Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT GPS 2 Czarny

Powrót
SmartWatch
Lokalizator GPS
Garett GPS 2
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwróc szczególną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich
jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzo-
wanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
3
1. Książka telefoniczna/
Nawigacja w książce telefonicznej/
Wykonywanie połączenia
2. Notatki głosowe/
Wysyłanie notatek głosowych
3. Przycisk włączania urządzenia/
zakańczanie, odrzucanie połączeń
4. Przycisk SOS/
odebranie połączenia
5. Wyświetlacz
6. Port ładowania micro USB
7. Slot na kartę micro SIM
8. Kod rejestracji
OPIS PRODUKTU
WYMOGI DOTYCZĄCE
KARTY MICRO SIM
1. Do urządzenia instalujemy kartę
w standardzie Micro SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki :
• Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta
należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie
połączenia wychodzącego)
• Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
• Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta
posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie
komórkowym i sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani
o kod PIN. Jeśli tak to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej
wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
• Karta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę
internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.
4
UWAGA : Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe,
dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.
Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by
nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora
pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest wystarczający.
Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości
SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.
1. Należy otworzyć plastikową zaślepkę
slotu karty SIM(7) znajdującą się na
lewym boku zegarka.
2. Po otwarciu zaślepki, kartę Micro SIM
umieszczamy w porcie zgodnie
z poglądowym schematem na obrazku,
czyli chipem karty w stronę wyświetlacza
oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu.
Karta wchodzi dość głęboko do slotu
dlatego musimy pomóc sobie cienkim,
płaskim narzędziem, popychając kartę
do momentu gdy usłyszymy „klik”.
By wyjąć kartę, ponownie za pomocą
tego samego narzędzia delikatnie
popychamy kartę, usłyszymy klik i karta
zostanie wypchnięta przez mechanizm.
Zaleca się instalować kartę SIM gdy
urządzenie jest wyłączone.
3. Zamykamy zaślepkę slotu.
INSTALACJA KARTY MICRO SIM
5
V

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756