Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT G22 Czarny

Powrót
Garett G22
Smartwatch
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
• Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić
ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze
Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca,
aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i
w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urdzenie należy chron przed źdłami ciepła i bezprednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garett
G22 i aplikacja BTNotification nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy
jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą
nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć
porady lekarza.
2
1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk włączania/wyłączania
Powrotu blokowania/wybudzania ekranu
3. Port ładowania (Micro USB)
4. Aparat
OPIS PRODUKTU
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
INSTALACJA
Z zegarka możemy korzystać na trzy sposoby. Pierwszy sposób to połączenie
go z telefonem poprzez Bluetooth, by wyświetlać powiadomienia, odczytywać
wiadomości SMS, odbierać połączenia z telefonu na zegarku. Drugi sposób to
instalacja w zegarku karty SIM i korzystanie z niego jako niezależny telefon
odbierając połączenia głosowe i wiadomości SMS wysyłane na numer
zainstalowanej karty SIM. Trzeci sposób jednoczesne korzystanie z
zainstalowanej w zegarku karty SIM i połączenie zegarka poprzez Bluetooth z
telefonem.
SPOSOBY KORZYSTANIA Z ZEGARKA:
3
1. Należy zdjąć tylną pokrywę zegarka. Na jednym z rogów pokrywy
znajdziemy nacięcie, dzięki któremu możemy ją podważyć.
2. Po zdjęciu obudowy ukaże nam się bateria, którą wyjmujemy. Pod
baterią znajdziemy slot na kartę Micro SIM oraz kartę Pamięci Micro SD.
3. Przesuwamy blaszkę zabezpieczającą slot Micro SIM zgodnie z
kierunkiem strzałki (<-OPEN) znajdującej się na blaszce.
4. Podnosimy blaszkę, umieszczamy kartę sim w slocie, opuszczamy
blaszkę następnie przesuwamy ją zgodnie z kierunkiem (->LOCK).
5. Kartę Pamięci Micro SD do 32GB wsuwamy do slotu.
6. Po wykonaniu powyższych operacji ponownie wkładamy baterię oraz
zakładamy tylną pokrywę zegarka.
INSTALACJA KARTY MICRO SIM ORAZ
KARTY PAMIĘCI MICRO SD (OPCJONALNE)
1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do
urządzenia.
2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(3) zegarka
znajdującego się pod zaślepką z lewej strony urządzenia. Następnie należy
połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.
ŁADOWANIE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji
BTNotification / WOO Partner. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy
pobrać tą aplikację ze Sklepu GooglePlay i zainstalować na swoim
telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepu
nazwę „BTNotification” / WOO Partner lub skanując odpowiedni kod QR
przedstawiony poniżej. 4
Uwaga: By wyświetlać informacje o aktywności Smartwatch Garett G22
nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać
z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji
BTNotification.
Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane
synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
PAROWANIE Z SYSTEMEM ANDROID
Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji: MediaTek SmartDevice.
Aby kroki były mierzone, w pierwszej kolejności trzeba aktywować
krokomierz. Aby przejść do krokomierza w celu jego aktywacji
wybieramy opcje „Krokomierz” w menu głównym zegarka. Następnie
klikamy „Start”, krokomierz rozpocznie stały pomiar kroków. Po
powrocie do menu głównego kroki będą ciągle mierzone w tle.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756