Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka GORENJE RIU6092AW

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
KORZYSTANIA Z
CHŁODZIARKI
www.gorenje.comwww.gorenje.com
2
525412
Dziękujemy za zaufanie, jakim
obdarzyli nas Państwo, kupując nasze
urządzenie.
Życzy wiele satysfakcji podczas jego
użytkowania.
Urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do użytku w gospodarstwie
domowym.
Chłodziarka przeznaczona jest do
przechowywania świeżych produktów
żywnościowych w temperaturze
powyżej 0°C.
3
SPIS TREŚCI
525412
WSTĘP
OPIS
URZĄDZENIA
ROZMRAŻANIE
I CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
INNE
PRZECHO-
WYWANIE I
ZAMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
4 WAŻNE UWAGI I OSTRZEŻENIA
8 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNEGO ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W PRZYPADKU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK
9 OPIS URZĄDZENIA
10 MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
11 OBSŁUGA URZĄDZENIA
13 WYPOSAŻENIE WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
16 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W CHŁODZIARCE
17 ROZMRAŻANIE URZĄDZENIA
18 CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
19 USUWANIE USTEREK
21 INFORMACJE DOTYCZĄCE HAŁASU POWODOWANEGO PRZEZ
URZĄDZENIE
4
WAŻNE
UWAGI I OSTRZEŻENIA
525412
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 lat
wzwyż oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej lub też nie posiadające
doświadczenia i wiedzy, o ile będą one z niego korzystać
pod nadzorem lub przekazane zostaną im stosowne
instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i
zrozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie powinno powierzać się czyszczenia lub
konserwacji urządzenia, chyba że pod nadzorem.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej
proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi,
która opisuje zasady działania oraz prawidłowego i
bezpiecznego korzystania z urządzenia. Instrukcja ma
zastosowanie do kilku typów/modeli urządzeń, dlatego
też mogą być w niej opisane ustawienia lub elementy
wyposażenia, które są niedostępne w zakupionym
urządzeniu.
Urządzenia przeznaczone do zabudowy są dostarczane
z instrukcją montażu przeznaczoną dla fachowców
instalujących urządzenie w szafce kuchennej.
Zdjąć opakowanie zabezpieczające urządzenie lub
poszczególne elementy w czasie transportu.
5
525412
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej
pozostawić je w pozycji pionowej na ok. 2 godziny.
Ograniczy to możliwość wystąpienia usterek
spowodowanych wpływem transportu na układ
chłodniczy.
Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej
i uziemić zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami.
Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz budynków i
narażać na wpływ opadów atmosferycznych.
Po zakończeniu montażu wtyczka urządzenia musi być
łatwo dostępna.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych takich jak puszki z aerozolem
zawierające łatwopalny gaz pędny.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia
odłączyć je z prądu (wyjąć kabel zasilający z gniazdka
w ścianie).
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego musi
on zostać wymieniony przez serwisanta lub inną
odpowiednio przeszkoloną osobę.
Jeśli urządzenie ma nie być przez dłuższy okres
używane, wyłączyć je przy pomocy odpowiedniego
wyłącznika i odłączyć z prądu. Opróżnić, rozmrozić i
przeczyścić urządzenie oraz pozostawić drzwi otwarte
na oścież.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756