Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna ELDOM PH11

Powrót
CERAMICZNA KUCHENKA ELEKTRYCZNA • ELECTRIC COOKER •
ELEKTRICKÝ VAŘIČ • ELEKTROKOCHER • ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА •
KERAMICKÝ ELEKTRICKÝ VARIČ • ELEKTROMOS KERÁMIA FŐZŐLAP • COCINA
VITROCERÁMICA
Eldom Sp. z o.o.
Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: +48 32 2553340 , fax: +48 32 2530412
eldom.eu
PH11
mono
PL|3
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z
całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka
wyposażonego w kołek ochronny.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie
włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku,
szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc
z pomieszczenia, gdzie znajduje się urządzenie należy je
wyłączyć.
5. Jeżeli urządzenie nie pracuje należy odłączyć je od sieci.
6. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy termostat ustawić
w pozycji „
7. Nie używać na wolnym powietrzu.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
zycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Nie układać produktów spożywczych na płycie grzejnej (2).
Grozi to poparzeniem i uszkodzeniem urządzenia.
10. Nie należy używać w pobliżu ranek, zasłon lub innych
łatwopalnych materiałów.
11. Nie umieszczać urządzenia w kącie pomieszczenia albo
bezpośrednio obok ściany. Należy zapewnić co najmniej 5
cm przestrzeni od boków urządzenia.
12. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia
4|PL
należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
13. Kuchenkę można stawiać tylko na płaskiej, stabilnej i
odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Nad
urządzeniem
nie mogą znajdować się przedmioty z materiału
łatwopalnego.
14. Nie dotykać obudowy oraz płyty grzejnej uruchomionego
urządzenia (grozi ciężkim poparzeniem), a po zakończeniu
pracy odczekać do całkowitego ostygnięcia.
15. Nie przesuwać urządzenia w czasie pracy.
16. Nie wolno prowadzić kabla zasilającego nad kuchenką.
17. Nie stosować w celach grzewczych.
18. Naczynia z produktami ustawiać na płycie grzejnej centralnie.
19. Nie używać kuchenki bez naczyń z produktami.
20. ywać tylko metalowe naczynia o płaskiej i stabilnej
podstawie.
21. Nigdy nie używać, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub
samo urządzenie.
22. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec
niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta.
23. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt
serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.
eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest
zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
24. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody powstałew wyniku niewłaściwego
ywania urządzenia.
PL|5
OPIS OGÓLNY
1. Termostat
2. Płyta grzejna
3. Lampka kontrolna
4. Obudowa
DANE TECHNICZE
- moc: 1200W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
OBSŁUGA
Ceramiczna kuchenka elektryczna służy do przygotowywania potraw na wiele sposobów
(gotowanie, smażenie itp.). Dzięki zastosowaniu promiennika podczerwieni urządzenie bardzo
szybko się nagrzewa do żądanej temperatury, co pozwala zaoszczędzić czas i obniża zużycie prądu.
Przed przystąpieniem do użytkowania i podłączeniem urządzenia do sieci, termostat (1) należy
ustawić w pozycji (urządznie wyłączone).
Następnie ustawić urządzenie na powierzchni równej, suchej, stabilnej i odpornej na wysokie
temperatury. Obudowa (4) w czasie pracy mocno się nagrzewa. Z tego względu należy zapewnić co
najmniej 5cm przestrzeni od boków urządzenia.Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do
urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
- podłączyć urządzenie do sieci
- ustawić na płycie grzejnej (2) naczynie z produktami
- włączyć urządzenie wybierając temperaturę pracy termostatem (1)
Termostat umożliwia płynną regulację temperatury. Ustawienia 1-3 to niższa temperatura
odpowiednia do ogrzewania potraw.Ustawienia 4 - 5 - wysoka temperatura przeznaczona go
gotowania. Praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną (3).
Po zakończeniu pracy termostat (1) ustawić w pozycji i odłączyć urządzenie od sieci.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może wydzielać się specyczny zapach
z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wysokiej efektywności pracy używać tylko nacz
z płaskimi dnami i odpowiedniej średnicy gwarantującymi stabilność i dobry kontakt naczynia z
płytą grzejną.
OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane
ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych
INSTRUKCJA OBSŁUGI
CERAMICZNA KUCHENKA ELEKTRYCZNA PH11 PL
1
2
3
4

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756