Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartband GARETT Fit 15 Szary

Powrót
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas
korzystania z opaski w pobliżu aparatów medycznych, takich jak
rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W w yp ad k u us z ko dz en i a, n al eż y odd ać u rz ąd z en ie d o
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
WAŻNE! Opaska nie jest urządzeniem medycznym. Opaska Garett Fit 15 i
aplikacja Garett Activ nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako
środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą
nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć
porady lekarza.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii opaski, niektóre
funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
OPIS PRODUKTU
1. Wyświetlacz opaski
2. Przycisk dotykowy zmiany
funkcji/wycofania się
3. Zestaw czujników
4. Gumowy pasek
INSTALACJA
Należy założyć opaskę na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
OBSŁUGA
Włączanie/wyłączanie
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk dotykowy na wyświetlaczu aby
włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przechodzimy do menu
Setting i wybieramy opcje Power off aby wyłączyć urządzenie. Uwaga:
Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że opaska jest połączona z
aplikacją. Opaska automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o
aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.
Nawigacja
Aby przejść do menu należy wcisnąć i przytrzymać przycisk dotykowy przez
co najmniej 3 sekundy. Aby wejść do wybranej funkcji należy wcisnąć i
przytrzymać przycisk dotykowy przez co najmniej 3 sekundy. Aby wycofać się
z wybranej funkcji należy wcisnąć i przytrzymać przycisk dotykowy do
momentu wyjścia.
ŁADOWANIE
1. Opaskę ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do
urządzenia.
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się
na odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z
portem USB komputera lub zasilacza USB.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej
powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do styków.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Opaska współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garett Activ. Przed
rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać aplikację ze Sklepu GooglePlay
lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garett
Activ” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
iOS Android
PAROWANIE
Uwaga: Opaska Garett Fit 15 nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem,
lecz aby w pełni korzystać z funkcji opaski należy sparować go ze smartfonem
za pomocą aplikacji, przed pierwszym użyciem w aplikacji należy wprowadzić
dane użytkownika.
Uwaga: Przy każdym włączeniu opaski i aplikacji, dane synchronizują się
automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
Opaska w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności
fizycznej oraz snu. Opaska Garett Fit 15 wyposażona jest w akcelerometr
(G-sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu
o algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że opaska jest włączona.
3. Otworzyć aplikację Garett Activ.
4. Wejść w zakładkę „Więcej” w dolnej części ekranu, następnie wybrać opcję
„+Dodaj”, wyszukać urządzenia, po czym wybrać urządzenie o nazwie „F4”
5. Podczas parowania, należy umieścić opaskę blisko telefonu, z którym go
sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, ikona Bluetooth pojawi się na wyświetlaczu opaski.
Uwaga: Opaska Garett Fit 15 współpracuje ze smartfonami obsługującymi
łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.3,
iOS7 (i wyższe).
Po sparowaniu opaski z telefonem, należy wprowadzić dane użytkownika
(Zakładka „Ja” w dolnej części ekranu): imię, płeć, wiek, wzrost, wagę, datę
urodzin. Możliwa jest również zmiana jednostek miary i stopni temperatury.
Aplikacja pozwala także na spersonalizowanie zdjęcia profilowego oraz
ustawienia celu dziennej ilości kroków. Aby zmienić zdjęcie profilowe, należy
dotknąć ikony a następnie wybrać zdjęcie z Albumu lub zrobić nowe. Po

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756