Znaleziono w kategoriach:
Hulajnoga elektryczna FRUGAL Smart Eco Turkusowy

Instrukcja obsługi Hulajnoga elektryczna FRUGAL Smart Eco Turkusowy

Powrót
Frugal Smart
Instrukcja obsługi
Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego
PRZEGLĄD INSTRUKCJI
1) Sprawdź czy rączki, koła i elementy konstrukcji nie mają luzów. Upewnij się, że wszystkie elementy e-hulajnogi
są dobrze dokręcone.
2) Gdy e-hulajnoga została sprawdzona, wciśnij i przytrzymaj przycisk start przy wyświetlaczu przez około 3 sekundy,
by ją włączyć.
3) Wybierz jeden z trzech trybów prędkości (niski, średni, wysoki), wciskając przycisk wyboru poziomu prędkości przy
wyświetlaczu LCD. Zaleca się wybór pierwszego poziomu prędkości (1), gdy po raz pierwszy korzystamy z e-hulajnogi.
4) Po wybraniu poziomu prędkości, połóż jedną stopę na podeście e-hulajnogi, prawy kciuk na dźwigni odpowiadającej
za prędkość, a lewy kciuk na dźwigni odpowiadającej za elektromagnetyczny hamulec. Delikatnie wciśnij dźwignię pręd-
kości, gdy e-hulajnoga zacznie jechać, możesz położyć drugą stopę na podeście, tak, aby obie się na nim znajdowały.
5) Napotykając nagłą sytuację awaryjną, natychmiast zahamuj wciskając lewym kciukiem hamulec elektromagnetyczny,
a stopą dociskając tylny hamulec mechaniczny.
Zacznij od jazd testowych na płaskiej powierzchni. Upewnij się, że masz dużo miejsca i nie ma wokół Ciebie samo-
chodów, rowerzystów, pieszych, zwierząt czy innych przeszkód.
Aby nauczyć się bezpiecznej obsługi e-hulajnogi Frugal Smart, należy przeczytać i stosować się do wszystkich
instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tym podręczniku.
Przy obsłudze e-hulajnogi zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem.
Jeśli będziesz miał pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi w tej instrukcji obsługi, skontaktuj się z nami
za pośrednictwem infolinii marki Frugal.
Zagrożenia związane z jazdą
Wszystkie podzespoły oraz technologie zastosowane w elektrycznej hulajnodze Frugal Smart zostały
bardzo dokładnie przetestowane. Możesz natomiast wyrządzić sobie krzywdę, jeśli nie będziesz stosował się
do wytycznych bezpiecznej obsługi tego sprzętu, zawartych w tej instrukcji.
Za każdym razem, gdy korzystasz z e-hulajnogi podejmujesz ryzyko utraty zdrowia, a nawet śmierci,
które mogą być spowodowane utratą kontroli, zderzeniem lub upadkiem.
Przygotowanie do jazdy
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
Zanim zaczniesz korzystać z zakupionego sprzętu, w pierwszej kolejności konieczne jest złożenie
e-hulajnogi Frugal Smart. Przed pierwszym użyciem, akumulator powinien być ładowany przez co najmniej
5 godzin. Wcej na temat przygotowania do jazdy dowiesz się w dalszej części tej instrukcji.
Całkowita wartość drgań działających na kończyny górne użytkownika nie przekracza 2,5 m/s2.
Najwyższa ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań działających na całe ciało użytkownika,
nie przekracza 0,5 m/s2.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 12 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach zycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie
są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
Środki ostrożności w trakcie jazdy
Zanim rozpoczniesz jazdę na swojej nowej e-hulajnodze, sprawdź czy jest odpowiednio rozłożona i czy nie
ma żadnych uszkodzeń, a następnie zapoznaj się ze swoim otoczeniem. W trakcie jazdy nie powinieneś mieć
na sobie żadnej ostrej biżuterii, by uniknąć zranienia. Frugal Smart jest jednoosobowym pojazdem
elektrycznym, co oznacza, że może z niej korzystać tylko jedna osoba.
