Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka ELECTROLUX EW8T3372P 7kg 1300 obr

Powrót
EW8T3372P
PL Pralka Instrukcja obsługi
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 7
4. PANEL STEROWANIA.......................................................................................8
5. POKRĘTŁO I PRZYCISKI................................................................................ 10
6. PROGRAMY.....................................................................................................13
7. USTAWIENIA................................................................................................... 19
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................19
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 19
10. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 25
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 26
12. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE............................................................... 30
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 31
14. DANE TECHNICZNE......................................................................................34
15. KRÓTKI PRZEWODNIK................................................................................ 35
16. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017......37
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspa