Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Kids 4 Czarny

Powrót
SmartWatch
Lokalizator GPS
Garett Kids 4
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwróc szczególną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich
jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W wy pad ku u szkod ze nia , nal eży odd ać u rządz enie do
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
2
OPIS PRODUKTU
1. Wyświetlacz
2. Przycisk włączania urządzenia/SOS
wybudzania/wygaszania ekranu
3. Dotykowy przycisk powrotu
4. Slot na kartę MicroSIM
5. Wymienny gumowy pasek
6. Port ładowania
7. Kod rejestracji
WYMOGI
DOTYCZĄCE KARTY MICRO SIM
1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Micro SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki :
• Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta
należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie
połączenia wychodzącego)
• Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
• Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta
posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie
komórkowym i sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani
o kod PIN. Jeśli tak to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej
wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
• Karta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę
internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.
3
UWAGA : Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe,
dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.
Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by
nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora
pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest wystarczający.
Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości
SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.
1. W pierwszej kolejności należy za pomocą
dołączonego śrubokręta wykręcić dwie śrubki
mocujące zaślepkę portu karty SIM(4)
znajdującą się z lewej strony zegarka.
Należy uważać by, nie zgubić
gumowych uszczelek, które znajdują
się w otworach śrubek. Uszczelki
zabezpieczają urządzenie przed
dostaniem się wody.
2. Po wykręceniu śrubek i wyjęciu zaślepki,
kartę Micro SIM umieszczamy w porcie zgodnie
z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem
karty w stronę wyświetlacza oraz naciętym
rogiem karty w stronę slotu. Karta
wchodzi dość głęboko do slotu dlatego
musimy pomóc sobie cienkim, płaskim
narzędziem, popychając kartę do
momentu gdy usłyszymy „klik”. By wyjąć
kartę, ponownie za pomocą tego samego
narzędzia delikatnie popychamy kartę,
usłyszymy klik i karta zostanie wypchnięta przez mechanizm.
INSTALACJA KARTY MICRO SIM
4
V
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą dedykowanego uchwytu dołączonego
do urządzenia.
2. Zegarek montujemy tak w uchwycie, by dwa skrajne styki portu
ładowania(6) przylegały do styków uchwytu. Następnie należy połączyć drugi
koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB np. od telefonu
komórkowego. Gdy prawidłowo podłączymy kabel na ekranie pojawi się
animacja ładowania. Gdy bateria jest bardzo rozładowana animacja może
pojawić się dopiero po kilkunastu minutach.
Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez 2
godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co
najmniej 2 godziny.
ŁADOWANIE
INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby nie był luźny.
3. Po prawidłowej instalacji karty SIM wkładamy zaślepkę i ponownie
wkręcamy śrubki zwracając uwagę na prawidłowy montaż uszczelek.
Zaleca się instalować kartę SIM gdy urządzenie jest wyłączone.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756