Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Projektor EPSON EF-12

Powrót
Przewodnik użytkownika
Spis treści 2
Oznaczenia użyte w prowadnica 5
Ogólna prezentacja projektora 8
Części i funkcje projektora................................................................ 9
Elementy projektora przód/góra............................................................................................ 9
Elementy projektora - tył............................................................................................................ 10
Elementy projektora - podstawa............................................................................................. 11
Elementy projektora - Panel sterowania .............................................................................. 11
Części projektora - Pilot .............................................................................................................. 12
Konfiguracja projektora 14
Ulokowanie projektora.................................................................... 15
Konfiguracja projektora i opcje instalacji............................................................................. 16
Środki ostrożności podczas instalacji............................................................................... 17
Odległość od ekranu.................................................................................................................... 18
Instalacja projektora na urządzeniu montażowym zgodnym z VESA lub na
trójnogu. ........................................................................................................................................... 18
Połączenia projektora...................................................................... 21
Podłączenie do źródeł wideo.................................................................................................... 21
Podłączanie słuchawek ............................................................................................................... 21
Podłączanie do systemu AV zgodnego z ARC.................................................................... 22
Instalacja baterii w pilocie .............................................................. 23
Obsługa pilotem ............................................................................................................................ 24
Ustawienia Android TV.................................................................. 25
Ekran główny Android TV......................................................................................................... 26
Używanie podstawowych funkcji projektora 27
Włączanie projektora....................................................................... 28
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zasilacza prądu przemiennego..................... 28
Wyłączanie projektora..................................................................... 30
Tryby projekcji ................................................................................. 31
Zmiana trybu projekcji z użyciem menu.............................................................................. 31
Regulacja wysokości obrazu ........................................................... 32
Kształt obrazu................................................................................... 33
Automatyczna korekcja kształtu obrazu i ostrości ........................................................... 33
Ręczna korekcja kształtu obrazu.............................................................................................. 33
Korekcja kształtu obrazu z Regulacją narożnika................................................................ 34
Ustawianie ostrości obrazu przy użyciu menu Projektor ............ 36
Wybór źródła obrazu ....................................................................... 37
Współczynnik kształtu obrazu........................................................ 38
Zmiana współczynnika kształtu obrazu................................................................................ 38
Dostępne współczynniki kształtu obrazu............................................................................. 39
Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru) ......................................... 40
Zmiana trybu koloru..................................................................................................................... 40
Dostępne tryby koloru ................................................................................................................ 41
Włączanie automatycznej regulacji luminancji ............................ 42
Szczegółowa regulacja jakości obrazu........................................... 43
Regulacja jasności źródła światła................................................... 44
Regulacja głośności przyciskami głośności................................... 45
Regulacja ustawień dźwięku (Tryb dźwięku)................................ 46
Dostępne tryby dźwięku............................................................................................................. 47
Szczegółowe ustawienia dźwięku........................................................................................... 47
Regulacja funkcji projektora 49
Używanie projektora, jako głośnika Bluetooth ............................ 50
Specyfikacje Bluetooth................................................................................................................ 50
Tymczasowe wyłączanie obrazu..................................................... 52
Spis treści 3
Funkcje HDMI CEC............................................................................ 53
Obsługa podłączonych urządzeń z wykorzystaniem funkcji HDMI CEC.................. 53
Instalacja linki zabezpieczającej..................................................... 55
Aktualizacja oprogramowania układowego projektora.............. 56
Inicjowanie projektora .................................................................... 57
Dopasowanie ustawień menu 58
Używanie ustawień projektora....................................................... 59
Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz ...................................... 60