Gotowć do jazdy
Informacje na temat instrukcji obsługi
OPIS PRODUKTU
1. Dźwignia gazu
2. Dźwignia hamulca elektrycznego
3. Rączka
4. Klamra zaciskowa
5. Mechanizm składania
6. Przednie koło
7. Podest
8. Hamulec nożny
9. Składana podnóżka
10. Port ładowania
11. Tylne koło/silnik
12. Tylne światło (zapala się
pod wpływem wibracji)
13. Śruba motylkowa
UWAGA
UWAGA
Hamulca elektromagnetycznego należy używać do stopniowego
zwalniania. By szybciej zatrzymać e-hulajnogę, należy korzystać
z hamulca nożnego (tylny błotnik).
1. Po rozłożeniu e-hulajnogi należy dokręcić śrubę motylkową (13),
która blokuje system składania oraz usztywnia jej konstrukcję.
2. Przed złożeniem należy odkręcić śrubę motylkową (13) systemu
składania.
max. 90 kg wiek +12
kg
Elektryczna hulajnoga Smart jest pojazdem przeznaczonym do transportu osobistego. Napędzana jest
za pomocą silnika elektrycznego, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 23 km/h. Z e-hulajnogi
należy korzystać zgodnie z lokalnymi przepisami.
OBSŁUGA
Montaż
Przed montażem, należy rozróżnić lewą i prawą rączkę (zgodnie z ilustracją poniżej):
Należy zamontować rączki zgodnie z ilustracją poniżej:
Składanie
Aby rozłożyć hulajnogę, należy przesunąć w górę zabezpieczenie mechanizmu składania, a następnie
pociągnąć drążek kierownicy, aż będzie w pozycji pionowej, a zabezpieczenie wpadnie w zapadkę.
Aby złożyć hulajnogę, należy przesunąć w górę zabezpieczenie mechanizmu składania, a następnie
pociągnąć drążek kierownicy w stronę podestu.
Regulacja wysokości kierownicy
Odblokuj klamrę zaciskową kierownicy.
Wciśnij przycisk blokady regulacji wysokości i pociągnij w górę/dół drążek kierownicy do wybranej pozycji
(możliwe są 3 ustawienia). Po ustawieniu żądanej wysokości, należy się upewnić, że przycisk blokady będzie wyciśnięty.
Zablokuj klamrę zaciskową kierownicy.
Użytkowanie
Należy nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć hulajnogę.
Stań na podeście. Wciśnij dźwignię gazu, aby przyspieszyć. Puść dźwignię gazu, aby zwolnić.
Aby zatrzymać hulajnogę, należy wcisnąć hamulec elektryczny lub nacisnąć na hamulec nożny. Nie należy nagle
zatrzymywać urządzenia, gdyż grozi to upadkiem.
Po zakończeniu użytkowania, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
Uwaga: Jeśli użytkownik nie wyłączy urządzenia, pojazd będzie włączony przez kolejne 5 minut. Jeśli urządzenie nie
zostanie użyte w tym czasie, wyłączy się .
Zasięg (dystans po jednym ładowaniu)
Dystans, jaki urządzenie może pokonać bez konieczności ponownego ładowania, uzależniony jest od wielu czynników
i tym samym może ulec skróceniu w zależności od:
• topograi: jazda po nierównej powierzchni skraca maksymalny dystans;
• wagi użytkownika;
• temperatury: zbyt wysokie/niskie temperatury skracają maksymalny dystans;
• konserwacji i użytkowania: właściwa obsługa, konserwacja, prawidłowe ładowanie, itp. optymalizują
maksymalny dystans;
• prędkości: umiarkowana, ekonomiczna jazda optymalizuje dystans; częste zatrzymywania się, ruszania,
zmiany prędkości skracają maksymalny dystans.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756