Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odtwarzacz mp3 GOGEN MXM 421 GB8 BT Czarny

Powrót
PŘEHRÁVAČ MP4
PREHRÁVAČ MP4
ODTWARZACZ MP4
MP4 PLAYER
MP4 LEJÁTSZÓ
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MXM 421 BT
CZ - 2
Pro vaši bezpečnost – přečtěte si pozorně tento návod k použití,
abyste mohli výrobek bezpečně používat a zamezili nebezpeční
fyzického poškození.
-Při používání přehrávače MP4 buďte opatrní, aby nedošlo k explozi,
požáru, úrazu elektrickým proudem atd.
-Při používání přehrávače chraňte své zdraví, zejména sluch.
-Neponechávejte přehrávač na místě, kde bude vystaven vlhkosti nebo
teplotě vyšší než 35 °C.
-Nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu nebo jízdě na kole.
-Zařízení neopravujte sami, mohlo by dojít k jeho poškození.
-Používání sluchátek při chůzi může způsobit dopravní nehodu.
-Dbejte, aby přehrávač nezvlhl a nespadl do vody.
-Nenastavujte hlasitost na příliš vysokou úroveň. Lékaři varují před
delším používáním vysoké hlasitosti.
-Pokud začnete mít problémy se sluchem, přestaňte zařízení používat
nebo snižte hlasitost.
-Důležitá data si zálohujte do počítače, aby nedošlo k jejich ztrátě.
-Používejte vždy jen příslušenství dodávané nebo schválené naší společností.
Poznámka
Před použitím digitální přehrávač nabijte!
HLAVNÍ FUNKCE
Podpora funkce Bluetooth (připojením k reproduktorům a sluchátkům
Bluetooth)
Podpora formátů MP3, WMA, WAV, APE, FLAC atd.
Podpora USB 2.0
Podpora funkce nahrávání hlasu
Podpora rádia FM
POPIS VÝROBKU
1. Zpět
2. Vpřed
3. NABÍDKA
4. Zapnutí/vypnutí
5. Klip
6. Displej LCD
7. Přehrávání/Pauza
8. Konektor sluchátek
9. Vstup USB
10. HLASITOST+
11. HLASITOST-
12. Vstup micro SD
13. Mikrofon
CZ
CZ - 3
BEZPEČNÉ NABÍJENÍ BATERIE
1. Pomocí přiloženého kabelu USB proveďte připojení ke vstupu USB
2. Ikona baterie bude blikat a po úplném nabití blikat přestane.
3. Jakmile je zařízení zcela nabito, odpojte kabel USB.
Poznámka
-Před prvním použitím zařízení nabijte.
-Zařízení nepřebíjejte, může to způsobit zkrácení životnosti baterie.
-Životnost baterie se při dlouhodobém používání zkracuje.
-Lithium polymerová baterie se neustále vybíjí, takže i když je zařízení
delší dobu vypnuto, je třeba ji pravidelně nabíjet.
UPOZORNĚNÍ
Baterii nerozebírejte, nedrťte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně, jinak
může dojít k požáru, zranění, popáleninám či jinému nebezpečí.
ZÁKLADNÍ ÚKONY
Zapnutí zařízení
Když je hlavní vypínač vypnutý, zapněte zařízení posunutím přepínače
Když je hlavní vypínač zapnutý, zapněte zařízení dlouhým stisknutím
tlačítka [Přehrávání/Pauza].
CZ - 4
Vypnutí zařízení
Když je zařízení zapnuto, vypněte jej stisknutím tlačítka [Přehrávání/
Pauza]. Pokud se zařízení chová nestandardně, nuceně jej vypněte
přesunutím hlavního vypínače. Kvůli možné ztrátě dat doporučujeme
zařízení vypnout dlouhým stisknutím tlačítka [Přehrávání/Pauza].
Poznámka
V případě, že zařízení dlouho nepoužíváte, nabíjejte jej jedenkrát za
měsíc.
FUNKCE TLAČÍTEK
[Vzad/Vpřed]: Stisknutím se posunete nahoru nebo dolů.
[HLASITOST+/HLASITOST-]: Krátkým stisknutím nastavíte hlasitost.
Dlouhým stisknutím se hlasitost změní rychleji.
