Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Dinamica ECAM 350.50.SB

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Dinamica ECAM 350.50.SB

Powrót
ECAM35X.50
КОФЕМАШИНА
КАППУЧИНО ЖАСАУ
ҚҰРЫЛҒЫСЫ КОФЕ ДӘНІНЕН
ЭСПРЕССО ЖӘНЕ
VÉFŐZŐGÉP
VOVAR
VOVAR
EKSPRES DO KAWY
КАФЕМАШИНА
APARAT DE PREPARAT CAFEA
Instructions videos available at:
http://ecam35050.delonghi.com/
105
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE ................................... 106
1.1 Litery w nawiasach ...................................106
1.2 Problemy i naprawy ..................................106
2. OPIS ...................................................... 106
2.1 Opis urządzenia ........................................106
2.2 Opis panelu sterowania .............................106
2.3 Opis akcesoriów ........................................106
2.4 Opis pojemnika na mleko ..........................106
3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA ....... 107
4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA ....................... 107
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ..................... 108
6. USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY .............. 108
7. USTAWIENIE TEMPERATURY ................... 108
8. AUTOMAT. WYŁĄCZANIE ......................... 108
9. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA ............... 109
10. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY ............................. 109
11. USTAWIENIA FABRYCZNE (RESET) ........... 109
12. PŁUKANIE ............................................. 109
13. PRZYGOTOWANIE KAWY ......................... 109
13.1 Regulacja młynka do kawy........................109
13.2 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze ............................................110
13.3 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w
ziarnach ....................................................110
13.4 Tymczasowa zmiana smaku kawy .............111
13.5 Przygotowanie kawy z kawy mielonej ......111
13.6 Spersonalizować smak oraz ilość ..............112
14. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH 112
14.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na
mleko ........................................................112
14.2 Regulacja ilości pianki ...............................113
14.3 Automatyczne przygotowywanie napojów
mlecznych .................................................113
14.4 Personalizacja napoju mlecznego .............113
14.5 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym
użyciu .......................................................113
15. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY .............. 114
16. CZYSZCZENIE ......................................... 114
16.1 Czyszczenie ekspresu .................................114
16.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu
................................................................114
16.3 Czyszczenie pojemnika na fusy..................114
16.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na
skropliny ...................................................115
16.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ..... 115
16.6 Czyszczenie zbiornika na wodę .................115
16.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy .....115
16.8 Czyszczenie lejka do wsypywania kawy
mielonej ....................................................116
16.9 Czyszczenie automatu zaparzającego ........116
16.10 Czyszczenie pojemnika na mleko ..............116
16.11 Czyszczenie rurki gorącej wody .................117
17. ODKAMIENIANIE .................................... 117
18. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ..... 118
18.1 Pomiar twardości wody .............................118
18.2 Ustawienie twardości wody ......................118
19. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ............................. 119
19.1 Montaż ltra .............................................119
19.2 Wymiana ltra ..........................................119
20. DANE TECHNICZNE ................................. 120
20.1 Zalecenia dotyczące Oszczędności
energetycznej............................................120
21. ZNACZENIE KONTROLEK ......................... 121
22. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............. 124
106
1. WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino.
Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa
lub uszkodzenia urządzenia.
1.1 Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie
urządzenia (str. 2-3).
1.2 Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać,
stosując się do wskazówek z rozdziału „22. Rozwiązywanie
problemów”.
Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w
razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, skontak-
tować się biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany
w załączniku „Biuro Obsługi Klienta.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany w karcie gwarancji. W przypadku konieczności
naprawy zwrócić się wyłącznie do Biura Obsługi Klienta rmy
De’Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej
do urządzenia.
2. OPIS
2.1 Opis urządzenia
(str. 2 - A)
A1. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A3. Pojemnik na ziarna
A4. Lejek do wsypywania kawy mielonej
A5. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A6. Tacka na liżanki
A7. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres (stand by)
A8. Rurka gorącej wody
A9. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A10. Zbiornik na skropliny
A11. Pojemnik na fusy
A12. Podstawka na liżanki
A13. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A14. Kratka tacki
A15. Tacka na skropliny
A16. Pokrywka zbiornika na wodę
A17. Zbiornik na wodę
A18. Miejsce na ltr zmiękczający wodę
A19. Drzwiczki automatu zaparzającego
A20. Automat zaparzający
A21. Kabel zasilający
2.2 Opis panelu sterowania
(str. 2 - B)
Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: wskazano ją w
nawiasach, w opisie.
