Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT GPS 3 Czarny

Powrót
SmartWatch
Lokalizator GPS
Garett GPS3
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
lUżywanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pra. Naly zwrócić szczelną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak
rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
lZabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
lUrządzenie naly chron przed źami ciea i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
lNie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
lNie należy nurkować w urządzeniu.
lZabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
lW wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
lUrządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garett
GPS3 i aplikacja SeTracker nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy
jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą
nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć
porady lekarza.
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
22
OPIS PRODUKTU
1. Wyświetlacz
2. Przycisk włączania urządzenia/SOS
wybudzania/wygaszania ekranu
3. Dotykowy przycisk powrotu
4. Przycisk w górę/regulacja głośności
5. Przycisk w dół/książka telefoniczna
6. Czytanie aktualnej godziny/
nagrywanie wiadomości głosowej
7. Slot na kartę Nano SIM
8. Złącze ładowania
9. Zestaw czujników
10. Kod rejestracji
WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM
1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki:
lKarta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy aktywować w
telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego)
lKarta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
lKarta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada
aktywną blokadę PIN należy zainstalować w telefonie komórkowym i
sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani o kod PIN. Jeśli tak
to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach
telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
lKarta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę
internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.
3
UWAGA: Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe,
dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.
Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie
generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora
pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest wystarczający. Koszty
połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS
regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.
ZWYKŁA
SIM
MICRO
SIM
NANO
SIM
V
1. W pierwszej kolejności należy
otworzyć plastikową klapkę slotu karty,
podważając ją w miejscu zaznaczonym
na zdjęciu.
2. Po zdjęciu klapki widoczny będzie
slot na kartę SIM. Metalową klapkę slotu
przesuwamy zgodnie ze strzałką z
napisem „OPEN” znajdującym się na
klapce. P o przesunięc i u klapki
odchylamy ją, prawidłowo montujemy
kar t ę SIM , zamy k a m y k l apk ę i
przesuwamy zgodnie ze strzał
„LOCK”.
3. Po prawidłowej instalacji karty SIM
ponownie montujemy klapkę.
Zaleca się instalować kartę SIM gdy
urządzenie jest wyłączone.
4
ŁADOWANIE
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą dedykowanego uchwytu dołączonego
do urządzenia.
2. Zegarek montujemy tak w uchwycie, by styki portu ładowania(8) przylegały
do styków uchwytu.
Uchwyt ładujący musi zostać podłączony tak, by był z lewej strony
zegarka skierowanego wyświetlaczem w nas stronę. Uchwyt
podłączony z drugiej strony nie będzie ładował urządzenia.
Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub
zasilacza USB np. od telefonu komórkowego. Gdy prawidłowo podłączymy
kabel na ekranie pojawi się animacja ładowania. Gdy bateria jest bardzo
roadowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu
minutach.
Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez 2
godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co
najmniej 2 godziny.
INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby nie był luźny.
PIERWSZE WŁĄCZENIE ZEGARKA
1. Gdy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia
wszystkie wyżej opisane warunki możemy uruchomić urządzenie poprzez
wciśnięcie oraz przytrzymanie przez ok. 4 sekundy przycisku włączania(2).
2. Po uruchomieniu zegarka ukażę nam się ekran główny wyświetlający
najważniejsze informacje, jak m.in. godzinę, datę, zasięg GSM oraz poziom
baterii.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756