[M]: Stisknutím zobrazíte rozbalovací nabídku a opětovným stisknutím
se vrátíte do předchozí nabídky. Dlouhým stisknutím se vrátíte do hlavní
nabídky.
[Přehrávání/Pauza]: Stisknutím spustíte přehrávání nebo jej pozastavíte.
[Hlavní vypínač]: Přesunutím přepínače zapnete nebo vypnete napájení
zařízení.
Přidání/odstranění souborů/složek
Použití zařízení jako odnímatelné paměti USB:
1. Připojte zařízení k počítači pomocí přiloženého kabelu USB.
2. Zvolte „GOGMXM421BT“ (Bez názvu) a přidejte soubory/složky
pomocí přetažení nebo kopírování a vložení.
3. Vymažte soubory z odnímatelné paměti USB (použijte příkaz „Vymazat“).
Odpojení zařízení od PC
Dodržujte následující kroky, aby nedošlo k poškození zařízení nebo
ztrátě dat:
1. Klikněte levým tlačítkem myši na ikonu, která se nachází na hlavním
panelu v pravém dolním rohu pracovní plochy.
2. Klikněte na „Bezpečně odebrat zařízení hromadné paměti USB“.
3. Odpojte přehrávač od počítače.
UPOZORNĚNÍ
1. Neodpojujte zařízení, pokud se právě přenášejí soubory.
2. Během přenosu souborů nepoužívejte tlačítko [M/Přehrávání]. Mohlo
by to způsobit ztrátu dat nebo poškození zařízení.
CZ
CZ - 5
BT - PŘIPOJENÍ K REPRODUKTORŮM/SLUCHÁTKŮM
Toto zařízení lze připojit k reproduktoru a sluchátkům Bluetooth, které
podporují proly A2DP a AVRCP.
Zapnutí/vypnutí Bluetooth
V hlavní nabídce zvolte „BT“. Na položku přejděte stisknutím tlačítka
[Přehrávání/Pauza], zvolte „Ovládání BT“ a stiskněte tlačítko [Přehrávání/
Pauza].
Pomocí tlačítek [Vzad/Vpřed] zvolte „Zapnout BT“ nebo „Vypnout BT“
a stisknutím tlačítka [Přehrávání/Pauza] funkci zapnete nebo vypnete.
Párování zařízení
Nastavte u reproduktoru nebo sluchátek „Režim párování“ Bluetooth.
Přejděte na „Vyhledat zařízení“ a stisknutím tlačítka [Přehrávání/Pauza]
zobrazte oznámení „Vyhledávám…“. Vyčkejte, dokud oznámení nezmizí.
(Doba vyhledávání zařízení závisí na počtu zařízení v blízkosti a může
trvat 1 až 3 minuty podle okolního prostředí).
Poznámka
Párovací režimy viz návod k použití reproduktorů nebo sluchátek.
Připojení / odpojení / zrušení spárování zařízení
Přejděte na „Seznam zařízení“ a stisknutím tlačítka [Přehrávání/Pauza]
zobrazte seznam zařízení.
Zvolte požadované zařízení a stisknutím tlačítka [Přehrávání/Pauza]
zobrazte rozbalovací nabídku.
Připojení zařízení Bluetooth: zvolte „Připojit“ a proveďte připojení
stisknutím tlačítka [Přehrávání/Pauza].
Odpojení zařízení: zvolte připojené zařízení, stisknutím tlačítka
[Přehrávání/Pauza] zobrazte rozbalovací nabídku a proveďte odpojení
volbou „Odpojit“.
Zrušení spárování zařízení Bluetooth: zvolte „Zrušení spárování” a
stisknutím tlačítka [Přehrávání/Pauza] zrušte spárování.
Poznámka
Pokud není zařízení zobrazeno v „Seznamu zařízení“, pak přejděte zpět a
řiďte se kroky od „Párování zařízení“.
BT - PŘEHRÁVAČ HUDBY BLUETOOTH
V nabídce Bluetooth zvolte „Všechna hudba“ a stisknutím tlačítka
[Přehrávání/Pauza] spusťte přehrávání.
Pokud používáte k přehrávání hudby funkci Bluetooth, stisknutím tlačítka
[M] otevřete rozbalovací nabídku zobrazenou níže.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756