Znaleziono w kategoriach:
Wiertarko-wkrętarka DEWALT DCD710D2-QW

Instrukcja obsługi Wiertarko-wkrętarka DEWALT DCD710D2-QW

Powrót
DCD710
509111 - 32 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
2
Rys. A
Rys. B
4
35
82
19
6
7
7
6
3
Rys. F
Rys. C Rys. D
Rys. E
Rys. G Rys. H
6
7
3
4
4
POLSKI
okresy, kiedy narzędzie jest włączone, ale nie wykonuje
pracy. Narażenie na drgania wtrakcie całego dnia pracy
mogłoby się wtedy okazać dużo mniejsze niż przy ciągłym
użyciu.
Wcelu ochrony użytkownika przed skutkami drgań
stosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja elektronarzędzi iakcesoriów,
utrzymywanie ciepłoty rąk, odpowiednia organizacja
pracy.
Akumulator DCB123 DCB125 DCB127
Typ akumulatora Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy
Napięcie Vprądu
stałego
10,8 10,8 10,8
Pojemność Ah 1,5 1,3 2,0
Masa kg 0,2 0,2 0,2
Ładowarka DCB107
Napięcie sieciowe Vprąd
zmienny
230
Typ akumulatora Litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony czas
ładowania akumulatorów
min 60 (1,3Ah) 70 (1,5Ah) 90 (2,0Ah)
140 (3,0Ah) 185 (4,0Ah) 240 (5,0Ah)
Masa kg 0,29
Ładowarka DCB113
Napięcie sieciowe Vprąd
zmienny
230
Typ akumulatora Litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony czas
ładowania akumulatorów
min 30 (1,3Ah) 35 (1,5Ah) 50 (2,0Ah)
70 (3,0Ah) 100 (4,0Ah) 120 (5,0Ah)
Masa kg 0,4
Ładowarka DCB115
Napięcie sieciowe Vprąd
zmienny
230
Typ akumulatora Litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony czas
ładowania akumulatorów
min 22 (1,3Ah) 22 (1,5Ah) 30 (2,0Ah)
45 (3,0Ah) 60 (4,0Ah) 75 (5,0Ah)
Masa kg 0,5
Gratulacje!
Dziękujemy za zakup urządzenia firmyDEWALT. Wiele lat
doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie iciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych
elektronarzędzi.
Dane techniczne
DCD710
Napięcie Vprąd stały 10,8
Typ 2/3/4
Typ akumulatora Litowo-
jonowy
Obroty bez obciążenia:
Pierwszy bieg min-1 0–400
Drugi bieg min-1 0–1500
Maks. moment obrotowy (twarde/miękkie) Nm 24/15
Moc wyjściowa (MWO) W 180
Rozmiar uchwytu 10
Maksymalne średnice wiercenia:
Drewno mm 20
Metal mm 10
Waga (bez akumulatora) kg 0,91
Wartości hałasu iwartości drgań (sumy wektorowe przyspieszeń) zgodnie
zEN60745-2-1:
LPA (poziom emisji ciśnienia akustycznego) dB(A) 65
LWA (poziom mocy akustycznej) dB(A) 76
K (niepewność dla danego poziomu dźwięku) dB(A) 3
Wartość emisji drgań a
h
= m/s2< 2,5
Niepewność K= m/s21,5
Poziom emisji drgań podany wtej karcie informacyjnej został
zmierzony zgodnie ze znormalizowanym testem opisanym
wnormie EN60745 imoże być stosowany do porównywania
narzędzi. Może być również wykorzystywany do wstępnej
analizy ekspozycji.
OSTRZEŻENIE: Podany poziom emisji drgań dotyczy
głównych zastosowań narzędzia. Jednakże, wprzypadku
użycia narzędzia do innych zastosowań, przy użyciu innych
akcesoriów lub narzędzia nie konserwowanego poprawnie,
poziom drgań może być inny od podanego. Wtakich
sytuacjach ekspozycja na drgania wtrakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo większa.
Woszacowaniu poziomu ekspozycji na drgania należy
również brać pod uwagę czas wyłączenia narzędzia lub
BEZPRZEWODOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA
10,8VZREGULOWANYM SPRZĘGŁEM
DCD710
5
POLSKI
Deklaracja zgodności WE
Dyrektywa maszynowa
Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka
10,8Vzregulowanym sprzęgłem DCD710
Firma DEWALT deklaruje, że produkty opisane wsekcji Dane
techniczne są zgodne zzapisami:
2006/42/WE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010.
Produkty te są również zgodne zzapisami dyrektyw 2014/30/UE
oraz 2011/65/UE. Więcej informacji na ten temat można uzysk
pod podanym niżej adresem filii firmy DEWALT lub skorzystać
zinformacji na ostatniej stronie okładki instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za zebranie danych
technicznych iskłada tę deklarację wimieniu firmy DEWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
09.12.2016
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń,
przeczytać instrukcję.
Definicje: Wytyczne dotyczące
bezpieczeństwa
Podane poniżej definicje określają stopień zagrożenia oznaczony
danym słowem. Proszę przeczytać instrukcję izwracać uwagę
na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje obezpośrednim
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje opotencjalnym
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodowśmierć lub poważne obrażenia
ciała.
PRZESTROGA: Informuje opotencjalnym
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może prowadzić do obrażeń ciała od lekkiego do
średniego stopnia.
UWAGA: Informuje oczynnościach nie powodujących
obrażeń ciała, lecz mogących prowadzić do szkód
materialnych.
Ostrzeżenie przed możliwością porażenia prądem
elektrycznym.
Oznacza ryzyko pożaru.
Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego
użytkowania elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE: Zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej pracy
oraz zinstrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji
iignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do porażenia
prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
ZACHOW WSZYSTKIE INSTRUKCJE
IINFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ
PRACY, ABY MÓC KORZYSTAĆ ZNICH
WPRZYSZŁOŚCI
Pojęcie „elektronarzędzie” użyte wtreści ostrzeżenia odnosi się
do elektrycznego (zasilanego przewodem) elektronarzędzia lub
elektronarzędzia zasilanego akumulatorem (bezprzewodowego).
1) Bezpieczeństwo wmiejscu pracy
a ) Miejsce pracy musi być czyste idobrze oświetlone.
Miejsca ciemne itakie, wktórych panuje nieporządek,
stwarzają ryzyko wypadku.
b ) Nie wolno używać elektronarzędzi wstrefach
zagrożenia wybuchem, wpobliżu palnych cieczy,
gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć iskry
powodujące zapłon pyłów lub oparów.
c ) Wczasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać
na przebywanie wpobliżu dzieci iinnych osób
postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
2) Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
a ) Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.
Nie używać żadnych łączników lub rozdzielaczy
elektrycznych zuziemionymi elektronarzędziami.
Nieprzerabiane wtyczki iodpowiednie gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b ) Należy unikać bezpośredniej styczności
zuziemionymi lub zerowanymi powierzchniami,
takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki ilodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli Twoje
ciało jest uziemione.
c ) Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub
zwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do wnętrza
elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
d ) Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający. Nie wolno
ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki zgniazda,
poprzez ciągnięcie za kabel zasilający narzędzia.
Chronić kabel zasilający przed kontaktem zgorącymi
elementami, olejami, ostrymi krawędziami
iruchomymi częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie
kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
e ) Wczasie pracy elektronarzędziem poza
pomieszczeniami zamkniętymi, należy używać

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756