Znaleziono w kategoriach:
Wideorejestrator GARMIN Dash Cam Mini

Instrukcja obsługi Wideorejestrator GARMIN Dash Cam Mini

Powrót
GARMIN DASH CAM MINI
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Dash Cam, Garmin Drive oraz
Garmin Express są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD® oraz logo microSD są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy SD-3C, LLC. WiFi® to zastrzeżony znak towarowy firmy Wi-Fi Alliance Corporation.
Nr modelu: A03571
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem............................... 1
Wkładanie karty pamięci............................................................. 1
Ogólne informacje o urządzeniu................................................. 1
Mocowanie urządzenia na szybie przedniej............................... 1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu.......... 1
Formatowanie karty pamięci....................................................... 2
Parowanie urządzenia ze smartfonem......................... 2
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej..... 2
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku.......................... 2
Wykrywanie zdarzeń...................................................................2
Zapisywanie filmów i zdjęć......................................................... 2
Przeglądanie filmów i zdjęć na smartfonie................................. 3
Podłączanie kamery do komputera............................................ 3
Sieć wielu kamer............................................................ 3
Tworzenie filmów z obrazem w obrazie z wielu kamer............... 3
Ustawienia....................................................................... 3
Ustawienia kamery w aplikacji Garmin Drive.............................. 4
Zmiana nazwy kamery................................................................ 4
Informacje o urządzeniu................................................ 4
Wskaźniki LED............................................................................4
Czyszczenie obiektywu aparatu................................................. 4
Aktualizowanie kamery za pomocą aplikacji Garmin Drive........ 4
Aktualizacje produktów............................................................... 4
Dane techniczne......................................................................... 4
Dane techniczne karty pamięci................................................... 4
Załącznik......................................................................... 5
Rejestrowanie nagrań po zaparkowaniu.................................... 5
Rozwiązywanie problemów........................................... 5
Kamera nagrzewa się, gdy jest włączona.................................. 5
Zapis danych na karcie pamięci staje się coraz mniej pewny
i należy wymienić kartę............................................................... 5
Moje nagrania wideo są rozmazane........................................... 5
Moje nagrania są poprzerywane lub niekompletne.................... 5
Indeks.............................................................................. 7
Spis treści i