Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zegarek sportowy GARMIN Lily Złoty

Powrót
LILY
Podręcznik użytkownika
© 2021 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest
zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności
powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące
użytkowania niniejszego produktu.
Garmin®, logo Garmin oraz Auto Lap® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Body Battery,
Firstbeat Analytics, Garmin Connect, Garmin Express, Garmin Move IQ oraz Lily są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków
bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom
licencji. iOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. i jest objęty licencją firmy Apple Inc. iPhone® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. The Cooper Institute®, podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
M/N: A03927
Spis treści
Wstęp...............................................1
Konfigurowanie zegarka......................... 1
Włączanie i wyłączanie zegarka............ 3
Wyświetlanie widżetów i menu.............. 4
Opcje menu..............................................5
Noszenie zegarka....................................6
Widżety............................................ 7
Cel liczby kroków.....................................8
Pasek ruchu............................................. 8
Minut intensywnej aktywności............... 9
Zliczanie minut intensywnej
aktywności........................................... 9
Zwiększanie dokładności pomiaru
kalorii........................................................9
Widżet statystyk zdrowia........................ 9
Body Battery............................................ 9
Wyświetlanie widżetu Body
Battery.................................................. 9
Zmienność tętna i poziom wysiłku...... 10
Wyświetlanie widżetu poziomu
stresu................................................. 10
Korzystanie z minutnika relaksu...... 10
Wyświetlanie widżetu tętna.................. 10
Korzystanie z widżetu monitorowania
nawodnienia.......................................... 10
Śledzenie cyklu menstruacyjnego........11
Rejestrowanie informacji o cyklu
menstruacyjnym................................ 11
Śledzenie ciąży...................................... 11
Rejestrowanie informacji o ciąży..... 12
Sterowanie odtwarzaniem muzyki....... 12
Wyświetlanie powiadomień..................12
Odpowiadanie na wiadomość
tekstową............................................ 13
Trening...........................................13
Rejestrowanie aktywności z pomiarem
czasu......................................................13
Rejestrowanie aktywności za pomocą
funkcji Podłączony GPS........................14
Rejestrowanie aktywności treningu
siłowego................................................ 14
Porady dotyczące rejestrowania
aktywności treningu siłowego.......... 15
Rejestrowanie pływania........................ 15
Ustawianie alertów pływania............ 15
Kalibrowanie dystansu na bieżni......... 16
Funkcje związane z tętnem.............16
Ustawienia nadgarstkowego pomiaru
tętna....................................................... 16
Pulsoksymetr.........................................16
Uzyskiwanie odczytów
pulsoksymetru................................... 17
Włączanie monitorowania SpO2
podczas snu...................................... 17
Informacje o szacowanym pułapie
tlenowym............................................... 17
Sprawdzanie szacowanego pułapu
tlenowego.......................................... 17
Ustawianie alertów nietypowo
wysokiego tętna.................................... 18
Zegary............................................ 18
Korzystanie z budzika........................... 18
Korzystanie ze stopera......................... 18
Włączanie minutnika.............................18
Funkcje online Bluetooth................ 19
Zarządzanie powiadomieniami............ 19
Lokalizowanie smartfonu..................... 19
Odbieranie połączenia
przychodzącego.................................... 19
Korzystanie z trybu Nie
przeszkadzać........................................ 20
Poranny raport.......................................20
Garmin Connect..............................20
Garmin Move IQ™.................................. 21
Podłączony GPS.................................... 21
Funkcje bezpieczeństwa
i monitorowania.................................... 22
Monitorowanie snu............................... 22
Synchronizowanie danych z aplikacją
Garmin Connect.................................... 22
Synchronizowanie danych
z komputerem....................................... 22
Konfigurowanie Garmin Express...... 23
Dostosowywanie urządzenia...........23
Zmiana tarczy zegarka......................... 23
Spis treści i
Dostosowywanie menu elementów
sterujących............................................ 23
Dostosowywanie ekranów danych...... 23
Ustawianie alertu nawodnienia........ 23
Ustawienia systemowe..................... 24
Ustawianie zegarka...............................24
Ustawienia Bluetooth............................ 25
Ustawienia Garmin Connect................. 25
Ustawienia wyglądu.......................... 25
Ustawienia alarmu.............................25
Dostosowywanie opcji aktywności.. 25
Ustawienia śledzenia aktywności.... 26
Ustawienia użytkownika................... 26
Ustawienia ogólne............................. 27
Informacje o urządzeniu................. 27
Ładowanie zegarka............................... 27
Wskazówki dotyczące ładowania
zegarka.............................................. 28
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia............................................. 28
Czyszczenie zegarka.........................28
Czyszczenie skórzanych pasków.....28
Wymiana pasków.................................. 29
Wyświetlanie informacji
o urządzeniu.......................................... 30
Dane techniczne....................................30
Rozwiązywanie problemów.............30
Czy mój telefon jest zgodny z moim
zegarkiem?............................................ 30
Mój telefon nie łączy się z zegarkiem..31
Śledzenie aktywności........................... 31
Liczba kroków jest niedokładna....... 31
Liczba kroków na moim zegarku
i koncie Garmin Connect nie jest
zgodna............................................... 31
Poziom wysiłku nie jest
wyświetlany....................................... 31
Miga wskaźnik minut intensywnej
aktywności......................................... 31
Porady dotyczące ekranu
dotykowego........................................... 32
Wskazówki dotyczące nieregularnego
odczytu danych tętna............................33
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych
danych Body Battery............................. 33
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego
odczytu pulsoksymetru........................ 33
Maksymalizowanie czasu działania
baterii..................................................... 33
Ekran zegarka jest mało czytelny na
dworze................................................... 34
Przywracanie wszystkich domyślnych
ustawień................................................ 34
Aktualizacje produktów........................ 34
Aktualizowanie oprogramowania kamery
za pomocą aplikacji Garmin Connect.. 34
Aktualizacja oprogramowania przy
użyciu aplikacji Garmin Express.......... 34
Źródła dodatkowych informacji........... 35
Naprawa urządzenia............................. 35
Załącznik........................................35
Cele fitness............................................ 35
Informacje o strefach tętna.................. 35
Obliczanie strefy tętna.......................... 36
Standardowe oceny pułapu
tlenowego.............................................. 36
ii Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować się
z lekarzem.
Konfigurowanie zegarka
Przed użyciem zegarka należy podłączyć go do źródła zasilania, aby go włączyć.
Aby korzystać z zegarka Lily, skonfiguruj go za pomocą smartfonu lub komputera. W przypadku korzystania ze
smartfonu sparuj zegarek bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect, a nie z poziomu ustawień
Bluetooth® smartfonu.
1Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj aplikację Garmin Connect.
2Ściśnij zaczep do ładowania .
3Ustaw zaczep do ładowania w jednej linii ze stykami znajdującymi się na spodzie zegarka .
Wstęp 1

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756