Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Projektor EPSON EH-LS300W

Powrót
Przewodnik użytkownika
Spis treści 2
Oznaczenia użyte w prowadnica 4
Ogólna prezentacja projektora 7
Części i funkcje projektora................................................................ 8
Elementy projektora przód/góra............................................................................................ 8
Elementy projektora - góra/bok................................................................................................. 8
Elementy projektora - tył .............................................................................................................. 9
Elementy projektora - podstawa............................................................................................. 10
Elementy projektora - Panel sterowania .............................................................................. 11
Części projektora - Pilot .............................................................................................................. 11
Konfiguracja projektora 13
Ulokowanie projektora.................................................................... 14
Środki ostrożności podczas instalacji .................................................................................... 15
Połączenia projektora...................................................................... 16
Podłączenie do źródeł wideo.................................................................................................... 16
Podłączenie do zewnętrznych urządzeń audio ................................................................. 16
Podłączanie do systemu AV zgodnego z ARC.................................................................... 17
Instalacja baterii w pilocie .............................................................. 18
Obsługa pilotem ............................................................................................................................ 19
Ustawienia Android TV.................................................................. 20
Ekran główny Android TV......................................................................................................... 21
Używanie podstawowych funkcji projektora 22
Włączanie projektora....................................................................... 23
Wyłączanie projektora..................................................................... 24
Kształt obrazu................................................................................... 25
Korekcja kształtu obrazu z Regulacją narożnika................................................................ 25
Ustawianie ostrości obrazu przy użyciu dźwigni ostrzenia......... 26
Wybór źródła obrazu ....................................................................... 27
Współczynnik kształtu obrazu........................................................ 28
Zmiana współczynnika kształtu obrazu................................................................................ 28
Dostępne współczynniki kształtu obrazu............................................................................. 29
Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru) ......................................... 30
Zmiana trybu koloru..................................................................................................................... 30
Dostępne tryby koloru ................................................................................................................ 31
Włączanie automatycznej regulacji luminancji ............................ 32
Szczegółowa regulacja jakości obrazu........................................... 33
Regulacja jasności źródła światła................................................... 34
Regulacja głośności przyciskami głośności................................... 35
Regulacja ustawień dźwięku (Tryb dźwięku)................................ 36
Dostępne tryby dźwięku............................................................................................................. 37
Szczegółowe ustawienia dźwięku........................................................................................... 37
Regulacja funkcji projektora 39
Używanie projektora, jako głośnika Bluetooth ............................ 40
Specyfikacje Bluetooth................................................................................................................ 40
Tymczasowe wyłączanie obrazu..................................................... 42
Funkcje HDMI CEC............................................................................ 43
Obsługa podłączonych urządzeń z wykorzystaniem funkcji HDMI CEC.................. 43
Aktualizacja oprogramowania układowego projektora.............. 45
Inicjowanie projektora .................................................................... 46
Dopasowanie ustawień menu 47
Używanie ustawień projektora....................................................... 48
Spis treści 3
Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz ...................................... 49
Ustawienia jakości dźwięku - Menu Dźwięk.................................. 51
Ustawienia funkcji projektora - Menu Wyświetlanie.................... 53
Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia ....................... 54
Konserwacja projektora 55
Konserwacja projektora .................................................................. 56
Czyszczenie okna wyświetlania ...................................................... 57
Czyszczenie czujnika przeszkód i czujnika ruchu......................... 58
Czyszczenie obudowy projektora................................................... 59
Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych............ 60
Czyszczenie filtra powietrza ...................................................................................................... 60
Wymiana filtra powietrza ........................................................................................................... 61
Rozwiązywanie problemów 63
