przełącznik przy języku.
Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi
na wyświetlaczu urządzenia:
3. „NAPEŁNIJ ZBIORNIK ZIMNĄ WODĄ”: wyjąć zbiornik na
wodę (A16) (rys. 3), otworzyć pokrywę (A15) (rys. 4), na-
pełnić do poziomu MAX (wybitego na wewnętrznej stronie
zbiornika) świeżą wodą (rys. 5); zamknąć pokrywę i włożyć
zbiornik (rys. 6);
4. ZAMOCUJ DYSZĘ WODY”: Sprawdzić, czy dysza gorącej
wody/pary (C6) została założona na odpowiadającą jej
rurkę (A9) (rys. 7) i ustawić pod nią pojemnik (rys. 8) o
minimalnej pojemności 100 ml;
5. “PUSTY OBWÓD WODY NACIŚNIJ OK, ABY ROZPOCZĄĆ”:
wcisnąć przełącznik przy „OK , aby potwierdzić: z dyszy
wyleje się woda (rys. 8), a następnie urządzenie wyłączy
się.
W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego
użytkowania.
Zwróć uwagę!
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw cappucci-
no celem uzyskania zadowalającego efektu.
Podczas pierwszego użycia obwód wody jest pusty i dla-
tego maszyna może emitować hałas: zmniejszy się on w
miarę napełniania obwodu.
Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino,
normalną rzeczą jest hałas gotującej się wody: z czasem
hałas się zmniejszy.
Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie urządzenia, zale-
ca się zainstalowanie ltra zmiękczającego (C4) według
wskazówek przedstawionych w rozdziale „15. Filtr zmięk-
czający. Jeżeli Wasz model nie posiada ltra, można go
dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym rmy
De’Longhi.
4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę!
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że główny
wyłącznik (A21) jest wciśnięty (rys. 2).
Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie wykonuje
cykl nagrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Bę-
dzie gotowe do użycia wyłącznie po zakończeniu takiego cyklu.
Aby włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk (A7-rys.
9): na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NAGRZEWANIE
W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ”.
Po zakończeniu nagrzewania, urządzenie pokaże następu-
jący komunikat: „PŁUKANIE W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ. W
ten sposób, oprócz nagrzewania bojlera urządzenie wpro-
wadzi gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one
zostały podgrzane.
Temperatura urządzenia będzie prawidłowa, gdy pojawi się
strona główna (home page).
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę,
urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.
W celu wyłączenia urządzenia, nacisnąć na przycisk
(A7 - rys. 9).
Na wyświetlaczu pojawi się napis
WYŁĄCZANIE W TOKU,
PROSZĘ CZEKAĆ”: jeżeli przewidziano, urządzenie wykona
płukanie a następnie wyłączy się (stand-by).
266
Zwróć uwagę!
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu,
należy je odłączyć od sieci elektrycznej:
wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk (rys. 9);
zwolnić główny wyłącznik (A21), umieszczony z tyłu urzą-
dzenia (rys. 2).
Uwaga!
Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest
włączone.
6. USTAWIENIA MENU
6.1 Płukanie
Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozow-
nika kawy (A8) i dyszy gorącej wody (C6), jeżeli założona, w celu
wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.
Ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml pod dyszą
gorącej wody (rys. 8).
Aby uaktywnić taką funkcję, postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu (B5) aby
wejść do menu;
2. Wcisnąć przełącznik przy
UKANIE”;
3. Po kilku sekundach, najpierw z dozownika kawy a na-
stępnie z dyszy gorącej wody (jeżeli założona), wypłynie
gorąca woda, która umyje i nagrzeje wewnętrzny obwód
urządzenia: na wyświetlaczu pojawia się napis „PŁUKANIE
W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ” i pasek postępu, który wypełnia
się w miarę przygotowywania kawy;
4. Aby przerwać funkcję, należy wcisnąć przycisk przy
STOP lub poczekać na automatyczne wyłączenie.
Zwróć uwagę!
Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni,
przed ponownym użyciem, po jego włączeniu zalecane
jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy
(A10) znajduje się woda.
6.2 Odkamienianie
Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się w rozdziale
„13. Odkamienianie”.
6.3 Filtr wody
Instrukcje dotyczące instalacji ltra (C4), znajdują się w rozdzia-
le „15. Filtr zmiękczający”.
6.4 Ustawienia napojów
W tej sekcji można uzyskać informacje na temat spersonalizo-
wanych ustawień i ewentualnie przywrócić ustawienia fabrycz-
ne każdego napoju.
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu (B5), aby
wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy “NEXT>” przeglądać pozy-
cje w menu, dopóki nie wyświetli się USTAWIENIA
NAPOJÓW”;
3. Wcisnąć przełącznik przy USTAWIENIA NAPOJÓW”:
na wyświetlaczu pojawi się panel ustawień pierwszego
napoju;
4. Na wyświetlaczu jest wskazany prol użytkownika odnie-
sienia. Ustawienia są wyświetlane na pionowych paskach:
ustawienia fabryczne są wskazywane symbolem
, natomiast ustawiona aktualnie wartość jest wskazana
wypełnieniem pionowego paska;
5. Aby wrócić do menu ustawień, wcisnąć przełącznik przy
ESC. Aby przeglądać i wyświetlać napoje, wcisnąć
przełącznik przy „NEXT >”;
6. Aby przywrócić wyświetlony na wyświetlaczu napój do
ustawień fabrycznych, wcisnąć przełącznik przy
RESET”;
7. „POTWIERDZIĆ RESET?”: aby potwierdzić, wcisnąć prze-
łącznik przy „
OK
(aby anulować, aby anulować wcisnąć
przełącznik przy „ ESC”);
8. „USTAW.FABR. USTAWIONE”: wcisnąć
OK
”.
