Znaleziono w kategoriach:
Nawilżacz ultradźwiękowy DEERMA F600

Instrukcja obsługi Nawilżacz ultradźwiękowy DEERMA F600

Powrót
Bezpieczeństwo
1. Nie należy pociągać za wtyczkę za pomocą mokrych rąk, aby uniknąć porażenia.
2. Nie należy rozkręcać, modyfikować ani naprawiać urządzenia samemu.
3. Gdy urządzenie jest włączane, nie należy dotykać atomizera za pomocą rąk.
4. Nie należy doprowadzić do zadrapania, uszkodzenia lub zaplątania kabla.
5. Nie należy wymieniać kabla samemu. Jeśli pojawią się problemy - odłącz kabel i skontaktuj się
z serwisem.
6. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi on być wymieniony przez producenta lub serwis.
7. Nie należy odłączać zbiornika od bazy podczas pracy. Nie należy dotykać wody oraz elementów
bazy.
8. Urządzenie jest tylko do użytku domowego. Urządzenie nie jest do użytku na zewnątrz.
9. Odłącz kabel zasilania, jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas.
10. Nie należy obracać urządzenia gdy jest zasilane i gdy w środku jest woda.
11. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci oraz osoby z ograniczeniami które mogłyby
utrudnić korzystanie z urządzenia.
12. Wysokie poziomy wilgoci mogą wspierać rozrost biologicznych organizmów w otoczeniu.
13. Obszar wokół nawilżacza nie może być wilgotny ani mokry. Jeśli pojawi się wilgoć, zmniejsz
natężenie nawilżacza. Jeśli nie można już zmniejszyć intensywności, należy używać nawilżacza
z przerwami. Nie pozwól, aby chłonne materiały, takie jak dywany, kurtyny czy obrusy wsysały
wilgoć generowaną przez urządzenie.
14. Odłącz urządzenie podczas czyszczenia.
15. Nigdy nie zostawiaj wody w zbiorniku, gdy urządzenie ma nie być używane.
16. Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem go. Wyczyść go przed kolejnym użyciem.
17. Uwaga: mikro-organizmy powstałe w nieoczyszczonym i nieopróżnionym zbiorniku mogą być
roznoszone przez urządzenie po włączeniu. Dlatego należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia.
18. Należy czyścić urządzenie raz na 3 dni.
19. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci - gotująca się woda oraz para mogą doprowadzić do
poparzeń.
20. Opróżnij zbiornik i napełniaj go każdego trzeciego dnia. Przed ponownym napełnieniem
urządzenia, przemyj go czystą wodą z kranu.
21. Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej, która upewnia się, że
się nim nie bawią.
Ostrzeżenia
1. Napięcie zasilania musi być odpowiednie do napięcia znamionowego urządzenia. Jeśli napięcie nie
jest odpowiednie, nie korzystaj z produktu i skontaktuj się z producentem.
2. Po wyjęciu nawilżacza z opakowania i przed pierwszym użyciem, trzymaj go w temperaturze
pokojowej przez 30 minut. Zapobiegnie to uszkodzeniu zbiornika z powodu nagłej zmiany
temperatury.
3. Produkt należy używać w temperaturze pokojowej (5°C~40°C).
4. Produkt należy trzymać w płaskiej pozycji, aby zapobiec jego przewróceniu się.
5. Nie zaleca się używać nawilżacza na drewnianej powierzchni. Może to doprowadzić do jej
uszkodzenia i deformacji z powodu wilgoci.
6. Trzymaj urządzenie 2 metry od mebli oraz urządzeń elektrycznych, aby nie zetknęły się z wilgocią.
7. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła. Nie zostawiaj go na słońcu.
8. Nie należy wlewać do urządzenia gorącej (40+°C) wody. Może to doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
9. Nie pozwól, by woda dostała się pod obudowę urządzenia ani do wlotów powietrza.
10. Jeśli temperatura w pokoju jest mniejsza niż 0°C, wylej wodę z urządzenia, aby zapobiec jego
uszkodzeniu.
11. Nie należy wkładać metalowych produktów ani chemikaliów do urządzenia. Przeszkodzi to
w procesu atomizacji.
12. Podczas wylewania wody, wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.
13. Jeśli nawilżacz należy przenieść, czyścić lub napełnić wodą, należy najpierw wyłączyć urządzenie
i odłączyć je od zasilania. Nie należy przemieszczać urządzenia podczas gdy pracuje.
14. Nie należy wlewać wody do wyjścia pary lub powietrza.
15. Podczas czyszczenia, należy uważać by woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.
16. Nie należy samemu rozkręcać urządzenia.
Budowa urządzenia
Wentylator znajduje się na spodzie. Nie należy więc kłaść urządzenia na materiale, który
mógłby się zaplątać w urządzeniu.
1) Wyjście 2) Zbiornik wodny 3) Miernik wody 4) Nakładka grzejnika
5) Rozpraszacz 6) Zbiornik na olejek zapachowy 7) Baza 8) Włączanie/Wyłączanie
9) Przycisk funkcji 10) Wyświetlacz
Diagram obwodów
Diagram pełni jedynie funkcję referencyjną. Firma Deerma zastrzega sobie prawa do ostatecznych
interpretacji diagramu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756