Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Słuchawki GARMIN Dezl Stereo 200

Instrukcja obsługi Słuchawki GARMIN Dezl Stereo 200

Powrót
DĒZL HEADSET
Podręcznik użytkownika
© 2022 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest
zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności
powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące
użytkowania niniejszego produktu.
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków
bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
dēzl jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tego znaku towarowego bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
Spis treści
Pierwsze kroki..................................1
Ogólne informacje o urządzeniu............ 2
Ładowanie urządzenia............................ 3
Włączanie i wyłączanie zestawu
słuchawkowego...................................... 4
Włączanie i wyłączanie funkcji aktywnej
redukcji szumów otoczenia.................... 5
Sterowanie mikrofonem......................... 5
Sterowanie multimediami....................... 6
Sterowanie połączeniami
telefonicznymi......................................... 7
Zdejmowanie nausznika......................... 9
Parowanie urządzenia ze
smartfonem......................................9
Funkcje asystenta głosowego.........10
Korzystanie z funkcji poleceń głosowych
— porady................................................ 10
Uruchomianie nawigacji Garmin
sterowanej głosem............................... 11
Korzystanie z asystenta głosowego
w smartfonie......................................... 12
Ustawienia......................................12
Konserwacja urządzenia................. 13
Aktualizowanie oprogramowania za
pomocą aplikacji Garmin dēzl.............. 13
Centrum obsługi klienta firmy
Garmin................................................... 13
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia............................................. 13
Informacje o urządzeniu................. 14
Wskaźniki LED....................................... 14
Dane techniczne.................................... 15
Rozwiązywanie problemów.............15
Akumulator zestawu słuchawkowego nie
ładuje się................................................15
Nie działają polecenia głosowe „OK
Garmin”.................................................. 15
Lewy i prawy kanał audio są
odwrócone............................................. 15
Resetowanie zestawu słuchawkowego
do domyślnych ustawień
fabrycznych........................................... 15
Spis treści i
Pierwsze kroki
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
OSTRZEŻENIE
Ustawianie wysokiego poziomu głośności w urządzeniu lub w słuchawkach nausznych bądź dousznych może
spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. W przypadku zauważenia u siebie zjawiska „dzwonienia” w uszach lub
przytłumienia słuchu należy przerwać korzystanie ze słuchawek i poddać się badaniu słuchu.
Urządzenie to ma zwiększać świadomość sytuacyjną, o ile jest używane prawidłowo. W przypadku
nieprawidłowego używania urządzenia użytkownik może być rozpraszany przez nie lub podłączony do niego
wyświetlacz, co może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Należy zawsze świadomie obserwować otoczenie oraz nie patrzeć ciągle na podłączony wyświetlacz lub
rozpraszać się, patrząc na urządzenie. Skupianie się na urządzeniu lub podłączonym do niego wyświetlaczu
może uniemożliwiać omijanie przeszkód i unikanie niebezpieczeństw.
Pierwsze kroki 1

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756