Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Sport 17 Czarno-szary

Powrót
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
W wy p ad ku u szk od ze n ia , n al e ży o dd ać u rzą dz eni e d o
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwróc szczególną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich
jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
WAŻNE! SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garett
Sport 17 i aplikacja Garett Activ nie służą do diagnozy medycznej, leczenia
czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed
zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw
zasięgnąć porady lekarza.
1. Wyświetlacz zegarka
2. Przycisk dotykowy włączania/wyłączania/wejścia/zmiany funkcji
3. Zestaw czujników
4. Wymienny gumowy pasek
OPIS PRODUKTU
INSTALACJA
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska
w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
OBSŁUGA
Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest
połączony z aplikacją. Zegarek automatycznie zsynchronizuje czas, a dane
o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.
Należy nacisnąć i przytrzymać dotykowy przycisk włączania/wyłączania,
aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przechodzimy do
menu Tool i wybieramy opcje Power off aby wyłączyć urządzenie. Do menu
wchodzimy poprzez krótkie dotknięcie dotykowego przycisku, także za
pomocą dotknięcie poruszamy się po menu, do danej funkcji wchodzimy
natomiast przez dłuższe przytrzymanie tego przycisku.
Włączanie/wyłączanie
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się na
odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem
USB komputera lub zasilacza USB.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do
urządzenia.
na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do
styków.
ŁADOWANIE
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garett
Activ” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garett Activ.
Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać aplikację ze Sklepu
GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
iOS Android
Uwaga: Przy każdym włączeniu smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują
się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
Uwaga: SmartWatch Garett Sport 17 nie wymaga stałego połączenia ze
smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go
ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym użyciem w aplikacji
należy wprowadzić dane użytkownika.
SmartWatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności
fizycznej oraz snu. Garett Sport 17 wyposażony jest w akcelerometr (G-
sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o
algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.
PAROWANIE
Uwaga: Smartwatch Garett Sport 17 współpracuje ze smartfonami
obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem
Android 4.3, iOS7 (i wyższe).
Po sparowaniu zegarka z telefonem, należy wprowadzić dane użytkownika
(Zakładka „Ja” w dolnej części ekranu): imię, płeć, wiek, wzrost, wagę, datę
6. Po udanym parowaniu, ikona Bluetooth pojawi się na wyświetlaczu
zegarka.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym
go sparujemy.
4. Wejść w zakładkę „Więcej” w dolnej części ekranu, następnie wybrać
opcję „+Dodaj”, wyszukać urządzenia, po czym wybrać urządzenie o
nazwie „Sport 17”
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że smartwatch jest włączony.
3. Otworzyć aplikację Garett Activ.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756