Znaleziono w kategoriach:
Mop parowy ELDOM Alto PM850

Instrukcja obsługi Mop parowy ELDOM Alto PM850

Powrót
PM850
alto
Eldom Sp. zo.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice, POLAND
tel: +48 32 2553340 fax: +48 32 2530412 www.eldom.eu
PL
EN
CZ
DE
RU
SK
HU
ES
MOP PAROWY
STEAM MOP
PARNÍ MOP
DAMPFMOPP
ПАРОВАЯ ШВАБРА
PARNÝ MOP
ZTISZTÍTÓ
LA MOPA A VAPOR
PL3
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą
instrukcję obsługi.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka
wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych
zpodanymi winstrukcji
3. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za
wtyczkę anie za przewód zasilający.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach zycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane
z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia
ikonserwacji sprzętu.
5. Należy uważać na wydobywającą się z urządzenia podczas pracy
gorącą parę. Nigdy nie kierować strumienia pary bezpośrednio na
urządzenia elektryczne lub urządzenia mające elementy elektryczne
(telewizor, piec elektryczny itp.).
6. Nigdy nie kierować strumienia pary wkierunku innych osób. Para
wodna jest gorąca imoże spowodować oparzenia.
7. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać
za dużo odbiorników.
8. Nie używać na wolnym powietrzu.
9. Nie należy stawiać urządzenia wpobliżu źródeł ciepła.
10. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy wurządzeniu jest woda.
Nie należy uruchamiać urządzenia bez wody.
11. Wyłączyć urządzenie zsieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed
jego czyszczeniem. Przed czyszczeniem poczekać aż urządzenia się
schłodzi.
12. Urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru jeżeli wtyczka
podłączona jest do zasilania.
13. Urządzenie należy trzymać zdala od dzieci jeżeli jest ono podłączone
do zasilania lub gdy się ochładza.
4PL
14. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
15. Przed rozpoczęciem napełniania lub opróżniania zbiornika wody
w urządzeniu oraz wymiany końcówki należy zawsze odłączyć
urządzenie od zasilania.
16. Nie wolno odkręcać korka wlewu wody, gdy urządzenie jest wyciu.
17. Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia wwodzie.
18. Nie dotykać urządzenia jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu.
Natychmiast odłączyć od zasilania
19. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami.
20. Regularnie sprawdzać czy przewód zasilający nie uległ
uszkodzeniu. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu,
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony
wSerwisie Producenta. Lista serwisów wzałączniku oraz na stronie
www.eldom.eu.
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt
serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest
zabronione izagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej,
niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji
uprawnienia ztytułu gwarancji wygasają.
23. Firma Eldom Sp. zo. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody powstałe wwyniku niewłaściwego używania urządzenia.
UWAGA
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć
uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt
imałych dzieci.
Ten symbol ostrzega przed wysoką
temperaturą powierzchni urządzenia.
PL5
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MOP PAROWY PM850 PL
OPIS OGÓLNY
1. Uchwyt
2. Wieszak – góra
3. Wieszak – dół
4. Włącznik
5. Zawór
6. Regulator pary
7. Gniazdo
8. Głowica trójkątna
9. Kubek
10. Lejek
11. Nakładka do dywanów
12. Nakładka z mikrobry – duża
13. Adaptor
14. Szczotka metalowa
15. Szczotka z tworzywa
16. Łopatka
17. Dysza
18. Końcówka do fug
19. Głowica mała
20. Nakładka z mikrobry – mała
21. Szczotka owalna
22. Ściągaczka
DANE TECHNICZNE
- moc: 1500 W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność: 400 ml
- stopień ochronności: IPX4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
11 12

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756