Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odkurzacz DREAME V11

Powrót
Bezprzewodowy
odkurzacz
Dreame V11
Instrukcja Obsługi




Instrukcja
użytkowania
.FSDJEBWPJS
DIPJTJ-BTQJSBUFVS 4BOT'JM%SFBNF
%SFBNF#FEJFOVOHTBOMFJUVOHG»S
LBCFMMPTFO4UBVCTBVHFS
ĻŜŔūŞřŚŏŚśŚŗŨœŚŎŌřŔū
ĭőŝśŜŚŎŚŐřŚŕśŧŗőŝŚŝ%SFBNF
#FOWFOVUPJO%SFBNFBTQJSBQPMWFSF
TFO[BMJ
.BOVBMEFVTVBSJPEFMBBTQJSBEPSB
JOBMNCSJDB%SFBNF



Instrukcja bezpieczeństwa
W celu zapobieganiu wypadkom, w tym porażenie prądem
elektrycznym w wyniku niewłaściwego użytkowania, należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem i zachować ją do
wykorzystania w przyszłości.
Ostrzeżenie
Ten produkt może być używany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o
ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych, umysłowych bądź
nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z
tego urządzenia tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna w celu zapewnienia
bezpiecznego działania i uniknięcia ryzyka zagrożeń. Dzieci nie powinny
przeprowadzać czyszczenia ani prac konserwacyjnych bez nadzoru dorosłych.
Urządzenie nie służy do zabawy. Dzieci nie mogą bawić się tym produktem ani
go używać.
prosimy o zachowanie ostrożności przy używaniu odkurzacza w pobliżu dzieci.
Nie pozwalaj dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza, chyba że jest
on pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
Nie należy używać odkurzacza na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.
Odkurzacza należy używać tylko na suchych powierzchniach wewnątrz
pomieszczeń. Nie wolno dotykać wtyczki lub jakiejkolwiek części odkurzacza
mokrymi rękoma.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem należy
sprawdzić, czy akumulator i ładowarka nie są uszkodzone. Nie używać
odkurzacza, jeśli akumulator lub ładowarka są uszkodzone.
Elektroszczotka, akumulator, metalowa wtyczka i odkurzacz są elektrycznie
przewodzące i nie powinny być zanurzone w wodzie lub innej cieczy. Po
zakończeniu czyszczenia należy wysuszyć filtry.
Używaj tylko oryginalnej ładowarki. Używanie nieoryginalnej ładowarki może
spowodować zapalenie się akumulatora.
Nie należy używać odkurzacza do zbierania cieczy łatwopalnych tj. benzyna,
wybielaczy, amoniaku lub innych cieczy łatwopalnych.
Nie używać odkurzacza do zbierania cząsteczek suchego tynku, popiołu
(tj.popiół kominkowy), lub substancji do palenia materiałów takich jak węgiel,
niedopałki papierosów lub zapałki.
Nie używaj odkurzacza do wciągania ostrych przedmiotów jak szkło,
gwoździe, śruby lub monety, ponieważ może to uszkodzić odkurzacz.
Trzymaj włosy, fragmenty ubrań, palce i inne części ciała z dala od ruchomych
części odkurzacza. Nie kieruj rury, ani innych elementów odkurzania do uszu,
oczu oraz nie wkładaj ich do ust.
Nie wkładaj przedmiotów w części odkurzacza, oraz nie używaj go, kiedy
któryś z elementów jest zablokowany. Utrzymaj odkurzacz w stanie wolnym
od nadmiaru kurzu, włosów, pyłu i innych przedmiotów, ponieważ może to
zmniejszyć siłę ciągu.
Nie opieraj odkurzacza o krzesła, stoły i inne niestabilne obiekty, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub wyrządzić krzywdę. Jeśli
odkurzacz został uszkodzony w wyniku upadku lub działa nieprawidłowo,
skontaktuj się z Naszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie naprawiaj
urządzenia na własną rękę.
Wszystkie wskazówki odnośnie ładowania akumulatora muszą być ściśle
przestrzegane.
Ładowania akumulatora w temperaturze nie zalecanej przez instrukcją może
doprowadzić do jego uszkodzenia.
Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych autoryzowanych przez Dreame.
Nie używaj odkurzacza bez wyczyszczonego pojemnika oraz filtra.
Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony, gdy pozostaje nie używany oraz gdy
przystępujesz do czyszczenia wymiany części i napraw.
Bądź ostrożny używając odkurzacza do sprzątania schodów.
Nie ustawiaj i nie ładuj odkurzacz na dworze, w łazience oraz w okolicy
basenu.
Zagrożenia pożarowe: nie używaj żadnych wkładów zapachowych w filtrze
odkurzacza. Produkty tego typu mogą zawierać łatwopalne substancje, które
mogą wywołać zapłon.
Produkt przeznaczony tylko do użytku domowego.
We Dreame Technology (Tianjin) Limited, niniejszym oświadcza, że sprzęt jest
zgodny z normami Europejskimi. Pełną wersję rozporządzenia EU znajdziesz
pod adresem www.dreame.techEGPSIPNFVTFPOMZ
8F%SFBNF5FDIOPMPHZ5JBOKJO-JNJUFEIFSFCZEFDMBSFTUIBUUIJT
FRVJQNFOUJTJODPNQMJBODFXJUIUIFBQQMJDBCMF%JSFDUJWFTBOE&VSPQFBO
/PSNTBOEBNFOENFOUT5IFGVMMUFYUPGUIF&6EFDMBSBUJPOPGDPOGPSNJUZ
JTBWBJMBCMFBUUIFGPMMPXJOHJOUFSOFUBEESFTTXXXESFBNFUFDI
oznacza odłączany zasilacz

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756