Problemy dotyczące projekcji......................................................... 64
Stan wskaźnika projektora.............................................................. 65
Rozwiązywanie problemów z włączaniem zasilania i
wyłączaniem zasilania projektora.................................................. 67
Rozwiązywanie problemów z zasilaniem projektora....................................................... 67
Rozwiązywanie problemów z wyłączaniem projektora.................................................. 67
Rozwiązywanie problemów z obrazem ......................................... 68
Rozwiązywanie problemów z brakującym obrazem ....................................................... 68
Regulacja obrazu, który nie jest prostokątny ..................................................................... 68
Regulacja nieostrego lub zamazanego obrazu.................................................................. 69
Problemy ze stałym, częściowym obrazem......................................................................... 69
Regulacja obrazu z zakłóceniami i zniekształceniami statycznymi............................ 69
Regulacja obrazu z nieprawidłową jasnością lub kolorami .......................................... 70
Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem...................................... 71
Rozwiązywanie problemów z brakiem lub słabą słyszalnością dźwięku................. 71
Rozwiązywanie problemów z trybem głośnika Bluetooth............................................ 71
Rozwiązywanie problemów z działaniem pilota........................... 73
Rozwiązywanie problemów z HDMI CEC ....................................... 74
Rozwiązywanie problemów z siecią Wi-Fi ..................................... 75
Rozwiązywanie problemów z Android TV.................................... 76
Dodatek 77
Akcesoria opcjonalne i części zamienne........................................ 78
Ekrany ................................................................................................................................................ 78
Części zamienne............................................................................................................................. 78
Rozmiar ekranu i odległość projekcji............................................. 79
Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu .................... 80
Dane techniczne projektora............................................................ 81
Specyfikacja złączy........................................................................................................................ 81
Wymiary zewnętrzne ....................................................................... 82
Lista symboli bezpieczeństwa i instrukcji ..................................... 83
Informacje bezpieczeństwa dotyczące lasera............................... 85
Etykiety ostrzegawcze dotyczące lasera............................................................................... 85
Słownik.............................................................................................. 87
Uwagi ................................................................................................ 88
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive.................................................................................................... 88
Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu .............................................................. 88
Znaki towarowe ............................................................................................................................. 88
Informacje dotyczące praw autorskich................................................................................. 89
Prawa autorskie.............................................................................................................................. 89
Oznaczenia użyte w prowadnica
Symbole dotyczące bezpieczeństwa użycia
Na obudowie projektora i w jego dokumentacji wykorzystano symbole graficzne oraz etykiety do oznaczenia treści dotyczących bezpieczeństwa użycia projektora.
Należy przeczytać i stosować się do instrukcji oznaczonych tymi symbolami i etykietami, aby uniknąć obrażeń osób lub uszkodzenia sprzętu.
Ostrzeżenie
Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub nawet śmierci.
Przestroga
Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu w wyniku niewłaściwej obsługi
projektora.
Oznaczenia informacji ogólnych
Uwaga
Ta etykieta wskazuje procedury, które mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności.
Ta etykieta wskazuje dodatkowe informacje, które mogą być użyteczne.
Przycisk Wskazuje nazwę przycisku na pilocie lub w panelu sterowania.
Przykład: przycisk
Nazwa menu/ustawienia Wskazuje nazwę menu lub ustawienia w interfejsie projektora.
Przykład:
Wybierz menu Obraz
sObraz >Kolor
Ta etykieta wskazuje łącze do powiązanych stron.
sTa etykieta wskazuje poziom bieżącego menu projektora.
Używanie podręcznika do wyszukiwania informacji
Podręcznik PDF umożliwia wyszukanie sprawdzanych informacji, według słowa kluczowego lub bezpośrednie przejście do określonych sekcji z wykorzystaniem
zakładek. Można także wydrukować tylko potrzebne strony. W tej sekcji znajduje się objaśnienie, jak korzystać z podręcznika PDF otworzonego w komputerze w
programie Adobe Reader X.
Wyszukiwanie według słowa kluczowego
Kliknij Edycja >Wyszukiwanie zaawansowane. Wprowadź w oknie wyszukiwania słowo kluczowe (tekst) dla poszukiwanej informacji, a następnie kliknij Szukaj. W
formie listy wyświetlone zostaną wyszukane elementy. Kliknij jeden z wyświetlonych elementów, aby przejść na stronę.
Bezpośrednie przechodzenie z zakładek
Kliknij tytuł, aby przejść na stronę. Kliknij +lub >, aby wyświetlić tytuły niższego poziomu w tej sekcji. Aby powrócić do poprzedniej strony, wykonaj na klawiaturze
następujące działania.
Windows: Przytrzymaj przycisk Alt, a następnie naciśnij .
Mac OS: Przytrzymaj przycisk polecenia, a następnie naciśnij .

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756