Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartband GARETT Fit 11 Szary

Powrót
Opaska Garett
Fit 11
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii opaski, niektóre
funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwróc szczególną uwagę podczas
korzystania z opaski w pobliżu aparatów medycznych, takich jak
rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W w y p a d k u u s z k o d z e n i a , n a l e ż y o d d a ć u r z ą d z e n i e d o
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
WAŻNE! Opaska nie jest urządzeniem medycznym. Opaska Garett Fit 11 i
aplikacja H Band nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek
zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków
dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady
lekarza.
OPIS PRODUKTU
INSTALACJA
Należy założyć opaskę na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
1. Wyświetlacz opaski
2. Dotykowy przycisk włączania/wyłączania/wejścia do menu/zmiany funkcji
3. Zestaw czujników
4. Gumowy pasek
OBSŁUGA
Włączanie/wyłączanie
Należy nacisnąć i przytrzymać dotykowy przycisk włączania/wyłączania, aby
włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć opaskę przechodzimy w menu do
opcji wyłączania opaski i przytrzymujemy dotykowy przycisk opaski.
Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że opaska jest
połączona z aplikacją. Opaska automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o
aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.
ŁADOWANIE
1. Opaskę ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do
urządzenia.
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się na
odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z
portem USB komputera lub zasilacza USB.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie
na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do
styków.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Opaska współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji H Band. Przed
rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać aplikację ze Sklepu GooglePlay
lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „H
band” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
iOS Android

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756