Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna ELDOM PG20

Powrót
PG20N
twice
KUCHENKA ELEKTRYCZNA
ELECTRIC COOKER
ELEKTRICKÝ VAŘIČ
ELEKTROKOCHER
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА
ELEKTRICKÝ VARIČ
ELEKTROMOS FŐZŐLAP
COCINA ELÉCTRICA
Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice, POLAND
tel: +48 32 2553340 fax: +48 32 2530412 www.eldom.eu
PL3
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się zcałością
treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka
wyposażonego wkołek ochronny.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie
włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze wzasięgu wzroku,
szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc
z pomieszczenia, gdzie znajduje się urządzenie należy je
wyłączyć.
5. Jeżeli urządzenie nie pracuje należy odłączyć je od sieci.
6. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy termostat ustawić
wpozycji „MIN”.
7. Nie używać na wolnym powietrzu.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
zycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie
powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
9. Nie układać produktów spożywczych na płycie grzejnej (2).
Grozi to poparzeniem iuszkodzeniem urządzenia.
10. Nie należy używać w pobliżu ranek, zasłon lub innych
łatwopalnych materiałów.
11. Nie umieszczać urządzenia w kącie pomieszczenia albo
bezpośrednio obok ściany. Należy zapewnić co najmniej 5 cm
przestrzeni od boków urządzenia.
4PL
12. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia
należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
13. Kuchenkę można stawiać tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej
na wysokie temperatury powierzchni. Nad
urządzeniem
nie
mogą znajdować się przedmioty z materiału łatwopalnego.
14. Nie dotykać obudowy oraz płyty grzejnej uruchomionego
urządzenia (grozi ciężkim poparzeniem), a po zakończeniu
pracy odczekać do całkowitego ostygnięcia.
15. Nie przesuwać urządzenia w czasie pracy.
16. Nie wolno prowadzić kabla zasilającego nad kuchenką.
17. Nie stosować w celach grzewczych.
18. Naczynia z produktami ustawiać na płycie grzejnej centralnie.
19. Nie używać kuchenki bez naczyń z produktami.
20. ywać tylko metalowe naczynia o płaskiej i stabilnej podstawie.
21. Nigdy nie używać, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub
samo urządzenie.
22. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec
niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta.
23. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt
serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.
eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest
zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
24. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody powstałew wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.
Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą
powierzchni urządzenia.
PL5
1
2
2
3
3
4
1
OPIS OGÓLNY
1. Termostaty
2. Płyty grzejne
3. 2 lampki kontrolne
4. Obudowa
DANE TECHNICZE
- moc: 2250W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
OBSŁUGA
Przed przystąpieniem do użytkowania ipodłączeniem urządzenia do sieci, termostaty (1)
należy ustawić wpozycji „MIN” (urządzenie wyłączone).
ustawić urządzenie na powierzchni równej, suchej, stabilnej i odpornej na wysokie
temperatury
Obudowa (4) w czasie pracy mocno się nagrzewa. Z tego względu
należy zapewnić co najmniej 5cm przestrzeni od boków urządzenia.
Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na
odpowiedniej wysokości.
podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi powyżej
ustawić na płycie grzejnej (2) naczynie zproduktami
włączyć urządzenie wybierając temperaturę pracy termostatem (1)
Każda zpłyt grzejnych (2) sterowana jest oddzielnym termostatatem (1).
Można używać obu płyt równocześnie.
Termostat umożliwia płynną regulację temperatury.
Ustawienia 1-3 to niższa temperatura odpowiednia do ogrzewania potraw.
Ustawienia 4 - MAX - wysoka temperatura przeznaczona go gotowania.
Praca urządzenia sygnalizowana jest lampkami kontrolnymi (3).
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może wydzielać się specyczny zapach
zelementów grzejnych iizolacji. Jest to zjawisko normalne.
Wcelu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wysokiej efektywności pracy używać tylko
naczyń zpłaskimi dnami iodpowiedniej średnicy gwarantującymi stabilność idobry
kontakt naczynia zpłytą grzejną.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KUCHENKA ELEKTRYCZNA PG20N PL

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756