Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa ELECTROLUX LMS2203EMK

Powrót
ET
HR
LT
PL
PT
SK
Mikrolaineahi
Mikrovalne Pečnice
Mikrobangų Krosnelė
Kuchenka MIkrofalowa
Forno Microondas
Mikrovlnná Rúra
lMs2203eM
Kasutusjuhend
Korisnički Priručnik
Naudotojo Vadovas
Instrukcja ObsługI
Manual do utilizado
Návod Na Obsluhu
2
19
36
53
71
89
1_ELECTROLUX_Estonian_20LSOLO_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 07/02/2019 10:49 Page 1
2www.electrolux.com
sIsuKORd
sulle eldes
name teid selle electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rak-
endatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei
ole unustatud ka teid. ükskõik, millal te seda ka ei kasutasuurepärastes tulemustesite te
alati alati kindel olla. teretulemast electroluxi.
lastage meie veebisaiti:
KlIeNdIteeNINdus
soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
teenindusse ördumisel peaksid teil olema varuks rgmised andmed.
andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
etakse õigus teha muutusi.
hoiatus / oluline ohutusinfo
üldine informatsioon jauanded
Keskkonnateave
leiateuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
ite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
1. OlulIsed OhutusNõuded..........................................................................................3
2. PaIgaldaMINe..................................................................................................................7
3. seadMe üleVaade.......................................................................................................11
4. KasutaMINe....................................................................................................................12
5. NõuaNded ......................................................................................................................15
6. MIda teha, KuI ...............................................................................................................17
7. tehNIlIsed aNdMed ....................................................................................................18
8. KesKKONNateaVe........................................................................................................18
1_ELECTROLUX_Estonian_20LSOLO_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 07/02/2019 10:49 Page 2
üle 8-aastased lapsed ja keha-, meele- või vaimupuudega
inimesed või kogemusteta ja teadmisteta inimesed võivad
toodet kasutada, kui neid juhendatakse või nad on saanud
juhiseid toote ohutu kasutamise ja kasutamisega seotud
ohtude kohta. lapsi tuleks jälgida tagamaks, et nad ei
mängi seadmega. lapsed võivad toodet puhastada ja
hooldada ainult siis, kui nad on vähemalt 8-aastased ja kui
neid selle juures juhendatakse.
seade ei ole ette nähtud kasutamiseks kõrgemal kui
2000 m.
OLULINE!
OlulIsed OhutusNõuded: lugege
tähelePaNelIKult Ja hOIdKe edasPIdIseKs
KasutaMIseKs alles.
HOIATUS!
Kui uks või uksetihendid on kahjustatud, ei tohi ahju
kasutada kuni see on kompetentse isiku poolt ära
parandatud.
HOIATUS!
Kõikidele teistele, peale asjatundjatest isikute, on
igasugused hooldus- ja remonditööd, millised
hõlmavad mikrolainete eest kaitset pakkuva katte
eemaldamist, ohtlikud.
HOIATUS!
Vedelikke ja teisi toite ei tohi kuumutada suletud
anumates, kuna need võivad lõhkeda.
antud seade on mõeldud kasutamiseks majapidamistes ja
muudes sarnastes kohtades, näiteks: poodide, kontorite ja
muude ökohtade töötajate köögiruumides;
talumajapidamistes; hotellide, motellide ja muude
eluruumide klientidele; kodumajutuse tüüpi ettevõtetes.
3
EESTI
1. OlulIsed OhutusNõuded
1_ELECTROLUX_Estonian_20LSOLO_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 07/02/2019 10:49 Page 3
Kasutage ainult mikrolainea-hjus kasutamiseks sobivaid
nõusid.
Mikrolainetega toiduvalmistamise ajal ei ole lubatud
kasutada metallist toidu- i jooginõusid.
ärge jätke ahju relevalveta, kui kasutate ühekordseid
plast-, paber- või muid süttivaid nõusid.
Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja jookide
soojendamiseks. toidu või riiete kuivatamine ning
soojenduspatjade, susside, pesusnade, märgade
lappide ja muu sarnase soojendamine ib tekitada
vigastusi või põhjustada süttimist või tulekahju.
Kui soojendatav toit hakkab suitsema, äRge aVage
ahJu ust. lülitage ahi välja, tõmmake juhe seinast ja
oodake, kuni toit enam ei suitse. ahju ukse avamine toidu
suitsemise ajal tekitab tuleohu.
Jookide soojendamisel mikrolaineahjus võib toimuda
hilinenud plahvatuslik keemine, seega peab anuma
käsitsemisel ettevaatlik olema.
Põletuste vältimiseks tuleb lutipudelite ja laste-
toidupurkide sisu enne tarbimist segada või loksutada
ning temperatuur üle kontrollida.
ärge keetke mikrolaineahjus koorega mune ega
kuumutage terveid kõvakskeedetud mune, kuna need
võivad lõhkeda isegi rast kuumutamist.
1.1
hooldamine ja puhastamine
uks:
Kogu mustuse eemaldamiseks puhastage regulaarselt
mõlemat ukse külge, ukse kinnitusi ja kinnituspindasid
pehme ja niiske lapiga. ahju ukse klaasi puhastamiseks
ärge kasutage karedaid abrasiivseid puhastusvahendeid
ega metallist abivahendeid, kuna need võivad pinda
kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda.
4www.electrolux.com
1_ELECTROLUX_Estonian_20LSOLO_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 07/02/2019 10:49 Page 4