Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI PrimaDonna Soul ECAM 610.55.SB

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI PrimaDonna Soul ECAM 610.55.SB

Powrót
85
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE ..................................... 86
1.1 Litery w nawiasach .....................................86
1.2 Problemy i naprawy ....................................86
1.3 Pobierz Aplikację! ........................................86
2. OPIS ........................................................86
2.1 Opis urządzenia (str. 3 - A) ..........................86
2.2 Opis home page (strony głównej ) (str. 2 - B) ..
86
2.3 Opis akcesoriów (str. 2 - C) ..........................86
2.4 Opis pojemnika na mleko (str. 2 - D) ...........87
3. PIERWSZEUURUCHOMIENIEUURZĄDZENIA
U .......................................................... 87
4. WŁĄCZENIE URZĄDZENIA U .................... 88
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA .......................88
6. USTAWIENIA MENU U .............................88
6.1 Płukanie .....................................................88
6.2 Odkamienianie ...........................................89
6.3 Łączność ......................................................89
6.4 Regulacja stopnia zmielenia kawy ..............89
6.5 Temperatura kawy ......................................89
6.6 Wybór języka ..............................................89
6.7 Zmiana prolu .............................................90
6.8 Auto wyłączenie ..........................................90
6.9 Ogólne ........................................................90
6.10 Filtr wody ..................................................90
6.11 Twardość wody ...........................................90
6.12 Ustawienia fabryczne ................................90
6.13 Opróżnianie obwodu .................................90
6.14 Statystyki ....................................................91
7. PRZYGOTOWANIE KAWY U ...................... 91
7.1 Przygotowanie kawy
przy użyciu
kawy w
ziarnach .......................................................91
7.2 Twoja kawa za pomocą jednego dotknięcia 91
7.3 Personalizacja napoju .................................91
7.4 Przygotowanie kawy z kawy mielonej ........91
7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL ...92
7.6 Ogólne wskazówki na temat
przygotowywania napojów na bazie kawy .92
7.7 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze ..............................................92
8. DZBANEK KAWY U ..................................92
8.1 Czyszczenie dzbanka ..................................93
9. OVER ICE (TYLKO ECAM61X.7Y) ...................93
10. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH
U .......................................................... 93
10.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na
mleko .........................................................94
10.3 Twój napój mleczny za pomocą jednego
dotknięcia ...................................................95
10.4 Personalizacja napoju .................................95
10.5 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym
użyciu .........................................................95
11. MUG TO GO (TYLKO ECAM61X.7Y) ................96
11.1 Mycie kubka podróżnego po każdym użyciu 96
12. FUNKCJA HERBATY ..................................96
13. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY U ...........97
13.1 Napój za pomocą jednego dotknięcia ..........97
13.2 Personalizacja napoju .................................97
14. PERSONALIZACJA NAPOJU Z INSTRUKCJAMI
(MY) U ..................................................97
15. WYBRAĆ SWÓJ PROFIL U ........................98
16. CZYSZCZENIE U ..................................... 98
16.1 Czyszczenie ekspresu ...................................98
16.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu
..................................................................98
16.3 Czyszczenie pojemnika na fusy....................99
16.4 Czyszczenie tacki na skropliny i kratki tacki .99
16.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ......99
16.6 Czyszczenie zbiornika na wodę .................100
16.7 Czyszczenie dysz kawy ..............................100
16.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej ..........100
16.9 Czyszczenie automatu zaparzającego ........100
16.10 Czyszczenie pojemnika na mleko (D) .........101
17. ODKAMIENIANIE U ............................... 102
18. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY U 103
18.1 Pomiar twardości wody .............................103
18.2 Ustawienie twardości wody ......................103
19. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY U ........................ 103
19.1 Montaż ltra .............................................103
19.2 Wymiana ltra ..........................................104
19.3 Wyjmowanie ltra ....................................104
20. DANE TECHNICZNE ................................. 104
20.1 Zalecenia dotyczące Oszczędności
energetycznej............................................104
21. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA
WYŚWIETLACZU U ................................ 105
22. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW U ......... 110
86
1. WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa
lub uszkodzenia urządzenia.
1.1 Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w opisie
urządzenia (str. 2-3).
1.2 Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosu-
jąc się do wskazówek z rozdziałów „21. Komunikaty pojawiające
się na wyświetlaczu u i „22. Rozwiązywanie problemów u”.
Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub
w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy
się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer
podany w załączniku „Biuro obsługi klienta.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności napra-
wy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego rmy
De’Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej
do urządzenia.
1.3 Pobierz Aplikację!
Pobierz Aplikację i stwórz konto według podanych wskazówek.
Dzięki Aplikacji De’Longhi Coee Link można zdalnie zarządzać
niektórymi funkcjami.
W Aplikacji znajdują się również informacje, porady i ciekawost-
ki na temat świata kawy. Wszystkie informacje na temat posia-
danego ekspresu do kawy w zasięgu ręki.
UTen symbol wskazuje funkcje, którymi można zarządzać
lub skonsultować za pomocą Aplikacji.
Można również stworzyć nowe napoje i zapisać je w pamięci
ekspresu.
Zwróć uwagę:
Aby wejść do funkcji Aplikacji, należy uaktywnić łączność
w menu ustawień urządzenia (patrz „6.3 Łączność”).
Sprawdzić kompatybilność urządzeń na „compatibledevic-
es.delonghi.com.
2. OPIS
2.1 Opis urządzenia (str. 3 - A)
A1. Tacka na liżanki
A2. Pokrywka lejka do kawy mielonej
A3. Lejek do kawy mielonej (wyjmowany)
A4. Miejsce na miarkę do kawy mielonej
A5. Pokrywka pojemnika na ziarna
A6. Pojemnik na ziarna
A7. Wyłącznik główny (ON/OFF)
A8. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A9. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres (stand by)
A10. Drzwiczki automatu zaparzającego
A11. Wyjmowany automat zaparzający
A12. Drzwiczki łącznika pojemnika na mleko i dyszy
odkamieniania
A13. Łącznik pojemnika na mleko i dyszy odkamieniania
A14. Dysza kawy/gorącej wody o regulowanej wysokości
A15. Pokrywka dyszy
A16. Dysza górna
A17. Dysza dolna
A18. Tacka na skropliny
A19. Pokrywka zbiornika na wodę
A20. Zbiornik na wodę
A21. Podstawka na liżanki
A22. Kratka tacki
A23. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A24. Tacka na skropliny
A25. Pojemnik na fusy
A26. Wspornik pojemnika na fusy
2.2 Opis home page (strony głównej ) (str. 2 - B)
B1. Bean Adapt Technology (uaktywnić w Aplikacji): patrz „7.5
Bean Adapt Technology & Espresso SOUL
B2. Możliwe do zaprogramowania prole (patrz „15. Wybrać
swój prol u”)
B3. Do wyświetlania i ewentualnie spersonalizowania usta-
wień napojów
B4. Napoje możliwe do wybrania (wybór bezpośredni)
B5. Wyświetlacz
B6. Menu ustawień ekspresu
Kontrolki żądania konserwacji
B7. Kontrolka żądania odkamieniania
B8. Kontrolka żądania czyszczenia pojemnika na mleko
B9. Kontrolka zużycia ltra
2.3 Opis akcesoriów (str. 2 - C)
C1. Pasek kontrolny „Total Hardness Test” (dołączony do quick
guide)
C2. Miarka do kawy mielonej (umieszczona w gnieździe (A4))
Akcesoria znajdujące się w Starter Set: