Znaleziono w kategoriach:
Smartband GARETT Ione Czarno-biały

Instrukcja obsługi Smartband GARETT Ione Czarno-biały

Powrót
Smartwatch
Garett iONE
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
• Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
• Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania
ze Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki
serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
• Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi
oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii
Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w
instrukcji obsługi.
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie należy nurkować w urządzeniu.
• Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
• W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
• Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch
Garett iOne i aplikacja BTNotification nie służą do diagnozy medycznej,
leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem.
Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy
najpierw zasięgnąć porady lekarza.
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
2
1. Wyświetlacz
2. Przycisk
włączania/wyłączania
wejście do menu głównego/
wejście do
funkcji/zatwierdzanie
3. Przycisk dotykowy
nawigacji po menu - góra
4. Przycisk dotykowy
nawigacji po menu – dół/
powrotu
5. Port ładowania (Micro USB)
OPIS PRODUKTU
Podczas zakładania zegarka na rękę rozszerzamy delikatnie plastikową
opaskę.
INSTALACJA
1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do
urządzenia.
2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(5) zegarka
znajdującego się z prawej strony urządzenia. Następnie należy połączyć
drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.
ŁADOWANIE
Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji
BTNotification / WOO Partner. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
3
pobrać tą aplikację ze Sklepu GooglePlay i zainstalować na swoim
telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepu nazwę
„BTNotification” / WOO Partner lub skanując odpowiedni kod QR
przedstawiony poniżej.
Android
Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji: MediaTek SmartDevice.
Uwaga: By wyświetlać informacje o aktywności Smartwatch Garett iOne
nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać
z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji
BTNotification.
Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane
synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony.
PAROWANIE Z SYSTEMEM ANDROID
4
3. Otworzyć aplikację BTNotification.
4. W aplikacji klikamy na trzy kropki w prawym górnym rogu, następnie
klikamy na „Ustawienia Bluetooth”, aplikacja przejdzie do ustawień
Bluetooth naszego telefonu. Na liście dostępnych urządzeń wyszukujemy
urządzenia o nazwie ”smart bracelet” i klikamy na nim, by się połączyć.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym
go sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, na ekranie głównym zegarka ikona Bluetooth
zmieni się na ikonę słuchawek.
Kompatybilność zegarka z urządzeniami pracującymi na systemie iOS
jest ograniczona. Funkcje jakie będą dostępne to synchronizacja listy
kontaktów, rejestru połączeń, wykonywanie oraz odbieranie połączeń
głosowych za pomocą zegarka.
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony.
3. Przejść do ustawień Bluetooth telefonu i na liście dostępnych urządzeń
odnaleźć urządzenie o nazwie „smart bracelet”, i kliknąć na nim, by się
połączyć. Należy udzielić też zgody na synchronizacje kontaktów.
4. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym
go sparujemy.
5. Po udanym parowaniu, na ekranie głównym zegarka ikona Bluetooth
zmieni się na ikonę słuchawek.
PAROWANIE Z SYSTEMEM IOS
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756