Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Atlas FINNLO Bio Force Sport

Instrukcja obsługi Atlas FINNLO Bio Force Sport

Powrót
SPIS TREŚCI
Bezpieczeństwo 2
Specyfikacja i elementy urządzenia 3
Oznaczenia ostrzegawcze wyposażenia 4-5
Wstęp 6
Instrukcja montażu 7-21
Wykaz części / widok montażowy elementów 22-23
Konserwacja i przechowywanie 24
Wskazówki treningowe 25-26
System BioForceTM i trening 27
Wprowadzenie
Położenie kółek bloczkowych 28
Regulacja regulatora obciążenia 29
Regulacja siedzenia i podstawki do nóg 29
1
BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA
NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
PRZEDSTAWIONYCH NA ETYKIETACH, W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI ORAZ NA FILMIE INSTRUKTAŻOWYM GROZI
POWAŻNYM USZKODZENIEM CIAŁA UŻYTKOWNIKA I
INNYCH OSÓB.
1) Przed rozpoczęciem niniejszego lub innego programu
ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz
powinien pomóc w określeniu docelowego zakresu pulsu
odpowiedniego dla wieku i kondycji fizycznej użytkownika.
Niektóre ćwiczenia lub urządzenia nie powinny być
stosowane przez wszystkich. Jest to szczególnie ważne dla
osób powyżej wieku 35 lat, kobiet w ciąży lub osób ze
stwierdzonymi problemami zdrowotnymi lub zaburzeniami
równowagi. W przypadku zażywania leków, które mogą
wpływać na pracę serca, konsultacja z lekarzem jest
obowiązkowa.
2) Trening należy rozpocząć powoli i kontynuować z
rozwagą.
Nawet doświadczeni sportowcy powinni rozpocząć trening od
trybu dla początkujących w celu zapoznania się ze
wszystkimi ćwiczeniami przed przejściem do bardziej
zaawansowanego treningu i ćwiczeń. Najlepsze wyniki
uzyskuje się w przypadku wykonania wszystkich ćwiczeń w
tempie przedstawionym na filmie instruktażowym.
3) Nie należy nadwerężać kondycji w niniejszym lub
innym programie treningowym. Wsłuchaj się we własne
ciało i odpowiadaj na zachodzące w nim reakcje. Należy
nauczyć się rozróżniać pożądane zmęczenie od
niepożądanego bólu. W przypadku odczuwania bólu lub
napięcia w klatce piersiowej, nieregularnej pracy serca,
zawrotów głowy, mdłości lub utraty oddechu, należy
natychmiast przerwać ćwiczenia i skontaktować s
bezzwłocznie z lekarzem.
4) Rozgrzewka przed każdym programem ćwiczeń powinien
obejmować 5 do 10 minut ćwiczeń aerobowych, a po nich
rozciągających.
5) Przed KAŻDYM użyciem urządzenia należy sprawdzić
wzrokowo jego stan. Zabrania się obsługi urządzenia,
jeżeli nie działa ono prawidłowo.
6) ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ podczas wchodzenia na i
schodzenia z urządzenia.
Urządzenie należy ustawić i używać na stabilnej i równej
powierzchni pokrytej wykładziną. Postępować zgodnie z
instrukcją przedstawioną na filmie instruktażowym i w
ćwiczeniach na stronach od 44 do 82 w celu zapoznania się
z wymaganymi technikami ćwiczeń.
7) Urządzenie można stosow WYŁĄCZNIE zgodnie z
jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
Zabrania się modyfikowania urządzenia lub stosowania
dodatków, których nie zaleca producent.
8) Zapewnienie wolnego miejsca za i przed urządzeniem
jest istotne w celu prowadzenia ćwiczeń na urządzeniu z
dala od dzieci, zwierząt domowych, mebli i innych
przedmiotów.
9) Podczas ćwiczeń należy korzystać z odpowiedniego
stroju sportowego.
Strój sportowy powinien być wygodny, lekki i powinien
zapewniać swobodę ruchu. Stosować wygodne obuwie
sportowe z odpowiednią podeszwą antypoślizgową, np.
obuwie do biegania lub aerobiku.
10) URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DLA
DZIECI.
Rodzice i opiekunowie dzieci powinni być świadomi
ponoszonej odpowiedzialności, ponieważ naturalna
zabawa dzieci oraz ich zamiłowanie do
eksperymentowania mogą prowadzić do sytuacji i
zachowań, do których urządzenie treningowe nie jest
przystosowane. W celu uniknięcia uszkodzenia ciała,
omawiane urządzenie i inne wyposażenie treningowe
powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci.
Obowiązujące zasady:
Zabezpieczyć pomieszczenia ze sprzętem sportowym
przed dostępem dzieci.
Przechowywać sprzęt sportowy w zamykanym
pomieszczeniu.
— Kontrolować, gdzie znajdują się dzieci podczas treningu.
Jeżeli w domu znajdują się małe dzieci, nie zakładać
słuchawek podczas treningu.
Poinformować dzieci o niebezpieczeństwie związanym z
wyposażeniem treningowym.
11) Kontrolować swobodę oddechu i nie wstrzymywać go
podczas ćwiczeń. Unikać nadmiernego obciążenia
ćwiczeniami. Trening powinien umożliwiać prowadzenie
rozmowy podczas ćwiczeń.
12) Po sesji treningowej należy odpocząć przez 5 do 10
minut wolnego marszu, a następnie rozciągania.
13) Osoby niepełnosprawne zobowiązane uzyskać
zgodę lekarza przed rozpoczęciem eksploatacji
omawianego urządzenia i powinny ćwiczyć pod ścisłym
nadzorem.
14) Z urządzenia może korzystać jednocześnie
wyłączenie jednak osoba.
15) ZABRANIA SIĘ chwytania, stawiania stóp lub
przedmiotów na urządzeniu lub w jego pobliżu w czasie,
gdy korzysta z niego inna osoba.
Unikać zakleszczenia palców lub dłoni przez elementy
ruchome podczas montażu lub eksploatacji urządzenia.
2