Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Wkrętarka DEWALT DCF610D2

Powrót
DCF610
509111 - 24 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
2
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
3
i
j
j
d
d
Rys. 4
Rys. 5
4
1/4” (6,35 mm) WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA DCF610
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia rmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle sta-
ranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
rma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjo-
nalnych narzędzi.
Dane techniczne
DCF610
Napięcie V 10,8
Typ 2/3
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy
Prędkość obrotowa biegu jałowego: obr/min 0 – 1050
Uchwyt narzędziowy mm 1/4“ (6,35 mm)
Maksymalna średnica wiertła mm 6
Masa (bez akumulatora) kg 0,76
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 61
Niepewność pomiaru dB(A) 3
Poziom mocy akustycznej dB(A) 72
Niepewność pomiaru dB(A) 3
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745
Wartość skuteczna m/s2 < 2,5
Niepewność pomiaru m/s2 1,5
Podana całkowita wartość skuteczna przyspie-
szenia drgań została zmierzona standardową
metodą, opisaną w normie EN 60745, i dzięki
temu można ją wykorzystywać do porównań
z innymi narzędziami oraz do tymczasowej oceny
ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita war-
tość skuteczna przyspieszenia drgań
dotyczy podstawowego zastosowania
narzędzia i może siężnić, gdy jest ono
wykorzystywane w inny sposób, z innymi
akcesoriami, lub niewłaściwie konserwo-
wane. W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu użytko-
wania maszyny może być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej
trzeba też uwzględnić, jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone
i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż przy
ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed skutkami
wibracji stosuj dodatkowe środki bezpie-
czeństwa, jak np. prawidłowa konserwacja
narzędzi i akcesoriów, utrzymywanie cie-
płych rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Akumulator DCB123 DCB125 DCB127
Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Napięcie VAC 10,8 10,8 10,8
Pojemność A
h 1,5 1,3 2,0
Ciężar kg 0,2 0,2 0,2
Ładowarka DCB100
Napięcie
VAC
230 V
Typ akumulatora Li-Ion
Przybliżony czas ładowania akumulatorów
min 35 40 65
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
Ciężar kg 0,30
Ładowarka DCB105
Napięcie
VAC
230 V
Typ akumulatora Li-Ion
Przybliżony czas ładowania akumulatorów
min 25 30 40
(1,3 Ah) (3,0 Ah) (1,5 Ah)
55 70
(2,0 Ah) (4,0 Ah)
Ciężar kg 0,49
Ładowarka DCB107
Napięcie
VAC
230 V
Typ akumulatora Li-Ion
Przybliżony czas ładowania akumulatorów
min 60 70 90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140 185