Napój został zaprogramowany na ustawieniach fabrycznych.
Kontynuować dla innych napojów lub powrócić na homepage
wciskając 2 razy strzałkę przy ESC”.
Zwróć uwagę!
Aby zmienić napoje w innym prolu, powrócić do home-
page, wybrać żądany prol (B11) i powtórzyć procedurę.
Aby przywrócić wszystkie napoje prolu do ustawień
fabrycznych skonsultować paragraf „6.12 Ustawienia
fabryczne”.
6.5 Automatyczne wyłączanie (standby)
Można ustawić godzinę automatycznego wyłączania, aby urzą-
dzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach, lub po 1, 2, 3 go-
dzinach nieużywania.
Aby zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w
następujący sposób:
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu (B5) aby
wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy “NEXT>” przeglądać pozycje
w menu, dopóki nie wyświetli się „AUT. WYŁĄCZANIE ”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „AUT. WYŁĄCZANIE ”;
4. Wybrać żądany okres czasu wciskając strzałkę wyboru przy
(zwiększanie) lub (zmniejszanie) wartości;
5. Aby potwierdzić, wcisnąć przełącznik przy „OK ”;
6. Wcisnąć przełącznik przy ESC, aby powrócić do
homepage.
Automatyczne wyłączanie zostało zaprogramowane.
267
6.6 Oszczędność energetyczna
Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja
trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna,
gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywami
europejskimi.
Aby wyłączyć lub włączyć tryb „oszczędność energetyczna”, na-
leży postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu (B5), aby
wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy “NEXT>” przeglądać po-
zycje w menu, dopóki nie wyświetli się „OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGETYCZNA”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA,
aby dezaktywować ( ) lub uaktywnić ( ) funkcję.
4. Wcisnąć przełącznik przy ESC, aby powrócić do
homepage.
Na wyświetlaczu, z boku pojawi się symbol wskazujący, że funk-
cja jest aktywna.
6.7 Temperatura kawy
Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania
kawy, należy postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu (B5), aby
wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy “NEXT>” przeglądać pozy-
cje w menu, dopóki nie wyświetli się
TEMPERATURA
KAWY
”;
3. Wcisnąć przełącznik przy
TEMPERATURA KAWY“: na wy-
świetlaczu (B1) pojawią się możliwe do wybrania wartości
(bieżąca wartość jest podkreślona);
4. Wcisnąć przełącznik przy wartości, którą chce się ustawić
(NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA, MAKSYMALNA);
5. Dwukrotnie wcisnąć przełącznik przy ESC”, aby po-
wrócić do homepage.
6.8 Twardość wody
Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w
rozdziale „14. Programowanie twardości wody”.
6.9 Wybór języka
Aby zmienić język na wyświetlaczu (B1) należy:
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu (B5), aby
wejść do menu;
2.
Za pomocą przełącznika przy “NEXT>” przeglądać pozycje w
menu, dopóki nie wyświetli się USTAW JĘZYK ”;
3. Wcisnąć przełącznik przyUSTAW JĘZYK ”;
4. Wcisnąć przełącznik przy języku, który chce się wybrać
(Wcisnąć przełącznik przy „NEXT>”, aby wyświetlić wszyst-
kie dostępne języki);
5. Dwukrotnie wcisnąć przełącznik przy ESC”, aby po-
wrócić do homepage.
6.10 Sygnał dźwiękowy
Przy pomocy tej funkcji można uaktywnić lub dezaktywować
sygnał dźwiękowy, który ekspres wydaje po wciśnięciu ikon i
przy każdym założeniu/zdjęciu akcesoriów. Aby dezaktywować
lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy:
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu (B5), aby
wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy “NEXT>” przeglądać pozycje
w menu, dopóki nie wyświetli się „SYGNAŁ DŹWIĘKOWY”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „SYGNAŁ DŹWIĘKOWY”, aby dez-
aktywować ( ) lub uaktywnić ( ) funkcję;
4. Wcisnąć przełącznik przy ESC, aby powrócić do
homepage.
6.11 Bluetooth
Za pomocą tej funkcji można uaktywnić lub dezaktywować PIN
bezpieczeństwa umożliwiający połączenie urządzenia mobilne-
go z ekspresem.
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu (B5), aby
wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy “NEXT>” przeglądać pozycje
w menu, dopóki nie wyświetli się BLUETOOTH”;
3. Wcisnąć przełącznik przy BLUETOOTH”
: na wyświetlaczu
(B1) pojawi się numer seryjny identykujący urządzenie (19
cyfr) oraz numer składający się z 4 cyfr (PIN);
4. Wcisnąć przełącznik, aby dezaktywować ( ) lub uak-
tywnić ( ) żądanie pin podczas podłączania za pomocą
App;
5. Dwukrotnie wcisnąć przełącznik przy ESC”, aby po-
wrócić do homepage.
Ustawiony na ekspresie PIN to „0000”: zaleca się ustawienie
własnego PIN bezpośrednio w APP.
Zwróć uwagę!
Numer seryjny urządzenia, widoczny w funkcji „Bluetooth, po-
zwoli Państwu zidentykować ekspres w momencie tworzenia
połączenia z APP.
6.12 Ustawienia fabryczne
Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu
i zaprogramowane ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem
języka, który pozostaje).
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, postępować w następu-
jący sposób:
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu (B5) aby
wejść do menu;

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756