Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT G11 Czarny

Powrót
Smartwatch
Garett G11
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
2
• Nie należy nurkować w urządzeniu.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi
oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii
Smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w
instrukcji obsługi.
• Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
• Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania
ze Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki
serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
• Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
• W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
• Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
• Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garett
G11 i aplikacja BTNotification nie służą do diagnozy medycznej, leczenia
czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed
zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw
zasięgnąć porady lekarza.
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
3
1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk
włączania/wyłączania
Powrotu do ekranu głównego
blokowania/wybudzania
ekranu
3. Przycisk powrotu
4. Port ładowania Micro USB
5. Aparat
OPIS PRODUKTU
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
INSTALACJA
Z zegarka możemy korzystać na trzy sposoby. Pierwszy sposób to
połączenie go z telefonem poprzez Bluetooth, by wyświetlać powiadomienia,
odczytywać wiadomości SMS, odbierać połączenia z telefonu na zegarku.
Drugi sposób to instalacja w zegarku karty SIM i korzystanie z niego jako
niezależny telefon odbierając połączenia głosowe i wiadomości SMS
wysyłane na numer zainstalowanej karty SIM. Trzeci sposób to jednoczesne
korzystanie z zainstalowanej w zegarku karty SIM i połączenie zegarka
poprzez Bluetooth z telefonem.
SPOSOBY KORZYSTANIA Z ZEGARKA:
4
3. Przesuwamy blaszkę zabezpieczającą slot Micro SIM zgodnie z
kierunkiem strzałki (<-OPEN) znajdującej się na blaszce.
2. Po zdjęciu obudowy ukaże nam się bateria, którą wyjmujemy. Pod baterią
znajdziemy slot na kartę Micro SIM oraz kartę Pamięci Micro SD.
1. Należy zdjąć tylną pokrywę zegarka. Na jednym z rogów pokrywy
znajdziemy nacięcie, dzięki któremu możemy ją podważyć.
5. Kartę Pamięci Micro SD do 32GB wsuwamy do slotu.
4. Podnosimy blaszkę, umieszczamy kartę sim w slocie, opuszczamy
blaszkę następnie przesuwamy ją zgodnie z kierunkiem (->LOCK).
6. Po wykonaniu powyższych operacji ponownie wkładamy baterię oraz
zakładamy tylną pokrywę zegarka.
INSTALACJA KARTY MICRO SIM ORAZ
KARTY PAMIĘCI MICRO SD (OPCJONALNE)
ŁADOWANIE
1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do
urządzenia.
2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(4) zegarka
znajdującego się pod zaślepką z lewej strony urządzenia. Następnie należy
połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji BTNotification
/ WOO Partner. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tą
aplikację ze Sklepu GooglePlay i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepu nazwę
„BTNotification” / WOO Partner lub skanując odpowiedni kod QR
przedstawiony poniżej.
5
Android
Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji: MediaTek SmartDevice.
Uwaga: By wyświetlać informacje o aktywności Smartwatch Garett G11 nie
wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z
funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji
BTNotification.
Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują
się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
Aby kroki były mierzone, w pierwszej kolejności trzeba aktywować
krokomierz. Aby przejść do krokomierza w celu jego aktywacji
wybieramy funkcje krokomierza menu głównym zegarka. Następnie
klikamy „Początek”, krokomierz rozpocznie stały pomiar kroków. Po
powrocie do menu głównego kroki będą ciągle mierzone w tle.
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest
aktywny (Menu->Bluetooth->(Zasilanie: Wł., Widoczny: Wł.).
PAROWANIE Z SYSTEMEM ANDROID

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756