Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Wiertarko-wkrętarka DEWALT DCD791NT-XJ

Powrót
DCD791
DCD796
509213 - 38 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
2
Rys. A
Rys. B
DCD796
4
36
1
2
5
11
13
14
12
15
10
8
7
9
16
1011
3
Rys. D
Rys. C
Rys. G Rys. H Rys. I
17
18
3
3
6
Rys. E Rys. F
4
POLSKI
BEZSZCZOTKOWA BEZPRZEWODOWA KOMPAKTOWA 13 mm
WIERTARKO-WKRĘTARKA, DCD791
BEZSZCZOTKOWA BEZPRZEWODOWA KOMPAKTOWA 13 mm
WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA, DCD796
Gratulacje!
Dziękujemy za zakup urządzenia firmyDEWALT. Wiele lat
doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie iciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych
elektronarzędzi.
Dane techniczne
DCD791 DCD796
Napięcie Vprąd
stały
18 18
Typ 1/10 1/10
Typ akumulatora Litowo-
jonowy
Litowo-
jonowy
Moc W 460 460
Obroty bez obciążenia
Pierwszy bieg min-1 0–550 0–550
Drugi bieg min-1 0-2000 0-2000
Szybkość udaru
Pierwszy bieg min-1 0-9350
Drugi bieg min-1 0-34000
Maks. moment obrotowy (twarde/miękkie) Nm 70/27 70/27
Rozmiar uchwytu mm 1,5-13,0 1,5-13,0
Maksymalne średnice wiercenia
Drewno mm 40 40
Metal mm 13 13
Mur mm 13
Waga (bez akumulatora) kg 1,1 1,2
Wartości hałasu iwartości drgań (sumy wektorowe przyspieszeń) zgodnie
zEN60745-2-1:
LPA (poziom emisji ciśnienia akustycznego) dB(A) 76 89
LWA (poziom mocy akustycznej) dB(A) 87 100
K (niepewność dla danego poziomu
dźwięku)
dB(A) 33
Wiercenie wmetalu
Wartość emisji drgań a
h, D
= m/s2<2,5 <2,5
Niepewność K= m/s21,5 1,5
Wiercenie wbetonie
Wartość emisji drgań a
h, ID
= m/s2 11,5
Niepewność K= m/s2 1,6
DCD791 DCD796
Wkręcanie śrub
Wartość emisji drgań a
h, D
= m/s2<2,5 <2,5
Niepewność K= m/s21,5 1,5
Poziom emisji drgań podany wtej karcie informacyjnej został
zmierzony zgodnie ze znormalizowanym testem opisanym
wnormie EN60745 imoże być stosowany do porównywania
narzędzi. Może być również wykorzystywany do wstępnej
analizy ekspozycji.
OSTRZEŻENIE: Podany poziom emisji drgań dotyczy
głównych zastosowań narzędzia. Jednakże, wprzypadku
użycia narzędzia do innych zastosowań, przy użyciu innych
akcesoriów lub narzędzia nie konserwowanego poprawnie,
poziom drgań może być inny od podanego. W takich
sytuacjach ekspozycja na drgania wtrakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo większa.
W oszacowaniu poziomu ekspozycji na drgania należy
również brać pod uwagę czas wyłączenia narzędzia lub
okresy, kiedy narzędzie jest włączone, ale nie wykonuje
pracy. Narażenie na drgania wtrakcie całego dnia pracy
mogłoby się wtedy okazać dużo mniejsze niż przy ciągłym
użyciu.
W celu ochrony użytkownika przed skutkami drgań
stosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja elektronarzędzi iakcesoriów,
utrzymywanie ciepłoty rąk, odpowiednia organizacja
pracy.
Deklaracja zgodności WE
Dyrektywa Maszynowa
Bezszczotkowa bezprzewodowa
kompaktowa wiertarko-wkrętarka/
wiertarka udarowa
DCD791, DCD796
Firma DEWALT deklaruje, że produkty opisane wsekcji Dane
techniczne są zgodne zzapisami:
2006/42/WE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Produkty te są również zgodne zzapisami dyrektyw 2014/30/UE
oraz 2011/65/UE. Więcej informacji na ten temat można uzysk
pod podanym niżej adresem filii firmy DEWALT lub skorzystać
zinformacji na ostatniej stronie okładki instrukcji obsługi.
5
POLSKI
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za zebranie danych
technicznych iskłada tę deklarację wimieniu firmy DEWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
22.06.2017
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń,
przeczytać instrukcję.
Definicje: Wytyczne dotyczące
bezpieczeństwa
Podane poniżej definicje określają stopień zagrożenia oznaczony
danym słowem. Proszę przeczytać instrukcję izwracać uwagę
na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje obezpośrednim
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje opotencjalnym
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodowśmierć lub poważne obrażenia
ciała.
PRZESTROGA: Informuje opotencjalnym
niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może prowadzić do obrażeń ciała od lekkiego do
średniego stopnia.
UWAGA: Informuje oczynnościach nie powodujących
obrażeń ciała, lecz mogących prowadzić do szkód
materialnych.
Ostrzeżenie przed możliwością porażenia prądem
elektrycznym.
Oznacza ryzyko pożaru.
Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego
użytkowania elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE: Zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej pracy
oraz zinstrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji
iignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do porażenia
prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
ZACHOWAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
IINFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ
PRACY, ABY MÓC KORZYSTAĆ ZNICH
WPRZYSZŁOŚCI
Pojęcie „elektronarzędzie” użyte wtreści ostrzeżenia odnosi się
do elektrycznego (zasilanego przewodem) elektronarzędzia lub
elektronarzędzia zasilanego akumulatorem (bezprzewodowego).
1) Bezpieczeństwo wmiejscu pracy
a ) Miejsce pracy musi być czyste idobrze oświetlone.
Miejsca ciemne itakie, wktórych panuje nieporządek,
stwarzają ryzyko wypadku.
b ) Nie wolno używać elektronarzędzi wstrefach
zagrożenia wybuchem, wpobliżu palnych cieczy,
gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworz
iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
c ) W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać
na przebywanie wpobliżu dzieci iinnych osób
postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
2) Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
a ) Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.
Nie używać żadnych łączników lub rozdzielaczy
elektrycznych zuziemionymi elektronarzędziami.
Nieprzerabiane wtyczki iodpowiednie gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b ) Należy unikać bezpośredniej styczności
zuziemionymi lub zerowanymi powierzchniami,
takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki ilodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli Twoje
ciało jest uziemione.
Akumulatory Ładowarki/czas ładowania (minuty)
Nr kat. Vprądu
stałego Ah Masa (kg) DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 270 140 90 60 90 X
DCB547 18/54 9,0/3,0 1,25 420 220 140 85 140 X
DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120
DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150
DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,48 140 70 45 45 45 90

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756