B1. Kontrolka
- miga przez 5 sekund, następnie włącza się na stałe: wy-
czyścić karafkę
- miga: ustawić pokrętło regulacji pianki na CLEAN /
czyszczenie karafki w toku
B2. Kontrolka :
- miga: włożyć pojemnik na fusy (A11)
- stałą: należy opróżnić pojemnik na fusy
B3. Kontrolka :
- miga: włożyć zbiornik na wodę (A17)
- stała: niewystarczająca ilość wody w zbiorniku
B4. Kontrolka : sygnalizuje ogólny alarm, patrz rozdział „21.
Znaczenie kontrolek”
B5. Kontrolka :
- miga: trwa proces odkamieniania
- stała: należy przeprowadzić proces odkamieniania
B6. Kontrolka : funkcja kawy mielonej
B7. Kontrolka : smak kawy
B8. Ikona : wybór smaku
B9. Ikona : przygotowanie 2 liżanek kawy „espresso”
B10. Ikona : przygotowanie kawy „Espresso
B11. Ikona przygotowanie „Coee”
B12. Ikona : przygotowanie „Cappuccino”
B13. Ikona : przygotowanie „Latte macchiato”
B14. Ikona ESC:
- przygotowanie „Gorącego mleka”: w włożonym pojem-
nikiem na mleko
- przygotowanie „Gorącej wody”: z założoną dyszą gorącej
wody
(ESC: wcisnąć, aby wyjść z trwającej funkcji)
B15. Ikona OK: aby wykonać płukanie.
(OK: wcisnąć, aby potwierdzić funkcję)
2.3 Opis akcesoriów
(str. 3 - C)
C1. Pasek kontrolny (*jeżeli przewidziano)
C2. Miarka do kawy mielonej (*jeżeli przewidziano)
C3. Odkamieniacz (*jeżeli przewidziano)
C4. Filtr zmiękczający (jeżeli przewidziano)
C5. Pędzelek do czyszczenia (*jeżeli przewidziano)
C6. Dysza gorącej wody
2.4 Opis pojemnika na mleko
(str. 3 - D)
D1. Pokrętło regulacji pianki i funkcji CLEAN
D2. Pokrywka pojemnika na mleko
107
D3. Pojemnik na mleko
D4. Rurka zanurzana w mleku
D5. Rurka wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę:
Przy pierwszym użyciu wypłukać pod gorącą wodą wszyst-
kie zdejmowane akcesoria, przeznaczone do kontaktu z
wodą lub mlekiem.
Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu
kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młyn-
ku znajdują się jej ślady i świadczy o naszej dbałości o do-
starczanie jak najwyżej jakości produktów.
Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgod-
nie z procedurą opisaną w rozdziale „18. Programowanie
twardości wody”.
2
1
1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (rys. 1).
2. Wyjąć zbiornik na wodę (A17), napełnić świeżą wodą do linii
MAX (rys. 2) i ponownie włożyć na miejsce (rys. 3);
3. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody została (C6) założona na
odpowiadającą jej rurkę (A8) (rys. 4) i ustawić pod dyszą
gorącej wody i dozownikiem kawy pojemnik (rys. 5) o mi-
nimalnej pojemności 200 ml;
3
2
3A
4
5
4. Kontrolka (B4) i ikona OK (B15) migają.
Wcisnąć
ikonę
OK
(B15)
: urządzenie wytworzy gorącą wodę.
W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego
użytkowania.
Zwróć uwagę:
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw cappucci-
no celem uzyskania zadowalającego efektu.
Podczas przygotowania pierwszych 4-5 kaw cappuccino,
normalną rzeczą jest hałas gotującej się wody: z czasem
hałas się zmniejszy.
Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjono-
wania urządzenia, zaleca się zainstalowanie ltra zmięk-
czającego (C4) według wskazówek przedstawionych w
rozdziale „19. Filtr zmiękczający”. Jeżeli Wasz model nie po-
siada ltra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum
Serwisowym rmy De’Longhi.
4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Przy każdym włączeniu za pomocą przycisku (A7), urządze-
nie automatycznie przeprowadzi cykl nagrzewania i płukania,
którego nie można przerwać. Będzie gotowe do użycia wyłącz-
nie po zakończeniu takiego cyklu.
Ryzyko oparzenia!
Podczas płukania, z otworów dozownika kawy (A9) wypływa
niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na
dole tacki na skropliny (A15). Należy uważać, by nie poparzyć
się rozpryskującą się wodą.
W celu wyłączenia urządzenia wcisnąć przycisk (A7)
(rys. 6). Na panelu sterowania włączą się wszystkie kontro-
lki i ikony, migają wszystkie ikony napojów.
108
6
Urządzenie przeprowadza płukanie; w ten sposób, poza nagrza-
niem bojlera, nagrzewają się również wewnętrzne przewody
dzięki przepływającej przez nie wodzie.
Po nagrzaniu, napoje na bazie OK s aktywne, a ich ikony
włączone; jeżeli pojemnik na mleko (D3) jest założony, są ak-
tywne również ikony odnoszące się do napojów na bazie mleka.
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę,
urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.
Ryzyko oparzenia!
W czasie płukania z otworów dozownika do kawy (A9) wypływa
niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się
rozpryskującą się wodą.
W celu wyłączenia urządzenia, nacisnąć na przycisk
(A7) (rys. 6);
Jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadzi płukanie i
wyłączy się (stand-by).
Zwróć uwagę:
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu,
należy je odłączyć od sieci elektrycznej:
wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk (rys. 6);
6. USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w
rozdziale „18. Programowanie twardości wody”.
7. USTAWIENIE TEMPERATURY
Jeżeli chce się zmienić temperaturę (niska, średnia, wysoka)
wody do przygotowania kawy, należy postępować w następu-
jący sposób:
1. Gdy urządzenie jest wyłączone (standby), ale z kablem
zasilania podłączonym do sieci elektrycznej;
2. Przytrzymać wciśniętą ikonę (B9) do momentu włącze-
nia się kontrolek na panelu sterowania (B);
3. Wcisnąć ikonę (B10);
4. Wybrać żądaną temperaturę, ponownie wciskając ikonę
:
niska
średnia
wysoka
5. Potwierdzić wciskając ikonę OK (B15) (lub ESC
(B14), aby wyjść bez zapisywania zmian).
Kontrolki wyłączą się.
Urządzenie powróci do stanu „stand-by” a temperatura będzie
zaprogramowana.
8. AUTOMAT. WYŁĄCZANIE
Można zaprogramować czas, aby urządzenie wyłączyło się po
15 lub 30 minutach albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania.
Aby ponownie zaprogramować automatyczne wyłączanie, po-
stępować w następujący sposób:
1. Gdy urządzenie jest wyłączone (standby), ale z kablem
zasilania podłączonym do sieci elektrycznej;
2. Przytrzymać wciśniętą ikonę (B9) do momentu włącze-
nia się ikon na panelu sterowania (B);
3. Wcisnąć ikonę (B11) ;
4. Wybrać żądany przedział czasu ponownie wciskając ikonę
:
15 min.
30 min.
1 godz.
2 godz.
3 godz.
5. Potwierdzić wciskając ikonę OK (B15) (lub ESC
(B14), aby wyjść bez zapisywania zmian). Kontrolki wyłą-
czą się.
Czas automatycznego wyłączania został zaprogramowany.,
9. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA
Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja
trybu oszczędności energetycznej. Maszyna została ustawiona
fabrycznie w trybie aktywnym, co gwarantuje mniejsze zużycie
energii podczas funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami europejskimi. Jeżeli chce się zmienić ustawienie należy
postępować w następujący sposób:
1. Gdy urządzenie jest wyłączone (standby), ale z kablem
zasilania podłączonym do sieci elektrycznej;
2. Przytrzymać wciśniętą ikonę (B9) do momentu włącze-
nia się kontrolek na panelu sterowania (B).