Ustawienia jakości dźwięku - Menu Dźwięk.................................. 62
Ustawienia funkcji projektora - Menu Wyświetlanie.................... 64
Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia ....................... 65
Konserwacja projektora 66
Konserwacja projektora .................................................................. 67
Czyszczenie obiektywu.................................................................... 68
Czyszczenie obudowy projektora................................................... 69
Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych............ 70
Czyszczenie filtra powietrza i otworów wentylacyjnych................................................ 70
Wymiana filtra powietrza ........................................................................................................... 70
Rozwiązywanie problemów 73
Problemy dotyczące projekcji......................................................... 74
Stan wskaźnika projektora.............................................................. 75
Rozwiązywanie problemów z włączaniem zasilania i
wyłączaniem zasilania projektora.................................................. 76
Rozwiązywanie problemów z zasilaniem projektora....................................................... 76
Rozwiązywanie problemów z wyłączaniem projektora.................................................. 76
Rozwiązywanie problemów z obrazem ......................................... 77
Rozwiązywanie problemów z brakującym obrazem ....................................................... 77
Regulacja obrazu, który nie jest prostokątny ..................................................................... 77
Regulacja nieostrego lub zamazanego obrazu.................................................................. 78
Problemy ze stałym, częściowym obrazem......................................................................... 78
Regulacja obrazu z zakłóceniami i zniekształceniami statycznymi............................ 78
Regulacja obrazu z nieprawidłową jasnością lub kolorami .......................................... 79
Regulacja obrazu przekręconego górą w dół..................................................................... 79
Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem...................................... 80
Rozwiązywanie problemów z brakiem lub słabą słyszalnością dźwięku................. 80
Rozwiązywanie problemów z trybem głośnika Bluetooth............................................ 80
Rozwiązywanie problemów z działaniem pilota........................... 82
Rozwiązywanie problemów z HDMI CEC ....................................... 83
Rozwiązywanie problemów z siecią Wi-Fi ..................................... 84
Rozwiązywanie problemów z Android TV.................................... 85
Dodatek 86
Akcesoria opcjonalne i części zamienne........................................ 87
Elementy montażowe.................................................................................................................. 87
Części zamienne............................................................................................................................. 87
Rozmiar ekranu i odległość projekcji............................................. 88
Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu .................... 90
Dane techniczne projektora............................................................ 91
Dane techniczne zasilacza prądu przemiennego ............................................................. 91
Specyfikacja złączy........................................................................................................................ 91
Wymiary zewnętrzne ....................................................................... 92
Lista symboli bezpieczeństwa i instrukcji ..................................... 93
Spis treści 4
Informacje bezpieczeństwa dotyczące lasera............................... 95
Etykiety ostrzegawcze dotyczące lasera............................................................................... 95
Słownik.............................................................................................. 97
Uwagi ................................................................................................ 98
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive.................................................................................................... 98
Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu .............................................................. 98
Znaki towarowe ............................................................................................................................. 98
Informacje dotyczące praw autorskich................................................................................. 99
Prawa autorskie.............................................................................................................................. 99
Oznaczenia użyte w prowadnica
Symbole dotyczące bezpieczeństwa użycia
Na obudowie projektora i w jego dokumentacji wykorzystano symbole graficzne oraz etykiety do oznaczenia treści dotyczących bezpieczeństwa użycia projektora.
Należy przeczytać i stosować się do instrukcji oznaczonych tymi symbolami i etykietami, aby uniknąć obrażeń osób lub uszkodzenia sprzętu.
Ostrzeżenie
Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub nawet śmierci.
Przestroga
Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu w wyniku niewłaściwej obsługi
projektora.
Oznaczenia informacji ogólnych
Uwaga
Ta etykieta wskazuje procedury, które mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności.
Ta etykieta wskazuje dodatkowe informacje, które mogą być użyteczne.
Przycisk Wskazuje nazwę przycisku na pilocie lub w panelu sterowania.
Przykład: przycisk
Nazwa menu/ustawienia Wskazuje nazwę menu lub ustawienia w interfejsie projektora.
Przykład:
Wybierz menu Obraz
sObraz >Kolor
Ta etykieta wskazuje łącze do powiązanych stron.
sTa etykieta wskazuje poziom bieżącego menu projektora.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756