Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka GORENJE ONRK193C Retro No frost 194cm Kremowa

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PIONOWEJ
CHŁODZIARKO-
ZAMRAŻARKI
www.gorenje.comwww.gorenje.com
2
545125
Dziękujemy za zaufanie, jakim
obdarzyli nas Państwo, kupując nasze
urządzenie.
Życzy wiele satysfakcji podczas jego
użytkowania.
Urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do użytku w gospodarstwie
domowym.
Chłodziarko-zamrażarka (zwana dalej
urządzeniem) składa się z dwóch
części; górna część to chłodziarka, a
dolna zamrażarka.
Chłodziarka przeznaczona jest do
przechowywania świeżych produktów
żywnościowych w temperaturze
powyżej 0°C.
Zamrażarka przeznaczona
jest do zamrażania świeżych i
długoterminowego przechowywania
zamrożonych produktów
żywnościowych (do roku, w zależności
od rodzaju żywności).
3
SPIS TREŚCI
545125
WSTĘP
OPIS
URZĄDZENIA
ROZMRAŻANIE
I CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
INNE
PRZECHO-
WYWANIE I
ZAMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
4 WAŻNE OSTRZEŻENIA
8 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNEGO ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W PRZYPADKU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK
9 OPIS URZĄDZENIA
10 MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
14 ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
16 OBSŁUGA URZĄDZENIA
20 WYPOSAŻENIE WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
24 ZALECANE ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU
25 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W CHŁODZIARCE
26 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W SZUFLADZIE ZEROZONE
28 ZAMRAŻANIE I PRZECHOWYWANIE ZAMROŻONEJ ŻYWNOŚCI
28 Procedura zamrażania
29 Ważne ostrzeżenia dotyczące zamrażania świeżej żywności
29 Przechowywanie gotowych mrożonek
30 Czas przechowywania zamrożonej żywności
30 Rozmrażanie zamrożonej żywności
31 ROZMRAŻANIE URZĄDZENIA
32 CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
33 USUWANIE USTEREK
35 INFORMACJE DOTYCZĄCE HAŁASU POWODOWANEGO PRZEZ
URZĄDZENIE
4
WAŻNE OSTRZEŻENIA
545125
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 lat
wzwyż oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej lub też nie posiadające
doświadczenia i wiedzy, o ile będą one z niego korzystać
pod nadzorem lub przekazane zostaną im stosowne
instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i
zrozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie powinno powierzać się czyszczenia lub
konserwacji urządzenia, chyba że pod nadzorem.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej
proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi,
która opisuje zasady działania oraz prawidłowego i
bezpiecznego korzystania z urządzenia. Instrukcja ma
zastosowanie do kilku typów/modeli urządzeń, dlatego
też mogą być w niej opisane ustawienia lub elementy
wyposażenia, które są niedostępne w zakupionym
urządzeniu. Instrukcja obejmuje wersję/model zamrażarki z
funkcją NO FROST, która jest wyposażona w wentylator i
w której proces rozmrażania przebiega automatycznie.
Zdjąć opakowanie zabezpieczające urządzenie lub
poszczególne elementy w czasie transportu.
5
545125
W narożnikach drzwi
zamontowane są rozpórki.
Zdjąć je, a w otworach
umieścić dostarczone wraz
z urządzeniem zatyczki
(tylko w niektórych
modelach).
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej
pozostawić je w pozycji pionowej na ok. 2 godziny.
Ograniczy to możliwość wystąpienia usterek
spowodowanych wpływem transportu na układ
chłodniczy.
Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej
i uziemić zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami.
Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz budynków i
narażać na wpływ opadów atmosferycznych.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych takich jak puszki z aerozolem
zawierające łatwopalny gaz pędny.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia
odłączyć je z prądu (wyjąć kabel zasilający z gniazdka
w ścianie).
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego musi
on zostać wymieniony przez serwisanta lub inną
odpowiednio przeszkoloną osobę.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756